ESINAV Uygulama zleme Sorumlularnn Grevleri UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ

  • Slides: 18
Download presentation
E-SINAV Uygulama İzleme Sorumlularının Görevleri

E-SINAV Uygulama İzleme Sorumlularının Görevleri

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 1 - Sınav Salonuna uygulayıcıların en az yarım saat önce

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 1 - Sınav Salonuna uygulayıcıların en az yarım saat önce gelmesi gerekmektedir. (Sisteme girişler sınavın başlamasına 15 dk kalana kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde ücret ödenmeyecektir. )

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 2 - Sisteme giriş yapılıp aday listesi (imza listesi) alınmalıdır.

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 2 - Sisteme giriş yapılıp aday listesi (imza listesi) alınmalıdır. (Sınav görevlilerinden herhangi biri sisteme giriş yaptığında imza listesi otomatik olarak çıkmaktadır. ) 3 - Diğer görevlilerin(salon başkanı ve gözetmen) sisteme giriş yapmaları sağlanmalıdır.

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 3 - Görevlilerin sisteme giriş yapıp yapmadıklarının kontrolü yapılmalıdır.

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 3 - Görevlilerin sisteme giriş yapıp yapmadıklarının kontrolü yapılmalıdır.

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 4 - E-Sınav Bina Komisyonu Sınav Görev Raporu, uygulama izleme

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 4 - E-Sınav Bina Komisyonu Sınav Görev Raporu, uygulama izleme sorumlusu tarafından doldurulduktan sonra uygulayıcı, salon başkanı ve gözetmen tarafından imzalanmalıdır. Sınav bitiş saati son adayın sınavı bitirdiği saat olarak yazılmalıdır.

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 5 - Adaylar salona alınırken varsa cep telefonu/çağrı cihazı vb.

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 5 - Adaylar salona alınırken varsa cep telefonu/çağrı cihazı vb. nin salon girişindeki dolaplara kapalı olarak bırakılması gerektiği söylenmelidir. Aksi bir durum tespit edildiğinde ilgili adayın sınavının iptal olacağı hatırlatılmadır. 6 - E-sınav salonunda Bakanlık tarafından izlenen güvenlik kameraları olduğu söylenmelidir.

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 7 - Adaylar salona alınırken kapının girişindeki güvenlik kamerasının adayın

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 7 - Adaylar salona alınırken kapının girişindeki güvenlik kamerasının adayın yüzünü göreceği şekilde tek sıra halinde alınmalıdır. Aday giriş belgeleri ile kimlik belgelerindeki resimlerin kişinin kendisine benzeyip benzemediği ile ilgili kontrol yapılmalıdır. Kontrolden sonra aday giriş belgeleri toplanmalıdır. Adaylar imza listesindeki yerlerine oturduktan sonra imza listesi, her adaya salon başkanı yada gözetmen tarafından imzalattırılmalıdır.

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 8 - Ekrandaki aday bilgilerinin kendilerine ait olup olmadığını kontrol

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 8 - Ekrandaki aday bilgilerinin kendilerine ait olup olmadığını kontrol etmeleri belirtilmelidir. 9 -Adaylara sınavın başlama saati ve soru sayısı ile ilgili bilgi verilmelidir. 50 Soru – 45 dk gibi

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 10 - Önceki soru ve sonraki soru tuşlarının kaydetme tuşları

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 10 - Önceki soru ve sonraki soru tuşlarının kaydetme tuşları olduğunu, herhangi bir soruya cevap verildikten yada cevap şıkkı değiştirildikten sonra mutlaka bu tuşlardan birine basmaları gerektiği, aksi değişikliğin belirtilmelidir. takdirde yapılan kaydedilmeyeceği

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 11 - Cevap verilmeyen soruların programın altındaki cevap çubuğunda içi

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 11 - Cevap verilmeyen soruların programın altındaki cevap çubuğunda içi boş bir yuvarlak olarak yada ‘Sınavım’ butonuna basılarak görülebileceği belirtilmelidir. Yanlış doğruyu götürmediği için boş soru bırakılmaması gerektiği ve geçme notunun 70 olduğu belirtilmelidir. Sınavın herhangi bir anında bu cevap çubuğundaki istenilen soruya dokunarak ilgili soruya ulaşabilecekleri söylenmelidir.

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 12 - 50 sorunun sonunda Sınavı Bitirmek İstediğinizden Emin misiniz?

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 12 - 50 sorunun sonunda Sınavı Bitirmek İstediğinizden Emin misiniz? ifadesi çıktığında kontrol etmek isteyenlerin sorulara dön düğmesine basması, emin olanların ise sınavı bitir düğmesine basmaları gerektiği hatırlatılmalıdır.

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 13 - Sınav bitiminde adayın verdiği cevapları gösteren bir çıktı

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 13 - Sınav bitiminde adayın verdiği cevapları gösteren bir çıktı olacağı ve bunun aday tarafından imzalanarak uygulama izleme verileceği söylenmelidir. görevlisine

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 14 - Adayların sonuçlarını kiosk cihazından TC kimlik numarasını yazıp

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 14 - Adayların sonuçlarını kiosk cihazından TC kimlik numarasını yazıp sorgula tuşuna bastıktan sonra yazdır sinav. meb. gov. tr tuşuna basarak adreslerinden öğrenebilecekleri veya ehhh söylenmelidir. 15 - Aday sınavda başarılı olamazsa yeni sınav için en erken 15 gün sonra ücret yatırarak sürücü kursuna belirtilmelidir. başvuruda bulunabileceği

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 16 - Sınavın sonunda çıkan iki adet sınav görev raporu

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 16 - Sınavın sonunda çıkan iki adet sınav görev raporu bütün görevliler (özellikle uygulama izleme sorumlusu, salon başkanı ve gözetme) tarafından imzalanmalıdır. Bu rapor giriş saatine bağlı olarak ücret ödemelerinde dikkate alınmaktadır.

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 17 - Sınavın bitiminde sınav esnasında yaşanan sorun/sorunlar tutanak bölümüne

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 17 - Sınavın bitiminde sınav esnasında yaşanan sorun/sorunlar tutanak bölümüne yazılarak kaydedilmelidir. Herhangi bir sorun yaşanmamışsa boş bırakılarak kaydedilmelidir. Çıkış butonuna basılarak sınav işlemi tamamlanmalıdır.

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 18 - Adayların sınav giriş belgeleri (1), imzalı cevap anahtarları(2),

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 18 - Adayların sınav giriş belgeleri (1), imzalı cevap anahtarları(2), aday imza listesi(3) ve sınavın sonunda çıkan iki adet sınav görev raporu(4)(5) zarfın içine mutlaka konmalıdır. 1 2 3 4 5

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 19 - Sınav bitiminde o oturumdan sonra başka bir oturum

UYGULAMA IZLEME SORUMLULARININ GÖREVLERI 19 - Sınav bitiminde o oturumdan sonra başka bir oturum olmayacaksa bilgisayarlar, kiosk cihazı ve yazıcı kapatılmalıdır. 20 - Salondaki sandalyelerin düzenli bir şekilde bırakılmasına özen gösterilmelidir. 21 - Sınav salonundaki şalterler kesinlikle KAPATILMAMALIDIR. 22 - Sınav bitiminde salonun kapısı kilitlenerek bina görevlisine anahtar teslim edilmelidir.

KATILIMINIZ VE ILGINIZ IÇIN TEŞEKKÜR EDERIZ…

KATILIMINIZ VE ILGINIZ IÇIN TEŞEKKÜR EDERIZ…