ETMDE RENME SREC VE RENME STLLER DO DR

  • Slides: 61
Download presentation
EĞİTİMDE ÖĞRENME SÜRECİ VE ÖĞRENME STİLLERİ DOÇ. DR. BİRSEN KARACA SAYDAM E. Ü. Sağlık

EĞİTİMDE ÖĞRENME SÜRECİ VE ÖĞRENME STİLLERİ DOÇ. DR. BİRSEN KARACA SAYDAM E. Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Geleceğin cahili, okuyamayan kişi olmayacaktır. Nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır. Alvin Toffler

Geleceğin cahili, okuyamayan kişi olmayacaktır. Nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır. Alvin Toffler

Adil bir değerlendirme için hepiniz aynı testten geçeceksiniz. Bunun için hepinizin şu ağaca tırmanması

Adil bir değerlendirme için hepiniz aynı testten geçeceksiniz. Bunun için hepinizin şu ağaca tırmanması gerekiyor.

Örneğin; Ders Çalışırken… … çalışma ortamının gürültülü/sessiz olması düzenli/düzensiz çalışma ortamı hareket etme/sürekli oturma…

Örneğin; Ders Çalışırken… … çalışma ortamının gürültülü/sessiz olması düzenli/düzensiz çalışma ortamı hareket etme/sürekli oturma… Tercih edilen bu yollar bireyin “öğrenme stili”ni belirler. Bu kavram ilk defa 1960 yılında Rita DUNN tarafından ortaya atılmıştır

Öğrenme Stili Nedir? “Her bireyin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken

Öğrenme Stili Nedir? “Her bireyin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır. ” Her öğrencinin en iyi öğrendiği yol, onun öğrenme stilidir.

…öğrenme stili… Bilgiyi kavrama ve işlemede kişisel olarak tercih edilen yol/yöntem (Kolb, 1984).

…öğrenme stili… Bilgiyi kavrama ve işlemede kişisel olarak tercih edilen yol/yöntem (Kolb, 1984).

… öğrenme stili… İyi veya kötü öğrenme stili yoktur Hiçbiri diğerinden üstün değil Öğrenme

… öğrenme stili… İyi veya kötü öğrenme stili yoktur Hiçbiri diğerinden üstün değil Öğrenme stilleri doğuştan var olan karakteristik bir özelliktir Öğrenme stilimiz yaşam boyu değişmez ancak, yaşamımızı değiştirir.

… öğrenme stili… Öğrenme stilleri ile zeka arasında bir ilişki yoktur Bireyler kendi öğrenme

… öğrenme stili… Öğrenme stilleri ile zeka arasında bir ilişki yoktur Bireyler kendi öğrenme stillerine uygun koşullarda daha kolay ve etkili öğrenir Çünkü; bir etkinlik bir öğrenci için keyif verici iken, diğeri için sıkıcı olabilir.

…öğrenme stilini bilmek niçin önemli. ? . Bireylerin öğrenme döngüsündeki güçlü ve zayıf yönlerinin

…öğrenme stilini bilmek niçin önemli. ? . Bireylerin öğrenme döngüsündeki güçlü ve zayıf yönlerinin bilinmesini sağlar Zayıf yönlerin geliştirilmesi için önlemler alınmasına olanak sağlar Birlikte çalışmaya en uygun bireylerin bir araya getirilmesine olanak sağlar

…öğrenme stilini bilmek niçin önemli. ? . Eğitimde çeşitliliğin gözetilmesine olanak sağlar Bireylerin başarı,

…öğrenme stilini bilmek niçin önemli. ? . Eğitimde çeşitliliğin gözetilmesine olanak sağlar Bireylerin başarı, ilgi ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecek öğrenme ortamlarının ve eğitim programlarının hazırlanmasına olanak sağlar …

… öğrenme stilleri… 1. Görsel 2. İşitsel 3. Dokunsal/Kinestetik 4. Sosyal

… öğrenme stilleri… 1. Görsel 2. İşitsel 3. Dokunsal/Kinestetik 4. Sosyal

“Çay” sözcüğü size ne ifade ediyor?

“Çay” sözcüğü size ne ifade ediyor?

