Etatsprosjekt Transport i by 2002 2005 Kreativ prising

  • Slides: 7
Download presentation
Etatsprosjekt Transport i by 2002 - 2005

Etatsprosjekt Transport i by 2002 - 2005

Kreativ prising av kollektivtransport

Kreativ prising av kollektivtransport

Bakgrunn • I løpet av de siste 15 årene har tilskuddene til kollektivtransport i

Bakgrunn • I løpet av de siste 15 årene har tilskuddene til kollektivtransport i storbyområder blitt kuttet betydelig. • I Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø ble de årlige tilskuddene redusert med 42 prosent i faste priser i perioden 1986 -99. • Utviklingen betyr at kollektivtransport i by i større grad er blitt avhengig av brukerfinansiering. ¢ Spørsmålet er om hvordan takstene kan brukes mer effektivt for å øke passasjerinntektene og hvordan inntektene kan økes uten å miste markedsandeler. Dette er kalt "kreativ prising".

Differensierte takster Kan differensiere på • Mengde (periode eller sone) • Kvalitet • Betalingsvillighet

Differensierte takster Kan differensiere på • Mengde (periode eller sone) • Kvalitet • Betalingsvillighet (segment) Utgangspunkt • Jo mer prisfølsom en trafikantgruppe er, jo større er sjansen for at det lønner seg å senke prisene for dem. • Grupper som er lite prisfølsomme bør ikke gis rabatter hvis formålet er å øke trafikkinntektene.

Eksempler Bergen • Familiebilletten: Gir voksne og honnørreisende rett til å ta med et

Eksempler Bergen • Familiebilletten: Gir voksne og honnørreisende rett til å ta med et barn gratis, gjelder på hverdager mellom klokken 9 og 14 samt etter klokken 17 og hele lørdag/søndag. • Fritidskortet: Kan brukes hverdager etter klokken 16, samt lørdager, søndager og helligdager. Oslo/Akershus • Dyrere billett kjøpt hos fører • Flytoget Göteborg • Fulltids månedskort: Gjelder for alle reiser uansett reisetid. • Lavtrafikkort: Gjelder til enhver tid, unntatt hverdager mellom klokken 6 til 8. 30 og klokken 15 til 18. Storbritannia • Saver tickets: Ikke gyldig i morgen og ettermiddagsrushet • Prisforskjeller på Undergrunnen og buss USA • Dagskort (Washington): Gjeder bare reiser etter kl 9. 30 på hverdagene • Ekspressbusser (New York) dyrere enn ordinære busser Hong Kong • Tidsbegrensede kampanjer i samarbeid med kjøpesenteret ved stasjoner • Billigere på mindre trafikktunge ruter • Rabatter før rushet