ERASMUS GENEL BILGILENDIRME TOPLANTISI Erasmus Ofisi ERASMUS PROGRAMI

  • Slides: 30
Download presentation
ERASMUS+ GENEL BILGILENDIRME TOPLANTISI Erasmus Ofisi

ERASMUS+ GENEL BILGILENDIRME TOPLANTISI Erasmus Ofisi

ERASMUS+ PROGRAMI NEDIR? Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli

ERASMUS+ PROGRAMI NEDIR? Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir.

ERASMUS+ PROGRAMI NEDIR? Katılımcıların • Yurtdışında eğitim alma • Çalışma yapma fırsatları • Daha

ERASMUS+ PROGRAMI NEDIR? Katılımcıların • Yurtdışında eğitim alma • Çalışma yapma fırsatları • Daha fazla ve daha iyi beceriler kazanmalarına yardım etmeyi amaçlıyor. Erasmus Plus Programı eğitim, öğrenim, staj, gönüllü çalışmalar, gençlik ve spor alanlarında yükseköğretimde kaliteyi arttırmak amacı ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu alanlarda Türkiye’de Ulusal Ajans ile hibe desteği sağlamaktadır. Erasmus+ Programı bir dil öğrenme programı değildir.

ERASMUS PLUS HANGI ALANLARI DESTEKLIYOR ?

ERASMUS PLUS HANGI ALANLARI DESTEKLIYOR ?

ULUSAL AJANS NEDIR? Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı

ULUSAL AJANS NEDIR? Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı ), Türkiye’de AB Eğitim ve Gençlik Programlarının genel koordinasyonundan sorumlu ve yasayla kurulmuş Dış İşleri Bakanlığına bağlı bir devlet kurumudur.

Önceki Organizasyon Yapısı Şimdiki Organizasyon Yapısı

Önceki Organizasyon Yapısı Şimdiki Organizasyon Yapısı

ERASMUS+’UN AMAÇLARI NELERDIR? q Yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. q Üniversiteler

ERASMUS+’UN AMAÇLARI NELERDIR? q Yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. q Üniversiteler ve ülkelerarası işbirliğini özendirmek ve desteklemek, Avrupa’da karşılıklı değişimi sağlamak. q Derecelerin akademik olarak tanınmasını sağlamak ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmak.

NEDEN ERASMUS+ ? q Değişik kültürleri tanıma q Çok kültürlü ortamlarda ders alma ve

NEDEN ERASMUS+ ? q Değişik kültürleri tanıma q Çok kültürlü ortamlarda ders alma ve izleme q Uluslararası arkadaşlar edinme q Sosyal boyutu geliştirme q Eğitim sonrası mesleki bağlantıları arttırma q Yabancı dili geliştirme q Özgüveni artırma…

ERASMUS+ HANGI ALANLARI DESTEKLIYOR? Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem

ERASMUS+ HANGI ALANLARI DESTEKLIYOR? Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (AE, Key Action, KA) ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor: q Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği q Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği q Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek q Özel Eylem 1: Jean Monnet Programı q Özel Eylem 2: Spor Destekleri

KA-1 ÖĞRENME HAREKETLILIĞI q Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği o Öğrenci Hareketliliği •

KA-1 ÖĞRENME HAREKETLILIĞI q Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği o Öğrenci Hareketliliği • Ortak kurumlarda öğrenim görme • İşletmelerde/iş yerlerinde staj o Personel Hareketliliği • Ders Alma Hareketliliği • Ders Verme Hareketliliği

HAREKETLILIK: ÖĞRENIM VE STAJ AZAMI SÜRELER o Tüm öğretim kademeleri + yeni mezunlar (staj)

HAREKETLILIK: ÖĞRENIM VE STAJ AZAMI SÜRELER o Tüm öğretim kademeleri + yeni mezunlar (staj) o 3 - 12 ay süre öğrenim o 2 - 12 ay süre staj ! Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. ( Mezuniyet öncesi Başvurulması)

ERASMUS+ PROGRAMINDA FAALIYET SÜRELERI Ön lisans/Lisans : 12 Ay Yüksek Lisans : 12 Ay

ERASMUS+ PROGRAMINDA FAALIYET SÜRELERI Ön lisans/Lisans : 12 Ay Yüksek Lisans : 12 Ay 36 ay Doktora : 12 Ay o Öğrenim Hareketliliği Süresi: Bir öğrenci öğrenim hayatının her bir seviyesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora) 12 ay olmak üzere toplam azami 36 ay hibeli olarak Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programından faydalanabilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI o Öğrenci olunan bölüme ait ikili anlaşmanın bulunması. o Lisans öğrencileri için

