esk zem po nstupu Habsburk 1526 1918 Opakovn

  • Slides: 6
Download presentation
České země po nástupu Habsburků 1526 - 1918

České země po nástupu Habsburků 1526 - 1918

Opakování • Který panovník z rodu Jagellonců byl posledním českým • • • králem?

Opakování • Který panovník z rodu Jagellonců byl posledním českým • • • králem? Co znamená pojem prvotisky? Vysvětlete a popište události, která doprovázely konec vlády Jagellonců? Který národ ohrožoval Evropu v době vlády Jagellonců? Poslední král z rodu Jagellonců, stejně tak jako jeho otec, si zvolil za své královské sídlo město mimo naše území. Kde? Které dvě události z této doby považujete za významné u důležité?

Ferdinand I. Habsburský • nástup na český trůn – 1526 • po smrti Ludvíka

Ferdinand I. Habsburský • nástup na český trůn – 1526 • po smrti Ludvíka Jagellonského český trůn • • bez krále čeští stavové si volí za krále rakouského arcivévodu Ferdinanda (bratr Marie Habsburské, vdově po Ludvíku Jagellonském) manželka Anna Jagellonská poplatek za volbu – 300 000 zlatých spojení Rakouska a Čech – posílení obrany proti Turkům

Ferdinand I. Habsburský • sliby • neomezení práv a moci • sídlo dvora –

Ferdinand I. Habsburský • sliby • neomezení práv a moci • sídlo dvora – Praha • náboženská svoboda • skutečnost • centrem monarchie Vídeň • omezení práv šlechty a stavů • jmenování úředníků, zřízení tajné policie, zvýšení daní, zákaz sněmů = centralizace moci • mocenské zájmy v Evropě • král uherský, 1556 – Římskoněmecký císař

Ferdinand I. Habsburský • 1. stavovský odboj – 1546 -1547 • potlačeno • 1556

Ferdinand I. Habsburský • 1. stavovský odboj – 1546 -1547 • potlačeno • 1556 – „ovládnutí Evropy“ – tzv. personální unie → svazek relativně samostatných států spojených osobou panovníka