Eski Trk nanlar slamiyetten nce baz Trk boylarnn

  • Slides: 10
Download presentation
Eski Türk İnançları İslamiyetten önce bazı Türk boylarının, Budizm, Hinduizm, Maniheizm, Mecusilik, Musevilik ve

Eski Türk İnançları İslamiyetten önce bazı Türk boylarının, Budizm, Hinduizm, Maniheizm, Mecusilik, Musevilik ve Hristiyanlık gibi dinleri benimsedikleri görülür.

Gök Tanrı inancı � İslam öncesi Türklerin geleneksel dinlerinde hâkim unsurdur. � Türklerin geleneksel

Gök Tanrı inancı � İslam öncesi Türklerin geleneksel dinlerinde hâkim unsurdur. � Türklerin geleneksel inanç ve ibadetlerinden bahsedilirken Batılı etnologlarınetkisiyle bu inanca “Şamanizm” deniliyordu. Bu kavram, gerçekte eski Türk inançlarını � ifade etmemektedir. �

Henoteizm � Ancak Eski Türklerde tanrı inancı “Henoteizm”di. Bu deyim, birçok tanrının � varlığını

Henoteizm � Ancak Eski Türklerde tanrı inancı “Henoteizm”di. Bu deyim, birçok tanrının � varlığını kabullenmekle birlikte bunlardan birine � tapınmayı ifade eder.

Tanrının � her şeye gücü yeter � ve o, sadece iyilikten hoşlanır. � Türklerde

Tanrının � her şeye gücü yeter � ve o, sadece iyilikten hoşlanır. � Türklerde “tanrı” kelimesi, eskiden hem “gök” hem de “ilah” anlamında kullanılıyordu.

Farklı bölgelerde, tanrı için � Ülgen, � Ülgön, � Kuday, � Tanara, � Tura,

Farklı bölgelerde, tanrı için � Ülgen, � Ülgön, � Kuday, � Tanara, � Tura, � İdi, Çalap � ve Bayat gibi terimler de � kullanılmıştır

“dağ kültü” � Eski Türk inançlarında � “dağ kültü”, Gök Tanrı anlayışıyla ilgilidir. Dağların,

“dağ kültü” � Eski Türk inançlarında � “dağ kültü”, Gök Tanrı anlayışıyla ilgilidir. Dağların, Tengri’nin makamı olduğuna inanılır. � Dolayısıyla Türkler için dağlar, göller ve ırmaklar ruhları olan canlı varlıklardır.

Su kültü � Su kültü de Eski Türk inançlarında önemli yer tutar. � Su;

Su kültü � Su kültü de Eski Türk inançlarında önemli yer tutar. � Su; yetiştirici, saf ve temizdir. � Bilgiyi, � aklı ve gücü sembolize eder.

“kam” � Eski Türklerde, dinî ayin ve kurban merasimlerini � yöneten, ruhlarla insanlar arasında

“kam” � Eski Türklerde, dinî ayin ve kurban merasimlerini � yöneten, ruhlarla insanlar arasında � aracılık yapan, din adamlarına “kam” denir. � Kam’lar , iyi ruhların insanlar için faydalı, � hayırlı tesirlerini devam ettirmeye, çeşitli çarelere başvurarak kötü ruhların zararlı faaliyetlerini önlemeye çalışırlar.

Erlik, Aldaçılar Eski Türkler, hastalık gibi ölümü de kötü � ruhların bir eseri sayarlardı.

Erlik, Aldaçılar Eski Türkler, hastalık gibi ölümü de kötü � ruhların bir eseri sayarlardı. Altay Türklerine � göre yeraltı dünyasının hâkimi olan Erlik, yeryüzüne � gönderdiği Aldaçılar vasıtasıyla, insanların � ruhunu yakalatarak hayatlarına son verdirirdi. � Yakutlar da ölümü insan ruhunu, kötü � ruhların kapması ile açıklarlar. �

ölen için duyulan acı � Eski Türk inançlarında, , çeşitli şekillerde ve bazı merasimlerle

ölen için duyulan acı � Eski Türk inançlarında, , çeşitli şekillerde ve bazı merasimlerle ifade edilirdi. � Örneğin Kırgızlarda ölünün gömüldüğü gün, dul kalan zevcesi ile kızları saçlarını keserlerdi. Hunlar da kabile reislerini sırmalı elbiseler içinde gömerlerdi.