ERASMUS BAVURU SREC BLGLENDRME TOPLANTISI 21 02 2018

  • Slides: 35
Download presentation
 ERASMUS+ BAŞVURU SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 21. 02. 2018 Bülent Ecevit Üniversitesi Erasmus+ Programı

ERASMUS+ BAŞVURU SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 21. 02. 2018 Bülent Ecevit Üniversitesi Erasmus+ Programı Kurum Koordinatörlüğü

ERASMUS+ PROGRAMININ YAPISI

ERASMUS+ PROGRAMININ YAPISI

Erasmus+ Nedir? v Erasmus+, Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi, gençlik değişimi ve spor

Erasmus+ Nedir? v Erasmus+, Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi, gençlik değişimi ve spor alanlarında kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış bir programdır. v Erasmus+, üniversite (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrencilerinin ve akademik personelin eğitimlerine yurtdışındaki bir üniversitede devam etmelerini sağlamaları, görgü ve deneyimlerini artırmaları ve ayrıca yeni iş olanakları elde edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir sistemdir. v Lisans eğitimi boyunca öğrenciler, toplam 12 ay boyunca Erasmus+ Programındanfaydalanabilir.

Erasmus+ Programının Yapısı AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA EĞİTİM GÖRSEL-İŞİTSEL VE KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI ULUSAL AJANSLAR

Erasmus+ Programının Yapısı AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA EĞİTİM GÖRSEL-İŞİTSEL VE KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI ULUSAL AJANSLAR TÜRKİYE ULUSAL AJANSI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜNİVERSİTELERİN ERASMUS+ OFİSLERİ

Erasmus+ Hareketliliği ÖĞRENCİLER İÇİN ERASMUS+ HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ Hareketliliği ÖĞRENCİLER İÇİN ERASMUS+ HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği v Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Türkiye'de örgün eğitim veren Yükseköğretim için

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği v Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Türkiye'de örgün eğitim veren Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3 -12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesinde ECHE sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olmasına imkan veren bir programdır. v Program dahilinde öğrenciler, yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği v Öğrenci staj hareketliliği ile Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi

Erasmus+ Staj Hareketliliği v Öğrenci staj hareketliliği ile Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler yurtdışındaki işletmelerde veya organizasyonlarda staj yaparak öğrencisi oldukları mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde ederken, aynı zamanda farklı bir kültürü daha yakından tanıma imkanı bulurlar.

Erasmus+ Staj Hareketliliği v v v Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması

Erasmus+ Staj Hareketliliği v v v Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir program olmalıdır. Lisans öğrencileri, Erasmus+ Staj Hareketliliğinden 2 -12 ay arasında faydalanabilirler.

ERASMUS+ PROGRAMINDAN FAYDALANMA

ERASMUS+ PROGRAMINDAN FAYDALANMA

Programdan Yararlanma Şartları v Öğrenim hareketliliğinden yararlanmak istiyorsanız, bölümünüzün Erasmus+ anlaşması veya anlaşmaları olması

Programdan Yararlanma Şartları v Öğrenim hareketliliğinden yararlanmak istiyorsanız, bölümünüzün Erasmus+ anlaşması veya anlaşmaları olması zorunludur. v Bölümünüzün anlaşmalarını https: //app. erasmus. beun. edu. tr/tr/euc-agreements/list adresinden takip edebilirsiniz.

Programdan Yararlanma Şartları v Bölümünüzün Erasmus+ anlaşmalarını kontrol ediniz.

Programdan Yararlanma Şartları v Bölümünüzün Erasmus+ anlaşmalarını kontrol ediniz.

Programdan Yararlanma Şartları v Staj hareketliliği için Erasmus+ anlaşması gerekli değildir. Staj yapmayı planladığınız

Programdan Yararlanma Şartları v Staj hareketliliği için Erasmus+ anlaşması gerekli değildir. Staj yapmayı planladığınız kurumdan kabul mektubu almanız gerekmektedir. v Erasmus+ Programından yararlanmak için: Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2. 20 / 4, 00 Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2. 50 / 4. 00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. v v

Programdan Yararlanma Şartları v Ön lisans ve lisans programlarının hali hazırda hazırlık sınıfında okuyan

Programdan Yararlanma Şartları v Ön lisans ve lisans programlarının hali hazırda hazırlık sınıfında okuyan veya 2017 -2018 akademik yılı sonunda mezun olacak öğrenciler, öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar. v 2018 -2019 akademik yılında mezun olabilecek durumdaki öğrenciler de staj hareketliliği için başvurabilirler.

