er than More than Yusuf Aydomu 1090610190 ngilizce

  • Slides: 31
Download presentation
: - er than / More than Yusuf Aydoğmuş 1090610190 İngilizce Öğretmenliği Gündüz B

: - er than / More than Yusuf Aydoğmuş 1090610190 İngilizce Öğretmenliği Gündüz B

a)TEK HECELİ SIFAT ÇEKİMİ Adjective - Comparative Adj + er Tall - Taller Cheap

a)TEK HECELİ SIFAT ÇEKİMİ Adjective - Comparative Adj + er Tall - Taller Cheap - Cheaper big – bigger

b) "- y" İLE BİTEN SIYAT ÇEKİMİ Pretty - Prettier Funny - Funnier -

b) "- y" İLE BİTEN SIYAT ÇEKİMİ Pretty - Prettier Funny - Funnier - y den önce sessiz harf geliyorsa , -y atılır ve – ier yazılır.

c) İki'den Fazla Heceli Sıfatlar Important - More important Intelligent - More intelligent Famous

c) İki'den Fazla Heceli Sıfatlar Important - More important Intelligent - More intelligent Famous - More famous More iki veya daha fazla heceli sıfatlardan önce kullanılır.

d) Kuralsız Karşılaştırma Sıfatları Good - Better Bad - Worse Far - Farther /

d) Kuralsız Karşılaştırma Sıfatları Good - Better Bad - Worse Far - Farther / further Bu üç sıfatın Comperative halleri düzensizdir.

Özne yüklem Sıfat + comparative My house is larger than nesne than my son’s

Özne yüklem Sıfat + comparative My house is larger than nesne than my son’s house

A Ferrari is faster than a Toyota. A plane is faster than a boat.

A Ferrari is faster than a Toyota. A plane is faster than a boat. Safety is more important than comfort. Diamond rings are more expensive than silver rings. My friend’s foot is bigger than my foot. His foot is bigger than mine.

Joe is older than me. Joe is older than I am younger than Joe

Joe is older than me. Joe is older than I am younger than Joe (is) Your father is older than my father. His brother is more hard working than mine

Zarfların fiilleri niteleyebildiklerini biliyoruz. Zarflar ile comparative yapacağımız zaman, karşılaştırılan ikinci öğe de mana

Zarfların fiilleri niteleyebildiklerini biliyoruz. Zarflar ile comparative yapacağımız zaman, karşılaştırılan ikinci öğe de mana olarak bir eylem içerecektir. Günlük kullanımda yazılmasa da, formal kullanımda bu eylemi ifade etmek için uygun yardımcı fiil yazılabilir. Mr. Smith works harder than (does). Tom will arrive earlier than Joe (will). I can run faster than he can

Son iki maddede bahsettiğimiz konuların farkı: ilk konuda iki farklı ismi karşılaştırdık (Ferrari, Toyota).

Son iki maddede bahsettiğimiz konuların farkı: ilk konuda iki farklı ismi karşılaştırdık (Ferrari, Toyota). İkinci maddede ise, iki kişinin bir eylemi nasıl yaptıklarını karşılaştırdık ( Mr. Smith’ in çalışması ile Mr. Brown’un çalışmasını karşılaştırdık) Sıfat ve zarflardan önce "very" gibi bazı pekiştirme ifadelerinin gelebildiğini öğrenmiştik. Comparative kullanımda "very" kullanılamaz. He is a very careful driver. He drives very carefully. He drives very more carefully than you. (bu cümlede very kullanılamaz. )

Bunun yerine "much", "a lot", "far", "a little", "a bit" gelebilir. He drives much

Bunun yerine "much", "a lot", "far", "a little", "a bit" gelebilir. He drives much more carefully than you. He drives a bit more carefully than me. He drives far more carefully than his wife. Comparative cümleler, normal metodlar ile negatif veya soru yapılabilir. This new house isn’t better than our old house. Is your current car more comfortable than your old car?