… öğrenme stilleri… İnsanların aynı olaya farklı tepkiler vermeleri beynin görsel, işitsel ve dokunsal

… öğrenme stilleri… İnsanların aynı olaya farklı tepkiler vermeleri beynin görsel, işitsel ve dokunsal merkezlerinin her insanda farklı olmasından kaynaklanır. Her birey bu öğrenme stillerinden yalnızca birine de sahip olabilir hepsine de. Ancak bireylerde genellikle stillerden biri daha çok görülür.

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kinesteti k § Sosyal Görsel Öğrenme Stili Görerek öğrenme

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kinesteti k § Sosyal Görsel Öğrenme Stili Görerek öğrenme stiline sahiptirler ve gördüklerini daha çabuk öğrenirler. Çok iyi bir görsel hafızaya sahiptirler. Sözlü talimatları takip etmekte zorlanırlar. Hızlı düşünüp hızlı konuşurlar.

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kinesteti k § Sosyal Görsel Öğrenme Stili Öğrenme Yoları

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kinesteti k § Sosyal Görsel Öğrenme Stili Öğrenme Yoları Düz anlatımdan yeterince yararlanamazlar Tahtaya bilgi yazmadan sadece sözlü olarak söylenip geçilmesi bu tür öğrencilerin öğrenmesini engeller Kendi kendilerine okumayı tercih ederler Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar

Görsel Öğrenme Stili Öğrenme Yolları Anlamlı öğrenmeleri için dersin görsel malzemelerle desteklenmesi gerekir. (Harita,

Görsel Öğrenme Stili Öğrenme Yolları Anlamlı öğrenmeleri için dersin görsel malzemelerle desteklenmesi gerekir. (Harita, grafik, poster, şema, video, VCD, bilgisayar vb. ) Bir modeli veya etkinliği görmeden yaparken zorlanırlar.

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kinesteti k § Sosyal İşitsel Öğrenme Stili Sese ve

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kinesteti k § Sosyal İşitsel Öğrenme Stili Sese ve müziğe karşı duyarlıdırlar Sohbet etmeyi, birileriyle çalışmayı severler Sözlü talimatları kolay takip ederler Başkalarının konuşmalarını dinlemeyi severler

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kinesteti k § Sosyal İşitsel Öğrenme Stili Öğrenme Yolları

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kinesteti k § Sosyal İşitsel Öğrenme Stili Öğrenme Yolları İşiterek daha iyi öğrenirler ve işittiklerini kolay unutmazlar Gözle okuma esnasında hiçbir şey anlamayabilirler Bu tür öğrencilerin sesli düşünmelerine ve okumalarına izin verilmelidir Ses kayıtları öğrenmelerini kolaylaştırır

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kinesteti k § Sosyal İşitsel Öğrenme Stili Öğrenme Yolları

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kinesteti k § Sosyal İşitsel Öğrenme Stili Öğrenme Yolları Daha çok soru sorarak, cevap vererek, tartışarak öğrenirler Konuşma ve dinleme olanağı olduğu için grup çalışmalarını tercih ederler Görsel konularda dikkatleri azalır

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kineste tik § Sosyal Dokunsal Öğrenme Stili Çevrelerindeki olayları

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kineste tik § Sosyal Dokunsal Öğrenme Stili Çevrelerindeki olayları vücutları ile algılarlar Oldukça hareketlidirler, uzun süre oturamazlar Konuşurken el ve kollarını kullanmayı severler Otururken ayaklarını sallama ve bir şeylerle (anahtar, kalem, kitap vb) oynama ihtiyacı hissederler

Dokunsal Öğrenme Stili Öğrenme Yolları Söylenenlerden ziyade yapılanları hatırlarlar. Daha çok somut şeyleri kavrarlar.

Dokunsal Öğrenme Stili Öğrenme Yolları Söylenenlerden ziyade yapılanları hatırlarlar. Daha çok somut şeyleri kavrarlar. Dersi anlatan kişinin mimik ve dramaları dersi anlamalarına yardımcı olur. Düz anlatım ve görsel materyallerle dersin anlatılması bu tür öğrencilerin öğrenmesine fazla katkı sağlamaz.

