Erhvervskonomi Managerial Economics Knap kapacitet 2 varer Forudstninger

  • Slides: 3
Download presentation
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Knap kapacitet, 2 varer Forudsætninger og Opgave Kjeld Tyllesen, PEØ,

Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Knap kapacitet, 2 varer Forudsætninger og Opgave Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 1

Forudsætninger -Vi producerer og sælger 2 forskellige varer på 2 forskellige markeder, -Varerne har

Forudsætninger -Vi producerer og sælger 2 forskellige varer på 2 forskellige markeder, -Varerne har ingen afsætningsmæssige sammenhænge, -I produktionen af varerne indgår for hver vare en række input, som ikke benyttes i produktionen af den anden vare, -De 2 varer har altså hver sin MC i produktionen, -Ved produktionen af de 2 varer indgår også – og kun - ét fælles input, -Der er mangel på det fælles input, -Det fælles input kan f. eks. være råvarer, medarbejdere eller maskinkapacitet, -Det fælles input har en MC = 0. Omkostningsmæssigt er forbruget af dette input altså ikke en funktion af QA + QB, -Der kan i praksis være tale om et produktionsanlæg med meget store kapitalomkostninger (= investering) og næsten ingen variable omk. (MC) -Modellen kan (selvfølgelig) også håndtere en (mere realistisk) situation, hvor - modsat ovenfor - MCA+B = f(QA+B), men så skal modellen korrigeres, -Her er QA : QB = 1: 1 i varernes produktionsmæssige belastning af den fælles knappe kapacitet. Dette kan selvfølgelig ændres, men vil kræve en (lidt besværlig) justering

17/8/12 P-, MR- og MCon-funktioner, 2 varer 1. PA 5. PB 22. Knap kapacitet,

17/8/12 P-, MR- og MCon-funktioner, 2 varer 1. PA 5. PB 22. Knap kapacitet, 2 varer KR. Et opgaveeksempel: 153 PA = - 0, 024 Q + 122; PB = - 0, 027 Q + 153; MCA = 0, 007 Q + 12; MCB = 18. QMax = 2. 600 KR. 135 122 Vare A 110 17: PB = 111, 38 2. MRA 6. MRB 3. MCA 7. MCB 4. MCon A 8. MCon. B 9. MCon. A+B Vare A+B 110 Kapacitetsbegrænsninger 10. QMax fastlægges 11. MCon. A+B = 0, QA+B, 0 15: PA = 96, 60 12. Hvis QA+B, O < QMax, separat optimering, hvert marked for sig: Ellers: Optimér nu på hvert marked 13. ”Gå vandret tilbage”, MCon. Kap. grænse 3: MCA = 0, 007 Q + 12 5: PB 51, 78 13: MCon. Kap. grænse 2. 000 14. QA 16. QB 15. PA 17. PB Resultatet = 229. 574, 62 kr. 18. Omsætning. A = 102. 574, 62 + 1: PA 12 19. Omsætning. B = 171. 710, 89 18 7: MCB 20. TVCA = 16. 621, 23 + 21. TVCB = 27. 749, 88 3 11: MCon. A+B= 0; QA+B, O 22. Tab fra 2. 541, 67 5. 083, 33 2. 500 2. 833, 33 5. 666, 67 4. 500 Q kapacitets 6: MRB = - 0, 054 Q + 153 10: QMax = 2. 600 2: MRA = - 0, 048 Q + 122 begrænsning 14: QA = 1. 058, 34 16: QB = 1. 541, 66 3 4: MCon. A = - 0, 055 Q + 110 8: MCon. B = - 0, 054 Q + 135 9: MCon. A+B = - 0, 02725 Q + 122, 63 = 49. 191.