ERGENLK DNEM12 18 YA ERGENLK DNEM Ergenlik ocukluktan

  • Slides: 8
Download presentation
ERGENLİK DÖNEMİ(12 -18 YAŞ)

ERGENLİK DÖNEMİ(12 -18 YAŞ)

ERGENLİK DÖNEMİ • Ergenlik, çocukluktan gençliğe geçiş evresi olup insan gelişimindeki en hızlı büyüme

ERGENLİK DÖNEMİ • Ergenlik, çocukluktan gençliğe geçiş evresi olup insan gelişimindeki en hızlı büyüme dönemlerinden biridir. • Bu dönemdeki bedensel gelişim, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimin temellerini oluşturmaktadır

ERGENLİK DÖNEMİ • Ergenlik homojen bir süreç olmayıp, kendi içinde erken, orta ve geç

ERGENLİK DÖNEMİ • Ergenlik homojen bir süreç olmayıp, kendi içinde erken, orta ve geç ergenlik gibi aşamaları olan bir dönemdir. • Ön ergenlik ya da puberte olarak da adlandırılan erken ergenlik evresi, 12 -14 yaşlarında fiziksel, bilişsel ve cinsel gelişim özelliklerini içermektedir.

ERGENLİK DÖNEMİ • Orta ergenlik evresi, 15 -17 yaşlarında bedensel gelişimin tamamlandığı, aile ilişkilerin

ERGENLİK DÖNEMİ • Orta ergenlik evresi, 15 -17 yaşlarında bedensel gelişimin tamamlandığı, aile ilişkilerin azalıp arkadaş ilişkilerinin önem kazandığı, karşı cinsle ilişkilerin kurulduğu, cinsel kimliğin geliştiği evredir. • Geç ergenlik evresi, 18 -21 yaşlarında kimlik gelişiminin tamamlandığı ve kimlik duygusunda bir bütünlüğe erişilen bir aşamadır

ERGENLİK DÖNEMİ • Ergenlik döneminde beden oranlarında değişiklikler yaşanır. • Değişen beden oranları nedeniyle

ERGENLİK DÖNEMİ • Ergenlik döneminde beden oranlarında değişiklikler yaşanır. • Değişen beden oranları nedeniyle genç biraz sakarlaşır, oranlara uyum sağlayabilmek için zamana ihtiyaç duyar. • Bu süreç içerisinde genç, bedenini kabullenmek ve onu becerikli bir şekilde kullanmayı öğrenmek durumundadır.

ERGENLİK DÖNEMİ • Ergenliğin başlama zamanı önemli sosyal etkilere neden olabilir. • Kızlarda yaşıtlarına

ERGENLİK DÖNEMİ • Ergenliğin başlama zamanı önemli sosyal etkilere neden olabilir. • Kızlarda yaşıtlarına göre erken ergenlik belirtileri veya erkek çocuklarda gecikmiş ergenlik uyum zorlukları yaşanmasına neden olabilir • Ergenlik ile birlikte bireyin kişilerarası ilişkileri de artar ve nitelik değiştirir.

ERGENLİK DÖNEMİ • İlişki başlatma, sürdürme ve gerektiğinde bitirme becerileri bu dönemde edinilir. •

ERGENLİK DÖNEMİ • İlişki başlatma, sürdürme ve gerektiğinde bitirme becerileri bu dönemde edinilir. • Her ne kadar karşı cinsle ilişkiler yoğunlukta ise de, bu beceriler her iki cins arkadaşlar için de geçerlidir. • Bu dönemde cinsiyet rolü kazanımı, ilişki karmaşıklığı içinde ve özellikle karşı cinsle ilişkilerinde kendi cinsiyetinin rollerinin öğrenilmesi niteliğine bürünür

Kaynaklar Baran, G. , 2011. Çocuk Gelişimine Giriş. Çocuk Gelişimi (Edit: N. Aral ve

Kaynaklar Baran, G. , 2011. Çocuk Gelişimine Giriş. Çocuk Gelişimi (Edit: N. Aral ve G. Baran), 17 -51, İstanbul: Ya-Pa Yayınları.