ERASMUS GENEL BLGLENDRME TOPLANTISI Do Dr Sevin HATPOLU

  • Slides: 33
Download presentation
ERASMUS GENEL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU İstanbul Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü shatip@istanbul.

ERASMUS GENEL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU İstanbul Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü [email protected] edu. tr 09. 12. 2010

Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465 - 1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır.

Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465 - 1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür.

Erasmus Nedir ? Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından “Lifelong Learning Programme-LLP” (Hayatboyu Öğrenme

Erasmus Nedir ? Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından “Lifelong Learning Programme-LLP” (Hayatboyu Öğrenme Programı) bünyesinde “yüksek öğretim” düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır.

Erasmus’un Amaçları Nelerdir? • Yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. • Üniversiteler

Erasmus’un Amaçları Nelerdir? • Yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. • Üniversiteler ve ülkelerarası işbirliğini özendirmek ve desteklemek, • Avrupa’da karşılıklı değişimi sağlamak, • Derecelerin akademik olarak tanınmasını sağlamak ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmak

Niçin Erasmus? • • Değişik kültürleri tanıma Çok kültürlü ortamlarda ders alma ve izleme

Niçin Erasmus? • • Değişik kültürleri tanıma Çok kültürlü ortamlarda ders alma ve izleme Uluslararası arkadaşlar edinme Sosyal boyutu geliştirme Eğitim sonrası mesleki bağlantıları arttırma Yabancı dili geliştirme Özgüveni artırma

Öğrenci Değişimi – (Student Mobility) – Eğitim Amaçlı Değişim (Study) – Yerleştirme/Staj (Placement)

Öğrenci Değişimi – (Student Mobility) – Eğitim Amaçlı Değişim (Study) – Yerleştirme/Staj (Placement)

Eğitim Amaçlı Eğitimden Nasıl Yararlanılabilir? • 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönem

Eğitim Amaçlı Eğitimden Nasıl Yararlanılabilir? • 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönem

Stajdan Nasıl Yararlanılabilir? • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için staj süresi 3

Stajdan Nasıl Yararlanılabilir? • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için staj süresi 3 -12 ay • Meslek Yüksekokulu öğrencileri için 2 ay

Erasmus Öğrenci Seçim Öncelikleri • Daha önce Erasmus öğrencisi olunmaması • Öğrenci olunan bölüme

Erasmus Öğrenci Seçim Öncelikleri • Daha önce Erasmus öğrencisi olunmaması • Öğrenci olunan bölüme ait ikili anlaşma(lar)ın bulunması, • Lisans öğrenciler için AGNO (asgari) 2. 00/4. 00 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için AGNO (asgari) 2, 5/4. 00

Erasmus Öğrenci Seçim Kriterleri • NOT ORTALAMASI %50 • DİL SINAVI %50

Erasmus Öğrenci Seçim Kriterleri • NOT ORTALAMASI %50 • DİL SINAVI %50

Erasmus Staj Seçim Kriterleri – NOT ORTALAMASI : %55 – DİL SINAVI : %45

Erasmus Staj Seçim Kriterleri – NOT ORTALAMASI : %55 – DİL SINAVI : %45

Öğrencilerin Gitmeden Önce Yapmaları Gerekenler – “Öğrenim sözleşmesi/anlaşması” (Learning Agreement)

Öğrencilerin Gitmeden Önce Yapmaları Gerekenler – “Öğrenim sözleşmesi/anlaşması” (Learning Agreement)

Staj Faaliyetinde Öğrencilerin Gitmeden Önce Yapmaları Gerekenler • Erasmus Öğrenci Yerleştirme Anlaşması/Sözleşmesi (Placement Contract

Staj Faaliyetinde Öğrencilerin Gitmeden Önce Yapmaları Gerekenler • Erasmus Öğrenci Yerleştirme Anlaşması/Sözleşmesi (Placement Contract

İkili Anlaşmalar Ülkelere göre 18. 11. 2010 (24 AB ülkesi) Ülkeler Anlaşma Sayıları Almanya

İkili Anlaşmalar Ülkelere göre 18. 11. 2010 (24 AB ülkesi) Ülkeler Anlaşma Sayıları Almanya 107 İtalya 39 Fransa 33 İspanya 25 Polonya 22 Hollanda 19 Avusturya 15 İngiltere 12 Belçika 11 Danimarka 11 Yunanistan 11 Macaristan 10 Çek Cumhuriyeti 9 İsveç 7 İsviçre 7

İkili Anlaşmalar Ülkelere göre 18. 11. 2010 (24 AB ülkesi) Ülkeler Anlaşma Sayıları Litvanya

İkili Anlaşmalar Ülkelere göre 18. 11. 2010 (24 AB ülkesi) Ülkeler Anlaşma Sayıları Litvanya 7 Portekiz 7 Bulgaristan 6 Finlandiya 4 Romanya 4 Slovakya 3 Estonya 1 Lüksemburg 1 Slovenya 1 TOPLAM 372

İkili Anlaşmalar Fakültelere göre (18. 11. 2010) Birimler Anlaşma Sayıları Bakırköy SYO 3 İlahiyat

İkili Anlaşmalar Fakültelere göre (18. 11. 2010) Birimler Anlaşma Sayıları Bakırköy SYO 3 İlahiyat 9 Beden Eğitimi 2 İletişim 25 Cerrahpaşa 11 İstanbul Tıp 18 Deneysel Tıp 4 İşletme 28 Konservatuar 8 Mühendislik 13 Diş Hekimliği 9 Orman 4 Eczacılık 5 Siyasal Bilg. 18 Edebiyat 94 Sosyal Bil. En 4 Fen Bilimleri E. 5 1 Fen 20 Sosyal Bilimler MYO Fizik Tedavi 3 Su Ürünleri 7 Florence Nightingale 6 Teknik Bilimler MYO 4 HAYEF 21 Veteriner 5 Hukuk 22 İktisat 23