Manayı negatif yapmak, yani "daha az üstün" şeklinde bir kıyaslama yapmak için ise "less

Manayı negatif yapmak, yani "daha az üstün" şeklinde bir kıyaslama yapmak için ise "less …. than" veya bu konudan önce öğrendiğimiz "not as…as" kalıpları kullanılabilir. "less", sadece uzun sıfat ve zarflardan önce kullanılır. Kısa kelimeler için "not as…. as" tabirini kullanabiliriz. This car is less expensive than Ahmet’s car. His latest movie is less interesting than his previous movie. Today’s test is less difficult than last week’s. That test was not as easy as this one.

Watching a game is not as fun as playing. I drive less carefully than

Watching a game is not as fun as playing. I drive less carefully than my sister does. I can teach less efficiently than your teacher can. I can teach not as efficient as your teacher can. I can’t teach as efficient as your teacher. These chairs are more comfortable than those chairs. Your apartment is larger than my apartment.

"More" kelimesinin isimler için miktar bildirebileceğini biliyoruz. Sıfat veya zarf kullanmadan, "more+isim" ile de

"More" kelimesinin isimler için miktar bildirebileceğini biliyoruz. Sıfat veya zarf kullanmadan, "more+isim" ile de bir karşılaştırma yapabiliriz. Cümlenin devamına "than" eklemeyi de unutmayalım. I need moremoney than I have. There are more books in this library than there are in our school.

Anlam eksikliğine sebep olmamak için, "than" kelimesinden sonra yeterince bilgi verelim: She likes her

Anlam eksikliğine sebep olmamak için, "than" kelimesinden sonra yeterince bilgi verelim: She likes her son more than her husband. (belirsiz) She likes her son more than her husband does. She likes her son more than she likes her husband.

İngilizce "than" kelimesi, Türkçe "-den, -dan" ekine ses ve anlam bakımından çok benzer. O

İngilizce "than" kelimesi, Türkçe "-den, -dan" ekine ses ve anlam bakımından çok benzer. O ben "den" akıllıdır. He is smarter "than" me. cümlelerine dikkat edin. Bu ifadelerde de iki comparative kullanılarak, iki eylem arasında bir ilişki tesis edilmiş. The more you study, the better your grades will be The more you exercise, the easier you will loose weight.

COMPARATIVE - Mukayese *Diyelim ki; elimizde iki resim var ve bizden bu iki resmi

COMPARATIVE - Mukayese *Diyelim ki; elimizde iki resim var ve bizden bu iki resmi karşılaştırmamız isteniyor ya da arkadaşlarımızla otururken geçen hafta izlediğimiz iki film hakkında konuşuyoruz ve bunların birbirlerinden farklı olan yönleri bulup karşılaştırıyoruz. Tüm bunları biz “comparative” kalıbını kullanarak yapabiliriz. Dün izlediğim film bugünkünden daha güzeldi demek için ya da x şarkıcı, y şarkıcısından daha iyi demek için comparative kullanacağız. Tüm bunları yaparken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

1)Eğer sıfatımız tek heceliyse yani ağzımızdan tek çırpıda çıkıyorsa biz sıfatımıza “er” ekini getirip

1)Eğer sıfatımız tek heceliyse yani ağzımızdan tek çırpıda çıkıyorsa biz sıfatımıza “er” ekini getirip ve sonrasında “than” getiriyoruz. Örnekleri inceleyelim. -old (eski) older (daha eski) -slow (yavaş) slower (daha yavaş) -cheap(ucuz) cheaper (daha ucuz) -tall (uzun) taller (daha uzun)

-This house is older than that house (Bu ev, o evden daha eskidir. )

-This house is older than that house (Bu ev, o evden daha eskidir. ) -Turtles are slower than cats (Kaplumbağalar kedilerden daha yavaştır. ) -Your brother is taller than you. (Senin erkek kardeşin, senden daha uzundur. ) -Your car is cheaper than mine. (Senin araban benimkinden daha ucuzdur. )

*Eğer sıfatımız “e” harfiyle bitiyorsa sonuna sadece “r” gelir. -nice (yeni) -late (geç) nicer