BAŞVURU KOŞULLARI o Öğrenci olunan bölüme ait ikili anlaşmanın bulunması. o Lisans öğrencileri için AGNO (asgari) 2, 20/4. 00. o Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için AGNO(asgari) 2, 50/4. 00. o Tam zamanlı öğrenci (en az 30 AKTS kredi yükü) o Başka değişim programları öğrencisi olmamak

SEÇIM KRITERLERI o o o o Not Ortalaması %50 Dil Sınavı %50 Engelli öğrencilere

SEÇIM KRITERLERI o o o o Not Ortalaması %50 Dil Sınavı %50 Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan o Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

YABANCI DIL SINAVI o Üniversitemiz Yabancı Diller Birimleri tarafından yapılmaktadır o Geçme barajı: 60

YABANCI DIL SINAVI o Üniversitemiz Yabancı Diller Birimleri tarafından yapılmaktadır o Geçme barajı: 60 o 50 soru o 2 saat

YABANCI DIL SINAVI ! Erasmus Yabancı Dil Sınavı, «intermediate» seviyede düzenleneceği için, ilgili üniversitelerin

YABANCI DIL SINAVI ! Erasmus Yabancı Dil Sınavı, «intermediate» seviyede düzenleneceği için, ilgili üniversitelerin talep ettikleri dil yeterliliğini sağlayamayabilir. Bu durumda öğrencilerin istenen dil yeterlilik belgesini(TOEFL, IELTS v. b. ) başvuru öncesinde temin edip, başvuru belgeleri arasına iliştirmesi gerekmektedir.

YABANCI DIL YETERLILIĞI Online Linguistic Support Lütfen başvuru aşamasında sisteme girmiş olduğunuz “kişisel” e-posta

YABANCI DIL YETERLILIĞI Online Linguistic Support Lütfen başvuru aşamasında sisteme girmiş olduğunuz “kişisel” e-posta hesaplarınızı kontrol ediniz. Size gelen sınavı, e-posta gönderilme tarihinden itibaren “bir ay içerisinde” tamamlamalısınız. Ayrıca benzer bir sınav size faaliyet dönemi sonunda da iletilecektir. Dil Sınavına girilmesi (hibeli öğrenci) tüm yararlanıcılar için zorunludur. Bununla birlikte, sınavın sonucu faaliyete katılmaya engel teşkil etmez. OLS Dil Kursları 12 dilde verilmektedir. (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Flamanca, Çekçe, Danca, Yunanca, Lehçe, Portekizce, İsveççe). Dil kurslarına katılım zorunlu değildir. OLS sınav sonucuna göre İlgili dilde yeterliliğe sahip olduğu görülen (B 1 ve üzeri) öğrenciler kursa katılmayabilir. Döndüğünde OLS sınavını almayan ve Nihai rapor formunu doldurmayan öğrencilere kalan hibe ödemeleri yapılmayacaktır.

HIBELER o Erasmus Hibesi Erasmus+ programı ile yurt dışına giden öğrencilere Erasmus+ yükümlülüklerini yerine

HIBELER o Erasmus Hibesi Erasmus+ programı ile yurt dışına giden öğrencilere Erasmus+ yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece geri istenmeyecek şekilde verilen finans desteğidir. o Ulusal Ajans tarafından aylık olarak Erasmus hibe miktarları yaşam standartlarına göre her ülke grubu için ayrı belirlenmiştir. ! Hibe gerçekleştirilen eğitim faaliyetine destek amaçlı olup öğrencinin tüm masraflarını karşılamaz.

HIBELER

HIBELER

HIBE HESAPLANMASI VE ÖDEMESI o o Gitmeden önce • Hibe Sözleşmesi(Öğrenim hareketliliği sözleşmesi) Davet(Kabul)

HIBE HESAPLANMASI VE ÖDEMESI o o Gitmeden önce • Hibe Sözleşmesi(Öğrenim hareketliliği sözleşmesi) Davet(Kabul) mektubu/Akademik Takvime uygun hareketlilik tarihleri belirlenip doldurulur. Vize fotokopisi, Taahhütname, Learning Agreement, Bilgi Formu Döndükten sonra • Katılım Sertifikası, Transkript, Akademik takvim, Seyahat biletleri, Pasaport fotokopisi (başarılı olunduğu takdirde)