Öğrenci Hareketliliği giden gelen 2003 20042005200620072008200920102011 8 57 133 144 220 205 ~333 ~346

Öğrenci Hareketliliği giden gelen 2003 20042005200620072008200920102011 8 57 133 144 220 205 ~333 ~346 (225+108) (265+81) ~130 ~250 -- 34 63 81 133 160

Hibeli-Hibesiz 2010 -2011

Hibeli-Hibesiz 2010 -2011

Gelen-Giden Öğrenciler 2010 -2011 dönemi

Gelen-Giden Öğrenciler 2010 -2011 dönemi

2010 -2011 Hibeleri

2010 -2011 Hibeleri

Hibeler • Ulusal Ajans tarafından 2010 -2011 döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri yaşam standartlarına

Hibeler • Ulusal Ajans tarafından 2010 -2011 döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri yaşam standartlarına göre her 27 AB ülkesi için ayrı belirlenmiştir • Yol parası için hibe verilmemektedir

Hibe Dağılımı ALMANYA AVUSTURYA BELÇİKA BULGARİSTAN ÇEK CUMHURİYETİ DANİMARKA ESTONYA FİNLANDİYA FRANSA GÜNEY KIBRIS

Hibe Dağılımı ALMANYA AVUSTURYA BELÇİKA BULGARİSTAN ÇEK CUMHURİYETİ DANİMARKA ESTONYA FİNLANDİYA FRANSA GÜNEY KIBRIS RUM Y. HOLLANDA İNGİLTERE İRLANDA İSPANYA İTALYA İSVEÇ 425 463 429 300 420 596 365 515 497 382 468 540 523 438 480 493 LETONYA LİTVANYA LÜKSEMBURG MACARİSTAN MALTA POLONYA PORTEKİZ ROMANYA SLOVAK CUM. SLOVENYA YUNANİSTAN 395 365 326 429 403 365 403 322 373 386 407

Hibe Ödemesi • Gitmeden önce %80 • Davet mektubu üzerindeki tarihe göre • Döndükten

Hibe Ödemesi • Gitmeden önce %80 • Davet mektubu üzerindeki tarihe göre • Döndükten sonra %20 • Katılım Sertifikası’ndaki (Akademik Takvime uygun) tarihe göre

Erasmus Etkinlikleri • 2008 -2009 Bahar dönemi gelen Erasmus öğrencilerine yönelik tanışma toplantısı (19

Erasmus Etkinlikleri • 2008 -2009 Bahar dönemi gelen Erasmus öğrencilerine yönelik tanışma toplantısı (19 Mart 2009) • Erasmus koordinatörlerine yönelik bilgilendirme toplantısı (14 Mayıs 2009) • 2009 -10 dönemi gidecek Erasmus öğrencileri için bilgilendirme toplantısı (1 Temmuz 2009) • 2009 -10 Güz dönemi gelen Erasmus öğrencilerine yönelik tanışma toplantısı (Eylül 2009) • 2009 -10 Bahar dönemi gelen Erasmus öğrencilerine yönelik tanışma toplantısı (Şubat 2010) • 2010 -11 dönemi gidecek Erasmus öğrencileri için bilgilendirme toplantısı (Haziran 2010) • 2010 -11 Güz dönemi gelen Erasmus öğrencilerine yönelik tanışma toplantısı (Eylül 2010)

Erasmus Yahoo Grubu • İstanbul Üniversitesi'ne Erasmus programıyla gelen ve Üniversitemizden diğer üniversitelere giden

Erasmus Yahoo Grubu • İstanbul Üniversitesi'ne Erasmus programıyla gelen ve Üniversitemizden diğer üniversitelere giden öğrencilerin buluşma noktası [email protected] com

 • İstanbul Üniversitesi Erasmus Kulübü

• İstanbul Üniversitesi Erasmus Kulübü

Mutlaka ziyaret edilmesi gereken sayfalar • İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu – http:

Mutlaka ziyaret edilmesi gereken sayfalar • İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu – http: //www. istanbul. edu. tr/uaik/ABegitim/i ndex. php • Türkiye Ulusal Ajans – http: //www. ua. gov. tr

Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu • Sorumlu Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Çiğdem KAYACAN • Kurul

Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu • Sorumlu Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Çiğdem KAYACAN • Kurul Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ • Erasmus Kurum Koordinatörü: Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU • Web-Sayfası Sorumlusu: Araş. Gör. Dr. Çiğdm EROL • Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Çalışanları: Yasemin FİDAN Nihal GÖKENGİN Nazmiye GÖLÇEK İlkay KEŞ Selime ŞAHİN

Ofis Saatleri Pazartesi, Çarşamba, Cuma 10. 00 -12. 00 ve 14. 00 -16. 00

Ofis Saatleri Pazartesi, Çarşamba, Cuma 10. 00 -12. 00 ve 14. 00 -16. 00

İletişim • Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34119 Beyazıt, İstanbul • Telefon:

İletişim • Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34119 Beyazıt, İstanbul • Telefon: 0212 - 440 00 00 / 10242 • E-posta: [email protected] edu. tr

Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın

Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın Ataol Behramoğlu

Teşekkür ederiz. . .

Teşekkür ederiz. . .