BAŞVURU SÜRECİ

BAŞVURU SÜRECİ

Erasmus+ Başvuru Dönemi BAŞVURU DÖNEMİ: 12 ŞUBAT 2018 -12 MART 2018 YABANCI DİL SINAVI

Erasmus+ Başvuru Dönemi BAŞVURU DÖNEMİ: 12 ŞUBAT 2018 -12 MART 2018 YABANCI DİL SINAVI 15 -16 MART 2018 ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ 2018 -2019 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2018 -2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ SONUÇLARIN İLANI 23 MART 2018 GEREKLİ BELGELERİN KOORDİNATÖRLÜĞE TESLİMİ

Başvuru için Gerekli Belgeler v Başvuru Formu v Türkçe ve İngilizce güncel transkript v

Başvuru için Gerekli Belgeler v Başvuru Formu v Türkçe ve İngilizce güncel transkript v Staj hareketliliğine başvuran öğrenciler için kabul mektubu (Kabul mektupları 30 Mart 2019 tarihine kadar teslim edilebilir)

Başvuru Yapma v Başvuru Sistemine https: //app. erasmus. beun. edu. tr/ adresinden kayıt olunuz.

Başvuru Yapma v Başvuru Sistemine https: //app. erasmus. beun. edu. tr/ adresinden kayıt olunuz. v Kayıt işlemi için kurumsal (beun / karaelmas. edu. tr uzantılı) e-posta adresi gerekmektedir. v Başvuru formunu çevrimiçi olarak doldurunuz. v Başvuru formunda, hareketlilik yapmak istediğiniz üniversiteyi düşünerek, dikkatlice seçiniz. Sonradan tercih değişikliği yapmanız mümkün değildir.

Başvuru Yapma v Çevrimiçi olarak doldurduğunuz başvuru formunun çıktısını alınız, bölüm koordinatörünüze imzalatınız. v

Başvuru Yapma v Çevrimiçi olarak doldurduğunuz başvuru formunun çıktısını alınız, bölüm koordinatörünüze imzalatınız. v Formu, gerekli belgelerle birlikte 12 Mart 2018 tarihine kadar Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne şahsen teslim ediniz.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuruların Değerlendirilmesi BAŞVURU AKADEMİK ORTALAMA (TRANSKRİPTTEKİ GENEL NOT ORTALAMASI) AĞIRLIĞI: %50 YABANCI DİL SINAVINDAN

Başvuruların Değerlendirilmesi BAŞVURU AKADEMİK ORTALAMA (TRANSKRİPTTEKİ GENEL NOT ORTALAMASI) AĞIRLIĞI: %50 YABANCI DİL SINAVINDAN ALACAĞINIZ PUAN AĞIRLIĞI: %50 BAŞARI PUANI ve ERASMUS+ BAŞARI SIRALAMANIZ

Yabancı Dil Sınavı v Yabancı Dil Sınavı, yazılı (ağırlığı %75) ve sözlü (ağırlığı %25)

Yabancı Dil Sınavı v Yabancı Dil Sınavı, yazılı (ağırlığı %75) ve sözlü (ağırlığı %25) olarak iki oturum halinde gerçekleştirilecektir. v Yazılı sınav 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 10: 00'da, v sözlü sınav ise 16 Mart 2018 Cuma günü saat 10: 00'da Yabancı Diller Yüksekokulu'nda (İncirharmanı Kampüsü) yapılacaktır.

Yabancı Dil Sınavı v Başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ağırlıklı ortalamasının

Yabancı Dil Sınavı v Başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ağırlıklı ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 50 / 100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 60 / 100 olması gerekmektedir. v ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından herhangi birisinden en az 50 puan almış adayların sınava girmesi zorunlu değildir. v Sınav örneklerine, Yabancı Diller Yüksekokulumuzun internet sitesinde, “Öğrenci” menüsünün altınan erişebilirsiniz.

Değerlendirme v Öğrencilerin transkript notu ve yabancı dil sınavı puanlarının ağırlıklı ortalamasına göre öğrencilerin

Değerlendirme v Öğrencilerin transkript notu ve yabancı dil sınavı puanlarının ağırlıklı ortalamasına göre öğrencilerin başarı puanları belirlenecektir. v Başarı puanlarına göre, genel başarı sıralaması oluşturulacaktır. v Başarı puanları ve sıralamalar, 23 Mart 2018 Cuma günü Koordinatörlüğümüzün internet sayfasında ilan edilecektir.

HİBELENDİRME

HİBELENDİRME

Hibenin Kaynağı v Hibe, öğrencilere Erasmus+ programından faydalanacak öğrencilere seyahat ve yaşam giderlerini karşılamaları

Hibenin Kaynağı v Hibe, öğrencilere Erasmus+ programından faydalanacak öğrencilere seyahat ve yaşam giderlerini karşılamaları için karşılıksız olarak verilen maddi destektir. AVRUPA KOMİSYONU ULUSAL AJANSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ÜNİVERSİTELER

Nasıl Hibe Alabilirim? v Hibe almak istiyorsanız, genel başarı sıralamasında üst sıralarda yer almanız

Nasıl Hibe Alabilirim? v Hibe almak istiyorsanız, genel başarı sıralamasında üst sıralarda yer almanız gerekmektedir. v Türkiye Ulusal Ajansı, hibeleri Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında paylaştırmaktadır. v Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı maalesef bütün başvurular için yeterli değildir. v Hibelendirme, başarı sırasına göre bütçe imkanları dahilinde yapılmaktadır.