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kineste tik § Sosyal Dokunsal Öğrenme Stili Öğrenebilmeleri için

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kineste tik § Sosyal Dokunsal Öğrenme Stili Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak yaşayarak öğrenecekleri tekniklerin uygulanması gerekir Fiziksel temas kurarak, bozup yeniden yaparak, model oluşturarak, deney gerçekleştirerek, proje yaparak ve rol oynayarak öğrenmeyi tercih ederler

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kinesteti k § Sosyal Öğrenme Stili Bazı bireyler ise

§ Görsel § İşitsel § Dokunsal/Kinesteti k § Sosyal Öğrenme Stili Bazı bireyler ise başkalarıyla sosyal etkileşim (interaksiyon) halinde daha iyi öğrenir. Grup çalışmaları bu öğrenciler için uygundur.

…birey kendi öğrenme stilini bildiğinde… Öğrenme sürecine, stilini devreye sokabilir. Etkin bir sorun çözücü

…birey kendi öğrenme stilini bildiğinde… Öğrenme sürecine, stilini devreye sokabilir. Etkin bir sorun çözücü durumuna gelir Benlik saygısını geliştirir. Kendine güveni artar. Eğitime karşı olumlu tutum sergiler. Etkili ve başarılı öğrenme gerçekleşir.

GLOBAL İNSAN ANALİTİK İNSAN

GLOBAL İNSAN ANALİTİK İNSAN

GLOBAL İNSANLAR Bu bireyler resmin genelini görür, ayrıntılarına pek dikkat etmez. Başkalarının duygularına duyarlıdırlar,

GLOBAL İNSANLAR Bu bireyler resmin genelini görür, ayrıntılarına pek dikkat etmez. Başkalarının duygularına duyarlıdırlar, esnektirler, akıntı ile giderler. Tartışma ve başkalarıyla birlikte çalışma ile öğrenirler, güdülenme ve destek ararlar, bütün eleştirilere açıktırlar. Bireysel yarışmadan kaçınırlar, çatışmadan kaçınırlar, işlem adımlarını ve ayrıntıları atlayabilirler.

ANALİTİK İNSANLAR Bu bireyler ayrıntıya yönelmişlerdir ve çok özel ayrıntılara bile dikkat ederler. ‘Ayrıntılar,

ANALİTİK İNSANLAR Bu bireyler ayrıntıya yönelmişlerdir ve çok özel ayrıntılara bile dikkat ederler. ‘Ayrıntılar, odaklanma, örgütleme, özellikleri hatırlama, adalet duygusu, tarafsızlık, bireysel yarışma, bir zamanda bir iş yapma’ onları tanımlar.

ANALİTİK İNSANLAR Her şeyi adım-adım şekilde sıraya koyar, ayrıntılara dikkat eder, ne beklediğini bilir.

ANALİTİK İNSANLAR Her şeyi adım-adım şekilde sıraya koyar, ayrıntılara dikkat eder, ne beklediğini bilir. Bir şey yapmanın amacını anlamadan, nasıl değerlendirildiğini bilmeden, işlem basamaklarını bilmeden iş yapmaktan rahatsız olurlar.

ÇOKLU ZEKA KURAMI

ÇOKLU ZEKA KURAMI

ÇOKLU ZEKA KURAMI Gardner, zekânın iki değil yedi yönlü olduğunu savunmuştur. Böylece sadece dilde

ÇOKLU ZEKA KURAMI Gardner, zekânın iki değil yedi yönlü olduğunu savunmuştur. Böylece sadece dilde ve matematikte başarılı olanların değil, müzikte sporda dansta, iletişimde, doğada, resimde kendini gösterenlerin ve kendini iyi tanıyanların da zeki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çoklu zeka kuramına göre 7 çeşit zeka bulunmaktadır.

…zeka çeşitleri… Müzik, 2. Sanatsal, 3. Mantıksal-matematiksel, 4. Dilsel-sözel, 5. Bedensel-kinestetik (atletler ve aktörler)

…zeka çeşitleri… Müzik, 2. Sanatsal, 3. Mantıksal-matematiksel, 4. Dilsel-sözel, 5. Bedensel-kinestetik (atletler ve aktörler) 6. Kişiler arası (interpersonel) (diplomat doğanlar) 7. Kişilerarası (intrapersonel)(aynı duygu ve mizaçta olanlar) 1.