HIBE HESAPLANMASI VE ÖDEMESI o Gitmeden önce Hesaplanan hibe miktarının %80’i yararlanıcı yurtdışına çıkmadan

HIBE HESAPLANMASI VE ÖDEMESI o Gitmeden önce Hesaplanan hibe miktarının %80’i yararlanıcı yurtdışına çıkmadan önce veya çıktıktan kısa süre sonra hesabına yatırılır. o Döndükten sonra %20 Yararlanıcı ülkeye dönüş yaptıktan sonra tekrar hesaplanır. Yükümlükler yerine getirilmiş ise aynı şekilde ödemesi yapılır.

 HIBE ÖDEMESI YAPILMADIĞI, KESILDIĞI YADA IADESI ISTENDIĞI DURUMLAR. o Hareketlilik süresinin asgari sürenin

HIBE ÖDEMESI YAPILMADIĞI, KESILDIĞI YADA IADESI ISTENDIĞI DURUMLAR. o Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz. o Öğrencilerin derslerine devam etmedikleri ve yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde( Eksiksiz evrak teslim) o Alınan derslerden başarısız olma durumu ( Alınan kredi miktarı 2/3 başarı )

 BAŞVURU SÜRECI 1 - Yabancı Dil Sınavı (En Az 60 Puan alınmalıdır) 2

BAŞVURU SÜRECI 1 - Yabancı Dil Sınavı (En Az 60 Puan alınmalıdır) 2 - Transkript ve Gerekli Formların Doldurularak Teslim Edilmesi 3 - Yabancı Dil Puanı ve Not ortalamasının 100 lük sistemde karşılığının ortalaması alınarak öğrencinin puanı belirlenir. 4 - Öğrencilerin daha önce programdan yararlanma, engellilik durumu, vb. Erasmus Uygulama El kitabında belirlenen kriterler doğrultusunda ek puan verilir veya düşürülür. 5 - Belirlenen puanlar ilan edilir. İtirazlar varsa değerlendirilir varsa yanlış ilan edilen bilgiler düzeltilir. 6 - Komisyon toplanarak kontenjanlar doğrultusunda oluşan

ERASMUS ETKINLIKLERI Exchange Club Öğrenci Topluluğu; Erasmus için gidecek ve gelecek olan öğrenci grupları

ERASMUS ETKINLIKLERI Exchange Club Öğrenci Topluluğu; Erasmus için gidecek ve gelecek olan öğrenci grupları için faaliyetler düzenlemek üzere kurulmuştur. Gelen öğrencilerin sosyal şoku atlatıp uyum sağlamaları bakımından yardımcı olmak üzere ülkemize gelen öğrencilere rehberlik eden kişilerden oluşmaktadır. Bu topluluk piknik, gezi, seminer, toplantı vb. etkinliklerle öğrencilerle buluşacaktır. Bu topluluğa isteyen bütün öğrenci arkadaşlarımız katılabilirler.

ERASMUS ETKINLIKLERI Fakültelerde Tanıtım Toplantıları Giden Öğrenciler için Oryantasyon Gelen Öğrenciler için Oryantasyon Sosyal

ERASMUS ETKINLIKLERI Fakültelerde Tanıtım Toplantıları Giden Öğrenciler için Oryantasyon Gelen Öğrenciler için Oryantasyon Sosyal Faaliyetler Exchange Club Faaliyetleri

ZİYARET EDİLMESİ GEREKEN SAYFALAR • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü Sayfası –

ZİYARET EDİLMESİ GEREKEN SAYFALAR • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü Sayfası – www. hacibayram. edu. tr/erasmus • Türkiye Ulusal Ajansı – www. ua. gov. tr

ÖĞRENCI GÖRÜŞME SAATLERI Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 10: 00 – 12: 00

ÖĞRENCI GÖRÜŞME SAATLERI Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 10: 00 – 12: 00

 İLETIŞIM BILGILERI SOSYAL MEDYA E-POSTA: erasmus@hbv. edu. tr ERASMUS OFİSİ ADRESİ Edebiyat fakültesi

İLETIŞIM BILGILERI SOSYAL MEDYA E-POSTA: [email protected] edu. tr ERASMUS OFİSİ ADRESİ Edebiyat fakültesi D Blok Giriş Kat

Teşekkür Ederiz

Teşekkür Ederiz