Hibelendirilen Başvuru Sayıları v Öğrenim Hareketliliği için: DÖNEM BAŞVURAN HİBE ALAN 2015 -2016 157

Hibelendirilen Başvuru Sayıları v Öğrenim Hareketliliği için: DÖNEM BAŞVURAN HİBE ALAN 2015 -2016 157 46 2016 -2017 210 42 2018 -2018 251 62

Hibelendirilen Başvuru Sayıları v Staj Hareketliliği için: DÖNEM BAŞVURAN HİBE ALAN 2015 -2016 22

Hibelendirilen Başvuru Sayıları v Staj Hareketliliği için: DÖNEM BAŞVURAN HİBE ALAN 2015 -2016 22 6 2016 -2017 60 12 2018 -2018 68 10

Hibe Miktarları Hayat pahalılığına Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler göre ülke Grupları Aylık Öğrenim Hibesi

Hibe Miktarları Hayat pahalılığına Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler göre ülke Grupları Aylık Öğrenim Hibesi (€) Aylık Staj Hibesi (€) 1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık 500 600 2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400 500 3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300 400

Hibeler ne zaman ödenmektedir? v Hibeler, hak sahibi öğrencilerimize 2 taksit olarak ödenir. v

Hibeler ne zaman ödenmektedir? v Hibeler, hak sahibi öğrencilerimize 2 taksit olarak ödenir. v Miktarın %80’i hareketlilik başlamadan önce (gidiş tarihinden önceki hafta içerisinde), Geri kalan %20’si ise hareketlilik sonrasında, dönüşte ödenir. v v v Dönüşteki 2. taksit, intibak işlemlerinin yapılmasının ardından ödenir. 3 veya daha fazla dersten başarısız olan öğrencilere 2. taksit ödemesi yapılmaz.

Önemli Bilgiler v Hibe ödemelerinde, özellikle güz dönemi başında Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa

Önemli Bilgiler v Hibe ödemelerinde, özellikle güz dönemi başında Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu kaynaklı gecikmeler yaşanabilmektedir. v BEÜ Erasmus+ Koordinatörlüğü, tüm hak sahibi öğrencilerimize evrakları eksiksiz olması şartıyla, mümkün olan en kısa sürede ödemeleri gerçekleştirmektedir.

Önemli Bilgiler v Başarı sıralamasında geride olduğunu düşünen öğrenciler ne yapmalıdır? v Lütfen sabırla

Önemli Bilgiler v Başarı sıralamasında geride olduğunu düşünen öğrenciler ne yapmalıdır? v Lütfen sabırla bekleyiniz. 2018 -2019 dönemi için bütçemiz belli değildir, dolayısıyla artış söz konusu olabilir ve gerilerde olsanız bile hibe alma ihtimaliniz vardır. v Ön sıralardaki feragat eden öğrencilerin hibeleri, sırayla alt sıralara aktarılmaktadır. Dolayısıyla hibe alma ihtimaliniz vardır.

Önemli Bilgiler v Hibe alamayacak öğrenciler ne yapabilir? v Bölümlerin anlaşma kontenjanları dahilinde Erasmus+

Önemli Bilgiler v Hibe alamayacak öğrenciler ne yapabilir? v Bölümlerin anlaşma kontenjanları dahilinde Erasmus+ programından hibesiz olarak yararlanmanız mümkündür. v Gidemeyecek durumda iseniz, her zaman vazgeçme hakkınız vardır.

Önemli Bilgiler v Hibe almayı hak eden, ancak herhangi bir sebepten dolayı hareketlilik yapmaktan

Önemli Bilgiler v Hibe almayı hak eden, ancak herhangi bir sebepten dolayı hareketlilik yapmaktan vazgeçen öğrenciler ne yapmalıdır? v Koordinatörlüğümüze feragat dilekçesi vermeniz gerekmektedir. v Hibeniz, sıralamaya göre diğer başvuru sahiplerine aktarılacaktır.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İLETİŞİM Bülent Ecevit Üniversitesi Erasmus+ Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Kampüsü

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İLETİŞİM Bülent Ecevit Üniversitesi Erasmus+ Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Kampüsü 67100 / ZONGULDAK Tel : +90 372 257 16 39 Tel : +90 372 281 05 34 Faks: +90 372 257 62 15 E-mail: [email protected] edu. tr