esk vysok uen technick v Praze Fakulta strojn

  • Slides: 7
Download presentation
České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Kontakt: doc. Rudolf Novák

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Kontakt: doc. Rudolf Novák

Vědeckotechnická spolupráce ČR/RF hlavní spolupracující instituce: • Moscow State Institute of Steel and Alloys

Vědeckotechnická spolupráce ČR/RF hlavní spolupracující instituce: • Moscow State Institute of Steel and Alloys (Technological University), MSISA • Director : prof. E. Levashov • Leading Scientist: prof. Dmitry Shtansky • Leninsky prospect 4, 119049 Moscow • RUSSIAN FEDERATION

Projekt základního výzkumu : Biokompatibilní nanostrukturní povlaky implantátů – tribologické vlastnosti funkčních povrchů Spolupracující

Projekt základního výzkumu : Biokompatibilní nanostrukturní povlaky implantátů – tribologické vlastnosti funkčních povrchů Spolupracující instituce : ČR : ČVUT v Praze, Fakulta strojní RF : MSISA, SHS Center Realizace projektu v rámci programu MŠMT ČR KONTAKT Projekt byl zařazen do programu VTS ČR/RF

Zaměření projektu : Výzkum tribologických vlastností vícevrstvých povlaků funkčních ploch implantátů pro medicinské aplikace

Zaměření projektu : Výzkum tribologických vlastností vícevrstvých povlaků funkčních ploch implantátů pro medicinské aplikace § § § Cíle projektu : vliv morfologie povrchu v mikro- a nanoměřítku na tribologické vlastnosti funkčních ploch vliv interakce tělních tekutin s povrchem funkčních ploch na jejich tribologické vlastnosti snížení rizik spojených s implantacemi a prodloužení životnosti náhrad Spolupráce s MSISA : speciální materiály pro naprašovací terče testy biokompatibility a bioinertnosti povlaků

Projekt aplikovaného výzkumu Biokompatibilní multikomponentní povlaky pro namáhaná kloubní spojení v lékařských aplikacích Spolupracující

Projekt aplikovaného výzkumu Biokompatibilní multikomponentní povlaky pro namáhaná kloubní spojení v lékařských aplikacích Spolupracující instituce : RF : MSISA – hlavní účastník, Cancer Research Center RAMS ČR : HVM Plasma spol. s r. o. , ČVUT v Praze, Fakulta strojní Izrael : FME Technion, SUMMET Hi-Tech Coatings Realizace projektu v rámci programu Eureka BIOMUCOAT

Zaměření projektu : Vývoj nových systémů povlak-substrát pro biomedicinské aplikace s funkční vrstvou na

Zaměření projektu : Vývoj nových systémů povlak-substrát pro biomedicinské aplikace s funkční vrstvou na uhlovodíkové bázi Cíle projektu : § nový systém povlak-substrát se zlepšenými mechanickými a tribologickými vlastnostmi, zvýšenou biokompatibilitou a chemickou stálostí § snížení intoxikace organizmu přestupem těžkých kovů do tkáně § snížení rizika chemické degradace povlaků v prostředí lidského těla § zlepšení kluzných vlastností kloubních spojení § ekonomický přínos pro výrobce implantátů a snížení rizik a zdravotních a sociálních dopadů pro pacienty

Spolupráce s RF : - speciální kompozitní terče na bázi Ti. C - hodnocení

Spolupráce s RF : - speciální kompozitní terče na bázi Ti. C - hodnocení biokompatibility a bioinertnosti - vzájemné testování nových typů povlaků - poznatky z praktické aplikace implantátů Děkuji za pozornost