ETMDE YEN YAKLAIMLAR 1 Yrd Do Dr smail

  • Slides: 35
Download presentation
EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR 1 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 1/12/2022

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR 1 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 1/12/2022

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR constructivism, project based learning, multiple intelligent theory, thinking skills, cooperative learning,

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR constructivism, project based learning, multiple intelligent theory, thinking skills, cooperative learning, teaching styles, quantum learning, emotional intelligence, learning styles, 2 brain based learning, allosteric learning, suggestopedia, hızlandırılmış öğrenme, neuro linguistic programming (NLP), sağ/ sol beyin teorisi, üçlü beyin teorisi holistic learning 5 E-7 E-Ddr. L Five mind areas …… Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

1 -ACABA? ? ¿Sizce 21. yy’ın “okulu ve sınıfı” nasıl olacak? Hangi özelliklere sahip

1 -ACABA? ? ¿Sizce 21. yy’ın “okulu ve sınıfı” nasıl olacak? Hangi özelliklere sahip olacak? DÜŞÜNELİM, YAZALIM… 3 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

2 -Nasıl bir eğitim İS-TE-Mİ-YO-RUZ !! Mİ 4 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

2 -Nasıl bir eğitim İS-TE-Mİ-YO-RUZ !! Mİ 4 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

3 -Sizce, 21. yy’ın eğitimini şekillendirecek olan “anahtar kavramlar” neler olabilir? 5 Yrd. Doç.

3 -Sizce, 21. yy’ın eğitimini şekillendirecek olan “anahtar kavramlar” neler olabilir? 5 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

21. yy’ın eğitimini şekillendirecek olan “anahtar kavramlar Öğrenmeyi öğrenme Bilgiyi edinme (Araştırma, Soru Sorma)

21. yy’ın eğitimini şekillendirecek olan “anahtar kavramlar Öğrenmeyi öğrenme Bilgiyi edinme (Araştırma, Soru Sorma) Akıl yürütme (Karar Verme, Benzeterek Düşünme, Problem Çözme) 6 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

21. yy’ın eğitimini şekillendirecek olan “anahtar kavramlar Düşündüğünü ifade etme (Anlama, Anlatma, hikayeleştirme) Eleştirel

21. yy’ın eğitimini şekillendirecek olan “anahtar kavramlar Düşündüğünü ifade etme (Anlama, Anlatma, hikayeleştirme) Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Entelektüel Merak (Özgünlük) 7 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

21. yy’ın eğitimini şekillendirecek olan “anahtar kavramlar Bilgi ve Medya Okur Yazarlığı Kişilerarası (ve

21. yy’ın eğitimini şekillendirecek olan “anahtar kavramlar Bilgi ve Medya Okur Yazarlığı Kişilerarası (ve Sosyal) Beceriler İşbirliği Becerileri Yöneltme Dili Doğru ve Etkili Kullanma İletişim Becerileri 8 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

21. yy’ın eğitimini şekillendirecek olan “anahtar kavramlar Bilgi Teknolojilerini Kullanma Girişimcilik Değerler ve Karakter

21. yy’ın eğitimini şekillendirecek olan “anahtar kavramlar Bilgi Teknolojilerini Kullanma Girişimcilik Değerler ve Karakter Eğitimi 9 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

21. yy’ın eğitimini şekillendirecek olan “anahtar kavramlar Sağlık Kültürü ve Güvenli Yaşam El +

21. yy’ın eğitimini şekillendirecek olan “anahtar kavramlar Sağlık Kültürü ve Güvenli Yaşam El + Kalp + Zihin Hız Hayat Boyu Öğrenme 10 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR constructivism, project based learning, multiple intelligent theory, thinking skills, cooperative learning,

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR constructivism, project based learning, multiple intelligent theory, thinking skills, cooperative learning, teaching styles, quantum learning, emotional intelligence, learning styles, 11 brain based learning, allosteric learning, suggestopedia, hızlandırılmış öğrenme, neuro linguistic programming (NLP), sağ/ sol beyin teorisi, üçlü beyin teorisi holistic learning 5 E-7 E-Ddr. L Five mind areas …… Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrenci kendi yaptığı ile öğrenir. Yaparak öğrenme esastır. Öğrenci, öğrenme sürecinde

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrenci kendi yaptığı ile öğrenir. Yaparak öğrenme esastır. Öğrenci, öğrenme sürecinde etkili olmalıdır. Öğrenme gerçek yaşamda ve gerçek problemlerle karşılaşarak zaman içinde aktif

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Davranışlar, onları izleyen sonuçlardan etkilenir ve onlarla değiştirilir. Pekiştirme, davranışların tekrar

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Davranışlar, onları izleyen sonuçlardan etkilenir ve onlarla değiştirilir. Pekiştirme, davranışların tekrar sıklığını artırır. Olumlu pekiştirme, güdüleyici bir etkiye sahiptir. Tekrar, becerilerin kazanılmasında ve kalıcılığı sağlamada önemlidir. Öğrenmede güdülenmenin rolü büyüktür.

