ESCALES Les escales MAI tenen unitats Per tant

  • Slides: 11
Download presentation
ESCALES

ESCALES

Les escales MAI tenen unitats. Però tant el que mesurem al plànol com la

Les escales MAI tenen unitats. Però tant el que mesurem al plànol com la realitat es escales SEMPRE tenen unitats. Per exemple, l’escala és 1: 8500 i jo mesuro en el plànol 10 cm que en la realitat són 85000 cm=850 m=0, 85 km

1 2 3 4. En un mapa fet a escala 1: 1. 000 la

1 2 3 4. En un mapa fet a escala 1: 1. 000 la distància en línia recta entre dos pobles és d’ 1 cm. a) Calcula la distància en kilòmetres entre els dos pobles. b) A quina distància són al mapa uns pobles que disten 100 km en la realitat?

5 Completa la taula: Escala Dibuix 1 : 50 41 mm 5: 1 10

5 Completa la taula: Escala Dibuix 1 : 50 41 mm 5: 1 10 mm 30 cm 1: 50 000 147 km 12 dm 0, 8 km 1, 4 dm 700 dm 0, 12 m 1 : 20 1, 56 Dam 0, 005 m 1: 1 000 000 24 m 124 mm 1 : 4 000 10 : 1 60 cm 0, 03 m 1: 100 000 1 : 750 Realitat 4 mm 15 000 hm

6. En un plànol la distància entre Madrid i Barcelona és de 10, 1

6. En un plànol la distància entre Madrid i Barcelona és de 10, 1 cm i la distància entre la ciutat de Vilafranca del Penedès (Catalunya) i Vilafranca del Cid (País Valencià) és 3, 87 cm a) Cerca a internet la distància en línia recta entre Madrid i Barcelona. b) Calcula l’escala del plànol. c) Calcula, amb l’escala del plànol, la distància entre les dues Vilafranques d) Comprova mesurant la distància amb google maps o similar. 7. El camp nou. a) Busca les dimensions del camp nou. b) Mesura les dimensions d’un full A 4 c) Tria una escala adient per a representar el camp de futbol a dins del full. L’escala haurà de ser tal que el camp es vegi bastant gran i que aquesta no sigui estranya: 1: 400 OK 1: 447 NO OK d) Dibuixa el camp a escala, amb les línies de joc (àrees, i separació de camps)