ÖĞRENME STİLİ MODELLERİ

ÖĞRENME STİLİ MODELLERİ

…öğrenme stili modelleri… Gregorc öğrenme stili Dunn öğrenme stili Grasha-reichmann öğrenme stili modeli Kolb

…öğrenme stili modelleri… Gregorc öğrenme stili Dunn öğrenme stili Grasha-reichmann öğrenme stili modeli Kolb öğrenme stili modeli

Gregorc öğrenme stili modeli

Gregorc öğrenme stili modeli

Gregorc öğrenme stili modeli � � � Her insanın zekasını farklı olduğunu ve bireyin

Gregorc öğrenme stili modeli � � � Her insanın zekasını farklı olduğunu ve bireyin kişisel özelliklerinin belirlenmesinde zekanın ana etmen olduğunu ileri sürer Algılama yeteneğinin çok önemli olduğunu vurgular. Gregoric öğrenme stili iki temel üzerine kuruludur Bilginin nasıl alındığı (algılama) 2. Bilginin nasıl işlendiği 1.

Gregorc öğrenme stili modeli ALGI somut ya da soyut olarak 2 şekildedir. 1 -Somut

Gregorc öğrenme stili modeli ALGI somut ya da soyut olarak 2 şekildedir. 1 -Somut algılama: Beş duyu organıyla algılanması esastır. Bu özellikteki kişiler sol beyinli kişiler olarak adlandırılmaktadır. 2 -Soyut algı: Zekaya dayalı algılama söz konusudur. Sağ beyinli kişiler bu gruba girerler.

Gregorc öğrenme stili modeli Diğer boyut ise beynin sağ ve sol yarı kürelerinin çalışma

Gregorc öğrenme stili modeli Diğer boyut ise beynin sağ ve sol yarı kürelerinin çalışma özellikleri ile ilgilidir. (BİLGİ İŞLEME) İŞLEME Sol yarım küre: Ardışıklık, sıralı işleme, düşünceyi adım ilerletme, mantıksal sıra içinde işlem yapma. Sağ yarım küre: Rastgele (random) bilgi işlemede işlem sırası önemli değildir. Hangisi önemli ise o öne alınır.

Gregorc öğrenme stili modeli Algılama ve bilgi işlemedeki ikililer bir araya geldiğinde dört öğrenme

Gregorc öğrenme stili modeli Algılama ve bilgi işlemedeki ikililer bir araya geldiğinde dört öğrenme stili ortaya çıkar Somut sıralı Soyut sıralı Somut rasgele Soyut rasgele

Gregorc öğrenme stili modeli Somut sıralı(ardışık) öğrenme Bu stil ile öğrenenler fikirleri uygulamaya koymayı

Gregorc öğrenme stili modeli Somut sıralı(ardışık) öğrenme Bu stil ile öğrenenler fikirleri uygulamaya koymayı severler, olaylar üzerine yoğunlaşırlar, belli zaman dilimleri içinde sistematik (adım) çalışır, soyut fikirlerden somut ürünler çıkarırlar. Ayrıntıya dikkat ederler, çalışırken belli metotları vardır. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi severler.

Gregorc öğrenme stili modeli Soyut sıralı öğrenme Bu stille öğrenenler mantıksal analitik ve sözelcidirler.

Gregorc öğrenme stili modeli Soyut sıralı öğrenme Bu stille öğrenenler mantıksal analitik ve sözelcidirler. Karar vermeden önce bilgi toplamak fikir analizi yapmak isterler. Kavramları mantıksal olarak düzenlerler. Bir konu ile uzun uzadıya uğraşmayı, bir şeyi tekrar yapmayı sevmezler.

Gregorc öğrenme stili modeli Soyut rastgele öğrenme Bu stille öğrenenler ilişkilere ve duygulara odaklanırlar.

Gregorc öğrenme stili modeli Soyut rastgele öğrenme Bu stille öğrenenler ilişkilere ve duygulara odaklanırlar. Başkalarını samimiyetle dinler, onların duygularını anlamaya çalışırlar. Öğrenmeyi bireyselleştirir, geniş, genel ilkelere odaklanırlar. Herkesle dostça ilişkiler kurmayı severler.

Gregorc öğrenme stili modeli Somut rastgele öğrenme Bu stille öğrenenler deneme yanılma yaklaşımını tercih

Gregorc öğrenme stili modeli Somut rastgele öğrenme Bu stille öğrenenler deneme yanılma yaklaşımını tercih ederler. Problem çözmede iç görü ve içgüdüleri kullanırlar. Zengin uyarıcıları bulunan çevreleri severler.

Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli

Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli

Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Dunn öğrenme stiline göre biyolojik ve kişisel gelişim

Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Dunn öğrenme stiline göre biyolojik ve kişisel gelişim özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar gözönünde bulundurularak eğitim yöntemi bireyler için uygun hale getirilir. Bu model bilişsel stiller ve beynin bölümlenmesi üzerine kurulmuştur. Bilişsel stillerde kavram oluşturmada kişinin düşünme biçimi ve alan bağımlılığına bakılır.

Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Kişinin düşünme biçimi; düşüncesiz uçtan düşünceli ve yansıtıcı

Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Kişinin düşünme biçimi; düşüncesiz uçtan düşünceli ve yansıtıcı uca doğru bir uzam içinde yer alır. Alan bağımlı ve bağımsızlığı da global ve analitik düşünme biçimleriyle ilgilidir. Bütüncül düşünmeye sahip olanlar bütünün parçaları arasındaki ilişkilere bakarlar (holistic) Analitik düşünürler de bilgiyi sırayla ve parça alırlar.

Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Bu öğrenme stiline göre öğrenme stilleri beş etmenden

Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Bu öğrenme stiline göre öğrenme stilleri beş etmenden oluşur: 1) Çevresel (ses, ışık, sıcaklık…) 2) Duygusal (motivasyon, kararlılık, sorumluluk…) 3) Fizyolojik (algısal, yiyecek, zaman…) 4) Psikolojik (çözümsellik, bütünsellik, beyin sağ sol küresini kullanma…) 5) Sosyolojik (bireysellik, ikili grup, yetişkinle öğrenme…) gibi.

Grasha-Reichmann öğrenme stili

Grasha-Reichmann öğrenme stili

Grasha-Reichmann öğrenme stili Öğrenmenin akademik bir bağlamda gerçekleştiğine inanılır. Öğrencilerin çeşitli etkileşimleri göz önüne

Grasha-Reichmann öğrenme stili Öğrenmenin akademik bir bağlamda gerçekleştiğine inanılır. Öğrencilerin çeşitli etkileşimleri göz önüne alınır. Buna göre 6 çeşit stil vardır.

Grasha-Reichmann öğrenme stili 1. BAĞIMSIZ: meraklı ve kendine güvenen kişiler vardır. Bireysel çalışma. 2.

Grasha-Reichmann öğrenme stili 1. BAĞIMSIZ: meraklı ve kendine güvenen kişiler vardır. Bireysel çalışma. 2. BAĞIMLI: öğretmeni kaynak olarak görüp, istenilen kadar öğrenirler. Kılavuza ihtiyaç duyarlar.

Grasha-Reichmann öğrenme stili 3. KATILIMCI: öğrendiklerinden zevk alır aktif olarak katkıda bulunurlar. Beklentileri bilir

Grasha-Reichmann öğrenme stili 3. KATILIMCI: öğrendiklerinden zevk alır aktif olarak katkıda bulunurlar. Beklentileri bilir karşılamaya çalışırlar. 4. PASİF: grubun uç noktası aktiviteye katılmayan, edilgen davranan, kaçınmacı kişilerdir.

Grasha-Reichmann öğrenme stili 5. İŞBİRLİKÇİ: işbirliğinden zevk alır, grup çalışmalarında verimli olurlar. 6. REKABETÇİ:

Grasha-Reichmann öğrenme stili 5. İŞBİRLİKÇİ: işbirliğinden zevk alır, grup çalışmalarında verimli olurlar. 6. REKABETÇİ: akrandan daha başarılı olma ve ödül alma beklentisiyle çalışırlar. Öğrenmeyi kazanç kayıp ekseninde görür. Grupta 1. olma amaçlarıdır.