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Yeni öğrenmeler öncekilerin üzerine inşa edildiğinden öğretmen, anlattığı konuya ilişkin öğrencinin

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Yeni öğrenmeler öncekilerin üzerine inşa edildiğinden öğretmen, anlattığı konuya ilişkin öğrencinin daha önceden bildiklerinin farkında olmalı ve bunları öğretme esnasında değerlendirmelidir.

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrenme, bir anlam yükleme çabasıdır. İnsanların karşılaştıkları her şeye anlam yükleme

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrenme, bir anlam yükleme çabasıdır. İnsanların karşılaştıkları her şeye anlam yükleme çabası içinde oldukları düşünülerek öğrenme, derinlemesine düşünebilme ve konunun özünü kavrama olanağı verecek biçimde düzenlenmelidir. Öğretim; öğrenciye öğrendiklerini kullanmak için değişik fırsatlar sunmalıdır. Aksi halde, öğrencideki anlam oluşturma çabası kaybolur.

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Öğretmen yetke figürü yerine, öğrencilerin potansiyellerini sonuna kadar kullanmada onlara rehberlik

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Öğretmen yetke figürü yerine, öğrencilerin potansiyellerini sonuna kadar kullanmada onlara rehberlik yapan kılavuz rolünde olmalıdır. Öğrenme, öğretmen ve öğrencinin karşılıklı etkileşimi ile gerçekleşeceğinden; öğretmen ve öğrencilerin beraberce karşılıklı güven içerisinde ve birbirlerinden yüksek beklentiler ile çalışmaları gerekmektedir

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Üst düzey zihinsel öğrenmeler/ süreçler sosyal etkileşim yoluyla gerçekleşir. Kavramlar çok

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Üst düzey zihinsel öğrenmeler/ süreçler sosyal etkileşim yoluyla gerçekleşir. Kavramlar çok yönlü ve yeri geldikçe tekrar geliştirilerek yapılandırılmalıdır.

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Yeni çevrede öğrenilenler arası tutarlılık derecesi, zihinsel yapının oluşumunu belirler. Birey

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Yeni çevrede öğrenilenler arası tutarlılık derecesi, zihinsel yapının oluşumunu belirler. Birey öğrenme sürecinde aktiftir ve kendi öğrenmesinden sorumludur. Öğrenme öznel ve duygusaldır; motivasyon ve sorumluluk öğrenmede önemlidir.

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrenme süreklidir, öğrenen merkezlidir, dile bağlıdır. Öğrenci, öğrenmeyi öğrenmelidir.

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrenme süreklidir, öğrenen merkezlidir, dile bağlıdır. Öğrenci, öğrenmeyi öğrenmelidir.

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Eğitim hiçbir koşulda öğrencinin öz saygısına zarar vermemelidir. İnsanın kendini algılayışı,

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Eğitim hiçbir koşulda öğrencinin öz saygısına zarar vermemelidir. İnsanın kendini algılayışı, başkalarının o bireye ilişkin algılarına bağlıdır. Bu nedenle sağlıklı benlik gelişimi için öğrencilere kötü davranılmamalı ve yakışıksız sıfatlar takılmamalıdır.

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Akademik başarısızlık öğrencilerin kendilerini değersiz duyumsamalarına ve kapasitelerine güvenmemelerine yol açar.

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Akademik başarısızlık öğrencilerin kendilerini değersiz duyumsamalarına ve kapasitelerine güvenmemelerine yol açar. Öğrenci zoru başardığında kendisini iyi duyumsar. Bunun için öğrencilere başardığı duygusunu vermek gerekir.

