esk informan agentura ivotnho prosted Jednotn informan systm

  • Slides: 8
Download presentation
česká informační agentura životního prostředí Jednotný informační systém o životním prostředí (JISŽP) Informační agentura,

česká informační agentura životního prostředí Jednotný informační systém o životním prostředí (JISŽP) Informační agentura, služby veřejné správě a občanům Jiří Hradec, CENIA

česká informační agentura životního prostředí Jednotný informační systém o životním prostředí • JISŽP je

česká informační agentura životního prostředí Jednotný informační systém o životním prostředí • JISŽP je budován na základě pověření MŽP kompetenčním zákonem (2/1969 Sb. ) • Sdružuje všechny informační zdroje resortu životního prostředí • Dnes 37 informačních systémů a 5000 databází • Výstupy z monitoringu životního prostředí, ohlašování a výzkumu • Jednotlivé informační zdroje nejsou jednotně řízeny

česká informační agentura životního prostředí CENIA, česká informační agentura životního prostředí • Informační agentura

česká informační agentura životního prostředí CENIA, česká informační agentura životního prostředí • Informační agentura CENIA vznikla 1. 4. 2005 jako integrační prvek JISŽP • Účelem CENIA je – – – Zprostředkovávání informací zadavatelům Interpretace informací Orientace na informační produkty Řízení informačních toků v resortu Služby veřejné správě a občanům

česká informační agentura životního prostředí Proč CENIA? Zprostředkovávání informací • Pro velké množství informačních

česká informační agentura životního prostředí Proč CENIA? Zprostředkovávání informací • Pro velké množství informačních zdrojů resortu je obtížné se v nich vyznat i při dostupnosti metainformací • Neexistuje jedna brána na kterou se všichni mohou obracet • Chybí informace o datech, jejich dostupnosti, ceně • Neexistují standardní ceníky a licenční ujednání • Chybí distribuční mechanismy • Neexistuje zpětná vazba

česká informační agentura životního prostředí Proč CENIA? Interpretace informací • Velká potřeba interpretace informace

česká informační agentura životního prostředí Proč CENIA? Interpretace informací • Velká potřeba interpretace informace a politik v kontextu ostatních informací, právního, ekonomického, sociálního a environmentálního rozměru. • Využíváme spolupráce s odborníky v daném oboru, interpretace řídíme • Máme rozsáhlé datové a informační zázemí v oblasti životního prostředí, statistiky, ekonomiky a sociálního a územního rozměru.

česká informační agentura životního prostředí Proč CENIA? Orientace na informační produkty • V minulosti

česká informační agentura životního prostředí Proč CENIA? Orientace na informační produkty • V minulosti vznikly jednotící informační produkty, kterým scházelo zázemí: – Mapové služby http: //map. env. cz a http: //geoportal. cenia. cz – Indikátory udržitelného rozvoje http: //indikatory. env. cz – Metainformační systém http: //mis. env. cz • Dnes představíme některé významné informační zdroje: – – – Systém evidence kontaminovaných míst a zátěží ŽP Informační systém ochrany přírody Integrovaný registr znečišťování Geologický informační systém Informační systém odpadového hospodářství

česká informační agentura životního prostředí Proč CENIA? Služby veřejné správě a občanům • Průřezové

česká informační agentura životního prostředí Proč CENIA? Služby veřejné správě a občanům • Průřezové informační služby za celou oblast životního prostředí • Datové služby – resortní clearinghouse • Podpora veřejné správy – IPPC, EIA • Dobrovolné nástroje – EVVO, EŠV, EMAS, čistší produkce, … • IT zázemí – poskytujeme např. mapové služby pro MŽP i MI • Personální zázemí – 90 zaměstnanců

česká informační agentura životního prostředí Držte nám palce… …vyplatí se to i Vám Děkuji

česká informační agentura životního prostředí Držte nám palce… …vyplatí se to i Vám Děkuji za pozornost.