Esej Esej na dravnoj maturi nije knjievnoumjetniki esej

  • Slides: 20
Download presentation
Esej

Esej

Esej na državnoj maturi… - nije književno-umjetnički esej - zadana je tema, smjernice, broj

Esej na državnoj maturi… - nije književno-umjetnički esej - zadana je tema, smjernice, broj riječi i vrijeme pisanja - “ispitni esej” – provjera znanja, vještina i sposobnosti učenika - kreativan način pokazivanja znanja, vještine povezivanja dijelova, sagledavanja i razmišljanja o problematici u cijelosti - znanje, osobno mišljenje i stav

Vrste školskih eseja… 1. interpretativni esej 2. raspravljački esej 3. usporedno-raščlambeni esej

Vrste školskih eseja… 1. interpretativni esej 2. raspravljački esej 3. usporedno-raščlambeni esej

Dijelovi školskoga eseja… 1. uvod 2. razradba 3. zaključak - sva tri dijela moraju

Dijelovi školskoga eseja… 1. uvod 2. razradba 3. zaključak - sva tri dijela moraju upućivati na temu eseja i moraju biti dobro međusobno povezana

Planiranje pisanja eseja… - izuzetno važno i korisno - temu jasno izraziti u uvodu

Planiranje pisanja eseja… - izuzetno važno i korisno - temu jasno izraziti u uvodu i u zaključku - uvod – temelji se na smjernici na koju je siguran odgovor - razradba - započeti i završiti smjernicama sa sigurnim odgovorima - zaključak – kratko ponoviti o čemu je pisan esej i povezati ga s uvodom

- esej mora “teći”, mora se osjetiti razvoj autorovih misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih

- esej mora “teći”, mora se osjetiti razvoj autorovih misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija - smjernice shvatiti kao pitanja – dati što bolji odgovor - krenuti od smjernice na koju se sigurno zna odgovor - nije važno pokazati veliko znanje nego konkretno znanje o tome što stoji u smjernicama - u nekoliko natuknica napisati “kratke odgovore” na smjernice

Pisanje natuknica… 1. U smjernici podvući ključne riječi ili pojmove, npr. Zašto Marulićev ep

Pisanje natuknica… 1. U smjernici podvući ključne riječi ili pojmove, npr. Zašto Marulićev ep “Judita” započinje invokacijom? 2. Od podvučenih riječi napraviti natuknicu, npr. - objasniti zašto Marulićev ep započinje invokacijom - 10 – 15 minuta za pisanje natuknica pomoću natuknica napisati koncept eseja

Svrstavanje natuknica: 1. uvod – postavljanje teme eseja 2. razradba – glavni dio eseja

Svrstavanje natuknica: 1. uvod – postavljanje teme eseja 2. razradba – glavni dio eseja 3. natuknice povezati tako da iz jedne proizlazi druga 4. svaka natuknica kao “mala tema” – objasniti ih 5. napisati zaključak na temelju najosobnije natuknice, vlastita mišljenja

Citiranje… - navođenje citata služi za dokazivanje misli, stava - prije svakog citata mora

Citiranje… - navođenje citata služi za dokazivanje misli, stava - prije svakog citata mora stajati dvotočka, a citat mora biti u navodnicima - prije ili poslije citata važno ga je ukratko objasniti

Još neki savjeti… - podijeliti esej na odlomke – ne samo na tri osnovna

Još neki savjeti… - podijeliti esej na odlomke – ne samo na tri osnovna dijela eseja, nego i njih podijeliti prema smjernicama – najviše dvije smjernice po odlomku - početak svakog odlomka uvući 1 -2 cm - nije dobro koristiti se polemičkim rečenicama, npr. Je li ljubav Ivice i Laure imala šansu?