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrencilere öğüt yerine; kuralları ve normları öğrenebilecekleri yaşantılar hazırlamak gerekir. Ahlaki

BAZI ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrencilere öğüt yerine; kuralları ve normları öğrenebilecekleri yaşantılar hazırlamak gerekir. Ahlaki değerler, tüm derlerin tüm içeriğine serpiştirilmiş şekilde daha kolay kazandırılır. Ahlak gelişimde yetişkinlerin sözleri değil, davranışları

SENARYO TABANLI ÖĞRETİM Senaryo, gerçek olaylardan yola çıkılarak yada gerçeğe benzetilerek geliştirilen anlatımdır. Eğitimde

SENARYO TABANLI ÖĞRETİM Senaryo, gerçek olaylardan yola çıkılarak yada gerçeğe benzetilerek geliştirilen anlatımdır. Eğitimde öğrenciye verilmek istenen kazanımlar, senaryolaştırılarak verilebilir. 23 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

SENARYO TABANLI ÖĞRETİM -Beceri temelli senaryolar: Psikoloji, tıp, öğretmenlik vb. mesleklerde kullanılır. -Problem temelli

SENARYO TABANLI ÖĞRETİM -Beceri temelli senaryolar: Psikoloji, tıp, öğretmenlik vb. mesleklerde kullanılır. -Problem temelli senaryolar: Bir problem durumunun çözülmesi için kullanılır. -Kurgu temelli senaryolar: Örneğin 100 yıl sonra petrol kaynakları tükenmiş bir dünya ile ilgili bir kurgu senaryosu oluşturulabilir. -Konu temelli senaryolar: Bir alana ilişkin senaryo tipleridir. Örneğin çevre koruması için birçok bilgi ve çözüm bulunabilir. 24 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

STÖ TEKNİKLERİ Rol Oynama Örnek Olay İncelemesi Similasyon Drama Sen Olsaydın ne Yapardın Durumsal

STÖ TEKNİKLERİ Rol Oynama Örnek Olay İncelemesi Similasyon Drama Sen Olsaydın ne Yapardın Durumsal Öğrenme Probleme Dayalı Öğrenme Çözümlemeli Öykü Hikayeleştirme vb 25 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

STÖ ADIMLRI PLANLAMA YAZMA UYGULAMA DEĞERLENDİRME/ DÜZELTME 26 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

STÖ ADIMLRI PLANLAMA YAZMA UYGULAMA DEĞERLENDİRME/ DÜZELTME 26 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

SENARYO TABANLI ÖĞRETİM ŞİMDİ SIRA SİZDE … 27 -Kötü alışkanlıklar -Trafik canavarı -Görgü kuralları

SENARYO TABANLI ÖĞRETİM ŞİMDİ SIRA SİZDE … 27 -Kötü alışkanlıklar -Trafik canavarı -Görgü kuralları -Beslenme -TV- İnternet Bağımlılığı -Telefon -Spor -Turist -Aile- Evlilik -Facebook -Stajyer Öğretmen, -Sağlık -Ulaşım vb… Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

SENARYO TABANLI ÖĞRETİM ANALİZ -Empatik EDELİM -Zihinsel -Ahlaki -Teknik -Akademik vb. 28 Yrd. Doç.

SENARYO TABANLI ÖĞRETİM ANALİZ -Empatik EDELİM -Zihinsel -Ahlaki -Teknik -Akademik vb. 28 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

TEŞEKKÜR EDERİM. Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN ismailgelen@omu. edu. tr O. M. Ü. Eğitim

TEŞEKKÜR EDERİM. Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN ismailgelen@omu. edu. tr O. M. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Kurupelit/SAMSUN

Patlayan mermi için ifade verdi Lale Mansur, antikacıya bıraktığı mermiden yapılma lambanın 80 yıl

Patlayan mermi için ifade verdi Lale Mansur, antikacıya bıraktığı mermiden yapılma lambanın 80 yıl önce eşinin ailesinden kaldığını, içinin boş olduğunu söyledi Ünlü sinema sanatçısı Lale Mansur, Fatih`teki bir antikacıya bıraktığı eski top mermisinden yapılma lambanın patlaması ve Lale Mansur, antikacıya bıraktığı mermiden yapılma lambanın 80 yıl önce eşinin ailesinden kaldığını, içinin boş olduğunu söyledi ünlü sinema sanatçısı Lale Mansur, Fatih`teki bir antikacıya bıraktığı eski top mermisinden yapılma lambanın patlaması ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin polis merkezinde ifade verdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi`ndeki ifadesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur, top mermisinden yapılma lambanın, eşinin babaannesinden kalma olduğunu söyledi. Olayı ilk duyduğunda çok şaşırdığını belirten Mansur şöyle konuştu: `80 yıldır ailede olan bir lambaydı. 24 yıldır adadaki evimizde şöminenin üzerinde duran, pirinç bir lamba zannettiğim bir şeydi. İçinin de boş olduğu görünüyordu. Tamir edilmesi için Horhor`daki Antikacılar Çarşısı`na götürdüm. Ve bu kaza meydana gelmiş. Evde silah bulundurmaya falan giriyor anladığım kadarıyla. Tahkikattan daha çok benim için yaralanan arkadaşın sağlık durumu önemli. ` Mansur, hakkındaki hukuki sürecin ne olacağı konusuda ise `Savcı karar verecektir, bunun bir kasıt taşıyıp taşımadığına. . . Ki zannedersem gayet açık ve ortada` dedi. Önceki gün antikacıda meydana gelen patlamada, 30 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN çalışanlardan Salih Karataş gözünden yaralanmıştı. 14. 12. 2005 1/12/2022