Kolb Öğrenme Stili Modeli

Kolb Öğrenme Stili Modeli

Kolb Öğrenme Stili Modeli Yaşantısal öğrenme kuramına dayanmaktadır. Burada düşünceler yaşantı yoluyla tekrar oluşabilmekte

Kolb Öğrenme Stili Modeli Yaşantısal öğrenme kuramına dayanmaktadır. Burada düşünceler yaşantı yoluyla tekrar oluşabilmekte ve sürekli değişmektedir. Süreç üründen daha önemli bir yere sahiptir. Öğrenmeyi etkileyen alanlar şunlardır:

Kolb Öğrenme Stili Modeli � � SOYUT YAŞANTI: sezgilere dayalı, yeni görüş ve düşüncelere

Kolb Öğrenme Stili Modeli � � SOYUT YAŞANTI: sezgilere dayalı, yeni görüş ve düşüncelere açık bireyler YANSITICI GÖZLEM: dikkatlice gözlemleyen, farklı bakış açılarından değerlendirebilen bireyler. SOYUT KAVRAMLAŞTIRMA: mantık kavramlar ve düşünceler ve bilişsel yaklaşım kullanan bireyler. AKTİF YAŞANTI: pratik uygulamalar, yaparak yaşayarak öğrenme öne çıkar.

Kolb Öğrenme Stili Modeli Herkes bu dört öğrenme biçimini bileşeni bir DEĞİŞTİREN ÖĞRENME STİLİ

Kolb Öğrenme Stili Modeli Herkes bu dört öğrenme biçimini bileşeni bir DEĞİŞTİREN ÖĞRENME STİLİ AYRIŞTIRAN öğrenme stiline sahiptir. BuÖĞRENME öğrenme stilleri de dört YERLEŞTİREN STİLİ ÖZÜMSEYEN ÖĞRENME STİLİ tanedir • Soyut kavramsallaştırma aktif yaşantı • Somut yaşantı ve yansıtıcıvegözlemin • Somut yaşantı ve aktif yaşantı öğrenme biçimlerini kapsar. • Soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözlemin bileşenidir. biçimlerini kapsar. problem çözme, karar • Ana özellikleri bileşimidir. • Öğrenme durumunda sabırlı, nesnel, • Ana özellikleri planlama yapma, kararları verme, fikirlerin mantıksal analizi, • Nedir? Sorusu belirleyici sorularıdır. sistematik dikkatli, yargılarda bulunan fakat eylemde yürütme, yeni deneyimler içinde yer planlamadır. • Ana özellikleri soyut kavram ve fikirleralma. üzerinde bulunmayandır. • Açık fikirli ve değişmelere kolay uyum sağlar. • Yaparak öğrenme önemlidir. durma, kavramsal modeller yaratma • Yaparak ve hissederek öğrenirler. • Kendi duygu ve düşünceleri ön plandadır. • Nasıl? sorusu ana belirleyicidir.

Kolb Öğrenme Stili Modeli (Mc. Carthy, 1987)

Kolb Öğrenme Stili Modeli (Mc. Carthy, 1987)

Öğrenme Stilleri İle Bir Eğitim Yürütme Bir eğitim yürütülürken özellikle grup eğitimlerinde farklı öğrenme

Öğrenme Stilleri İle Bir Eğitim Yürütme Bir eğitim yürütülürken özellikle grup eğitimlerinde farklı öğrenme stillerine sahip çok sayıda kişi birarada bulunabilir. Öğrenme sürecine katkıda bulunabilmek için önce bu farklılıkları kabul etmek ve buna uygun bir eğitim ortamı sunmak gerekmektedir. Burada eğitmene oldukça fazla görev düşmektedir. Eğitmenin başarısı ile; verilen eğitimin geliştirilmesi/değiştirilmesi gereken tutum ve başarıda yükselecektir.

…bireylerin dikkatini konuya çekmek ve anlamlı öğrenmeyi sağlamak için; slayt gösterme ilginç bir öykü

…bireylerin dikkatini konuya çekmek ve anlamlı öğrenmeyi sağlamak için; slayt gösterme ilginç bir öykü anlatma, soru sorma, tartışma ortamı yaratma kaset dinletme, video izletme, jest ve mimiklerinizi kullanma aralarda dolaşma ses tonunu farklı kullanma vb. yolları denenebilir

OLUMLU EĞİTİM ATMOSFERİ OLUŞTURMAK OLDUKÇA ÖNEMLİDİR…

OLUMLU EĞİTİM ATMOSFERİ OLUŞTURMAK OLDUKÇA ÖNEMLİDİR…

TEŞEKKÜR EDERİM…

TEŞEKKÜR EDERİM…