UVOD… - smjestiti djelo i pisca u književnopovijesno razdoblje i nacionalnu književnost osobito važno

UVOD… - smjestiti djelo i pisca u književnopovijesno razdoblje i nacionalnu književnost osobito važno u interpretativnom i usporedno-raščlambenom eseju - tema eseja - iznijeti jednu tvrdnju (vezanu uz temu) koja će u razradbi biti detaljnije argumentirana

RAZRADBA… - prirodno se nastavlja na uvod - treba se sastojati od više odlomaka

RAZRADBA… - prirodno se nastavlja na uvod - treba se sastojati od više odlomaka – najbolje 3 do 5 - neka svaki ulomak sadrži jednu ključnu riječ koja će mu biti tema - ulomci moraju proizlaziti jedan iz drugoga poput karika u lancu– na kraju dojam zaokruženosti cijele razradbe - tijekom pripreme eseja neka se i natuknice nadovezuju

- ne smije se steći dojam odgovaranja na pitanja - logične prijelaze među ulomcima

- ne smije se steći dojam odgovaranja na pitanja - logične prijelaze među ulomcima moguće je istaknuti sljedećim poveznicama: Zapravo… Zbog toga… Naime… Nadalje… Nasuprot tome… Isto tako… S druge strane… Bez obzira na… Uzimajući u obzir… Dakle…

ZAKLJUČAK… - zaokružuje smisao cijeloga eseja - još jednom vratiti se na temu i

ZAKLJUČAK… - zaokružuje smisao cijeloga eseja - još jednom vratiti se na temu i ponoviti svoje najvažnije stavove - na kraju je moguće iznijeti i jednu subjektivniju misao, stav - korisni izrazi za kraj: Konačno… Kao što sam pokazao… Zbog toga… S obzirom na rečeno… Može se zaključiti… Dakle…

INTERPRETATIVNI ESEJ - sastavlja se i piše prema određenom predlošku (ulomku iz djela, pjesmi)

INTERPRETATIVNI ESEJ - sastavlja se i piše prema određenom predlošku (ulomku iz djela, pjesmi) - treba znati kako se književno djelo interpretira (analizira) - pozornost više obratiti na vlastito znanje i dokaze negoli na vlastite stavove - vrlo ozbiljno slijediti dane smjernice

RASPRAVLJAČKI ESEJ - najčešće se bavi temama koje se odnose na našu društvenu stvarnost

RASPRAVLJAČKI ESEJ - najčešće se bavi temama koje se odnose na našu društvenu stvarnost - u zadatku je ponuđen tekst ili pitanje koje propituje neki problem iz svijeta ili života (ponuđen bude ili samo tekst ili samo pitanje…) - važno je argumentirati vlastiti stav ili stav neke relevantne osobe na tom području

- predložene teme ne moraju imati veze s književnošću - treba pokazati svoje znanje,

- predložene teme ne moraju imati veze s književnošću - treba pokazati svoje znanje, osobno iskustvo i sposobnost argumentiranja - dobro je prisjetiti se pročitane literature, lektire, filmova, novinskih članaka… i time se poslužiti tijekom promišljanja o temi, argumentiranja i zaključivanja

USPOREDNO-RAŠČLAMBENI ESEJ - ponuđena su dva ili više tekstova koje povezuje neko obilježje (tema,

USPOREDNO-RAŠČLAMBENI ESEJ - ponuđena su dva ili više tekstova koje povezuje neko obilježje (tema, problem, glavni motiv, književna vrsta, stilska epoha…) - na početku smjestiti autore i djela u književnopovijesno razdoblje jer je to važno za usporedbu - uočiti i sličnosti i razlike među ponuđenim djelima

- djela usporediti po skupinama: npr. teme, motivi, problemi, književna vrsta… najprije završiti usporedbu

- djela usporediti po skupinama: npr. teme, motivi, problemi, književna vrsta… najprije završiti usporedbu jednoga obilježja u ponuđenim djelima pa onda prijeći na drugo obilježje

Sretno ! Autor: Sanda Jelenski, prof.

Sretno ! Autor: Sanda Jelenski, prof.