Lisede idik Lise 2. sınıfta idik. Beden eğitimi dersi için spor salonunda toplanmıştık. Sınıf

Lisede idik Lise 2. sınıfta idik. Beden eğitimi dersi için spor salonunda toplanmıştık. Sınıf başkanı elindeki kağıttan bazı isimler okuyordu. Benim ismimi de okudu. Neden ismimi okuduğunu sorduğumda, “öğretmen geç gelenleri yazmamı istedi” dedi. Ders zili çalalı 5 -6 dakika olmasına rağmen, öğretmen hâlâ ortalıkta yoktu. Öğretmen saat 13'te başlayan derse 13. 10'da geldi. Sınıf başkanından geç kalanların listesini istedi. En samimi arkadaşım Z. ile öne çıkmamızı istedi. Yüz yüze durmamızı istedi. Birden içimde bir korku belirdi. “Acaba ne yapacaktı? ” diye içimden geçirdim. Merakla bekliyorduk. Öğretmen bize dönerek, “Birbirinize tokat atın!” dedi. Büyük bir şaşkınlıkla öğretmene bakakaldım. “Ne bakıyorsun, vursana arkadaşına? ” dedi. Z. de şaşkın ve korku dolu gözlerle bana doğru bakıyordu. Öğretmene dönerek, “Ben vuramam” dedim. “Siz vuramazsanız ben size vuracağım” diye bizi uyardı. Yapamayacaktım. Tüm sınıf bize bakarken ve en samimi arkadaşım karşımdayken, içimden kendime “hayır” diyordum ki, birden yüzümde Z. 'nin attığı tokatla sarsılarak kendime geldim. Öğretmen bana “Sen de vursana? ” diye tekrar bağırdı. Ben de artık Z. 'ye bir tokat atmak zorunda kaldım. Öğretmen “Devam edin” , “Hızlanın” dedi. Z. 'nin yanağı kızarmıştı. Daha fazla vuramayacaktım. Elimi indirdim. Ama Z. devam ediyordu. İkimizin de gözleri doldu. Nihayet öğretmenin “Yeter, sıraya geçin!” komutu ile sıramıza geçtik. Sınıf başkanının listesindeki diğer geç kalanlara da aynı 31 işlem uygulandıktan sonra, hiçbir. Yrd. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022 şey. Doç. olmamış gibi öğretmen dersine devam

Hz. İbrahim Öğretmen, örnek olayı projeksiyondan yansıtarak, bir öğrencinin metni okumasını ister: Hz. İbrahim’in

Hz. İbrahim Öğretmen, örnek olayı projeksiyondan yansıtarak, bir öğrencinin metni okumasını ister: Hz. İbrahim’in yaşadığı toplumda herkes putlara ve gök cisimlerine tapıyordu. Hz. İbrahim, kendisine henüz peygamberlik gelmediği halde insanların bu durumuna hayret ediyor ve üzülüyordu. Çevresindeki ağaçları, taşları, hayvanları, insanları ve bütün her şeyi bir var eden olması gerektiğini düşünüyordu. Bir gece gökyüzüne baktı ve bir yıldız gördü. Bunun üzerine “Benim Rabbim budur. ” dedi. Fakat gündüz olup yıldızlar ortadan kaybolunca Hz. İbrahim, “Ben batanları sevmem” dedi. Tekrar akşam olup ayı görünce “İşte benim Rabbim bu olabilir” dedi. Ay da batınca “Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette ben de sapan topluluklardan olurdum” dedi. Sonra güneşi doğarken gördü ve “Budur benim Rabbim. Bu daha büyük” dedi. O da batınca dedi ki: “Ey kavmim ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. 32 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022 Ben yüzümü tamamen gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve artık O’na ortak

