Etapy rozwoju mowy dziecka Wg Leona Kaczmarka Opracowaa

  • Slides: 12
Download presentation
Etapy rozwoju mowy dziecka Wg. Leona Kaczmarka Opracowała: Halina Pilch - logopeda

Etapy rozwoju mowy dziecka Wg. Leona Kaczmarka Opracowała: Halina Pilch - logopeda

W rozwoju mowy wyodrębnia się cztery okresy: � okres melodii (0 -1) � okres

W rozwoju mowy wyodrębnia się cztery okresy: � okres melodii (0 -1) � okres wyrazu (1 -2) � okres zdania (2 -3) � okres swoistej mowy dziecięcej (3 -7)

Okres melodii (0 -1) � Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku,

Okres melodii (0 -1) � Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku, który jest też ćwiczeniem narządu oddechowego (wdechkrótki, wydech-długi, powolny).

2 -3 miesiąc życia Głużenie To niekontrolowane i przypadkowe dźwięki nieświadome ćwiczenie narządów artykulacyjnych.

2 -3 miesiąc życia Głużenie To niekontrolowane i przypadkowe dźwięki nieświadome ćwiczenie narządów artykulacyjnych. Uwaga ! Głużą wszystkie dzieci – nawet głuche. � 6 miesiąc życia Gaworzenie To już świadome, zamierzone powtarzanie dźwięków. Dziecko naśladuje teraz dźwięki, które wydało przypadkowo oraz te, które usłyszało z otoczenia. Gaworzenie jest treningiem słuchu. �

� Dobrze rozwijający się słuch jest podstawowym warunkiem sprawnego przyswajania mowy. � Niedorozwój słuchu

� Dobrze rozwijający się słuch jest podstawowym warunkiem sprawnego przyswajania mowy. � Niedorozwój słuchu i wszelkie jego uszkodzenie sprawiają, że dziecko nie odbiera prawidłowo bodźców akustycznych, niedokładnie je odtwarza i pozbawione jest rzetelnej samokontroli.

Rozwój mowy w tym okresie postępuje równolegle z rozwojem fizycznym: � unoszenie główki -

Rozwój mowy w tym okresie postępuje równolegle z rozwojem fizycznym: � unoszenie główki - faza głużenia; � umiejętność � pozycja wyrazy. siadania – gaworzenie; pionowa, stawanie -pierwsze

Okres wyrazu (1 -2) � Dziecko używa już właściwie wszystkich samogłosek prócz nosowych. �

Okres wyrazu (1 -2) � Dziecko używa już właściwie wszystkich samogłosek prócz nosowych. � Ze spółgłosek wymawia: p, b, m, t, d, n, k, ś, czasem ć. � Charakterystyczne jest też upraszczanie grup spółgłoskowych oraz wymawianie pierwszej sylaby lub końcówki.

Okres zdania (2 -3) �W tym czasie mowa ulega dalszemu doskonaleniu. Dziecko powinno już

Okres zdania (2 -3) �W tym czasie mowa ulega dalszemu doskonaleniu. Dziecko powinno już wypowiadać głoski: p, b, m, pi, bi, mi, f, w, fi, wi, ś, ź, ń, ć, dź, ki, gi, k, g, ch, t, d, n, j, ł, s, z, c, dz oraz l. � Następuje znaczny przyrost ilościowy słów: od 300 w wieku 2 lat do 1000 w wieku 3 lat.

Okres swoistej mowy dziecięcej (3 -7) � Ten okres przypada na wiek przedszkolny. �

Okres swoistej mowy dziecięcej (3 -7) � Ten okres przypada na wiek przedszkolny. � Mowa dziecka daleka jest od doskonałości. Wyrazy są poskracane, głoski poprzestawiane, grupy spółgłoskowe uproszczone, występują zlepki wyrazów oraz nowotwory językowe tj. neologizmy.

4 -5 rok życia Pojawia się głoska r, czasem sz, ż, cz, dż 5

4 -5 rok życia Pojawia się głoska r, czasem sz, ż, cz, dż 5 -6 rok życia Utrwalane są głoski sz, ż, cz, dż 7 rok życia Opanowana jest technika mówienia

� Przedstawiony rozwój mowy postępuje równolegle z rozwojem motoryki narządów artykulacyjnych. � Niewielkie opóźnienia

� Przedstawiony rozwój mowy postępuje równolegle z rozwojem motoryki narządów artykulacyjnych. � Niewielkie opóźnienia w rozwoju mowy nie powinny być powodem do niepokoju zaś opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych stadiów rozwoju mowy nie powinny przekraczać sześciu miesięcy.

Bibliografia: � 1. Demel G. , Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa 1996, WSi. P;

Bibliografia: � 1. Demel G. , Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa 1996, WSi. P; � 2. Demel G. , Elementy logopedii, Warszawa 1979, WSIP;