Gizem, evinden ve anne babasının koydukları kısıtlamalardan bıkmıştı. Ailesinin yaşam tarzına karşı çıktı. Bir

Gizem, evinden ve anne babasının koydukları kısıtlamalardan bıkmıştı. Ailesinin yaşam tarzına karşı çıktı. Bir gün ansızın “Ben sizin gibi yaşamak istemiyorum. Sizleri terk ediyorum!’’ yazılı bir mektup bırakarak evini terk etti ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın olmaya karar verdi. Ancak, birkaç ay sonra keyfi kaçtı, çünkü bir türlü iş bulamıyordu. Çok mutsuzdu. Birkaç yıl geçti, babası ölmüş, annesi de üzüntüden iyice yaşlanmıştı. Gizem seçtiği yaşam tarzının pençesinde, pişmanlıklar ve acılar içinde kıvranarak yaşar oldu. Geçen onca yıl boyunca anne ile kızı hiç görüşmedi. Anne yıllar sonra kızının yaşadığı şehri öğrendi. Her köşe başında durup, gelip geçene bir resim gösterdi. Bu resim, saçlarına ak düşmüş gülümseyen bir kadının resmiydi ve resmin altında şunlar yazıyordu: “Seni hala çok seviyorum. . . Evine dön!” Aradan birkaç ay geçti; ne arayan oldu, ne soran. Sonra günün birinde Gizem bir bankın üstünde yorgun ve mutsuz bir şekilde otururken, gözleri duvar panosuna çarptı. Orada asılı olan resmi görünce: “Bu kadın benim annem olabilir mi? ” diye heyecanlandı. Ayağa kalktı, resmin yanına gitti. Annesini tanıdı ve resmin altındaki yazıları okudu: ”Seni hala seviyorum. . Evine dön!” Resme bakarken gözyaşlarını tutamıyordu. Bu gerçek olamazdı. Bu arada akşam olmuş ve Gizem o kadar duygulanmıştı ki, evine doğru yürümeye başlamıştı. Evine vardığında gün ışıyordu. Korkmuş, ne yapacağını bilemiyordu. Kapıyı tıklattığı anda kapı kendiliğinden açıldı. O anda evlerine birilerinin girdiğini ve annesine bir zarar verdiklerini düşündü. Hemen annesinin odasına koştu ve kapısını açtı. Annesi mışıl uyuyordu. Annesini uyandırdı haykırarak , “Benim anne! Benim! Evime döndüm!” Annesi gözlerine inanamadı. Gözyaşlarını sildi ve birbirlerine sarıldılar. Gizem’in ağzından şu sözler döküldü: “O kadar korktum ki! Kapı açıktı, birilerinin sana zarar vermiş olduğunu düşündüm!” Annesi sakin bir şekilde yanıtladı kızını , “Korkma kızım. O kapı sen gittiğinden bu yana hiç kilitlenmedi.

Dengeli beslenme Tuna, küçüklüğünden beri yemek seçiyordu. Sebze yemeklerini yemiyor, sürekli olarak yağ, bal,

Dengeli beslenme Tuna, küçüklüğünden beri yemek seçiyordu. Sebze yemeklerini yemiyor, sürekli olarak yağ, bal, reçel, hamburger, gibi gıdalarla besleniyordu. Bu kadarla da kalmayıp meyve yemeyi de kesinlikle red ederek , � onları yiyeceğime çikolata, şeker yerim. �diyerek itiraz ediyordu. Annesi ve babası büyüdükçe bu huyundan vaz geçeceğini düşünerek Tuna� nın üstüne gitmiyordu. Daha sonraları Tuna� nın bu şekilde beslenmesine karşı çıkmalarına rağmen Tuna aç kalmayı, sebze yemeklerini yemeğe tercih ediyordu. Şimdi Tuna 12 yaşında ve yaşına göre aşırı kilolu bir çocuk oldu. Her ne kadar umursamıyormuş gibi görünse de arkadaşlarının şakaları onu üzemeye başladı. Ayrıca dengesiz beslendiği için sürekli hasta oluyor ve okula gidemediği için derslerinden de geri kalıyor… 34 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

YARAMAZ İKİ KARDEŞ 35 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022

YARAMAZ İKİ KARDEŞ 35 Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN 1/12/2022