*Eğer sıfatımız “e” harfiyle bitiyorsa sonuna sadece “r” gelir. -nice (yeni) -late (geç) nicer (daha yeni) later (daha geç) *Eğer sıfatımız “y” ile bitiyorsa “ y” düşer ve “ier” ekini alır. -easy (kolay) -heavy (ağır) -early (erken) easier (daha kolay) heavier (daha ağır) earlier (daha erken) -Your box is heavier than his box (Senin kutun onun kutusundan daha ağır. ) -These questions are easier than those questions (Bu sorular o sorulardan daha kolaydır. )

*Bazı sıfatlarımızın son harfi bir kez daha tekrarlanıp sonra “er” takısı alır. -big (büyük)

*Bazı sıfatlarımızın son harfi bir kez daha tekrarlanıp sonra “er” takısı alır. -big (büyük) -hot (sıcak) bigger (daha hotter (daha sıcak) * Bazı sıfatlarımızda istisnalar bulunmaktadır. -good (iyi) better (daha iyi) -bad (kötü) worse (daha kötü) -far (uzak) further (daha uzak) -much (çok) more (daha çok) -many (çok) more (daha çok) -little (az) less (daha az)

2)Eğer sıfatımız birden çok heceliyse yani ağızdan tek çırpıda çıkmıyorsa sıfatımızın önüne “more” kelimesini

2)Eğer sıfatımız birden çok heceliyse yani ağızdan tek çırpıda çıkmıyorsa sıfatımızın önüne “more” kelimesini ekleyip ve yine sonrasında “than” kullanırız. -expensive (pahalı) -polite (kibar) -tired (yorgun) -interesting (ilginç) more expensive (daha more polite (daha kibar) more tired (daha yorgun) more interesting (daha - I am more polite than you. (Ben senden daha kibarım. ) -This film is more interesting than that film. (Bu film o filmden daha ilginçtir. )

Adjective Comparative fast tall small high hard great faster taller smaller higher harder Greater

Adjective Comparative fast tall small high hard great faster taller smaller higher harder Greater safe nice large safer nicer larger Son harfi "y" olan kısa sıfat ve zarflarda "y" kaldırılır, "-ier" eklenir busy pretty funny busier prettier funnier Düzensiz bazı sıfat ve zarflar good bad Little Much/ many far better worse less More Çoğu kısa sıfat veya zarfa "-er" eklenir. Son harfi "e" olan kısa sıfat ve zarflara sadece "-r" eklenir farther / further

peaceful more peaceful most peaceful pleasant more pleasant most pleasant careful more careful most

peaceful more peaceful most peaceful pleasant more pleasant most pleasant careful more careful most careful thoughtful more thoughtful most thoughtful happy happier happiest angry angrier angriest busy busier busiest

Two-Syllable Adjective Comparative Form Ending with -er, -le, or -ow Superlative Form narrower narrowest

Two-Syllable Adjective Comparative Form Ending with -er, -le, or -ow Superlative Form narrower narrowest gentler gentlest

Adjective with Three or More Syllables Comparative Form Superlative Form generous more generous most

Adjective with Three or More Syllables Comparative Form Superlative Form generous more generous most generous important more important most important intelligent more intelligent most intelligent

 • What is the superlative of "unpleasant"? 1. unpleasant 2. most unpleasant 3.

• What is the superlative of "unpleasant"? 1. unpleasant 2. most unpleasant 3. more unpleasant 4. unpleasantest • What is the superlative of "deep"? 1. deeper 2. deepper 3. deepest 4. deeppest

 • What is the comparative of "sad"? 1. sader 2. sadder 3. sadier

• What is the comparative of "sad"? 1. sader 2. sadder 3. sadier 4. saddier • What is the superlative of "small"? 1. smallier 2. smaller 3. smalliest 4. smallest

 • What is the comparative of "hot"? 1. hoter 2. hotter 3. hotest

• What is the comparative of "hot"? 1. hoter 2. hotter 3. hotest 4. hottest • What is the comparative of "heat"? 1. heater 2. heatter 3. heatier 4. hetter 5. none of these

 • What is the superlative of "ugly"? 1. uglier 2. uggliest 3. uglyest

• What is the superlative of "ugly"? 1. uglier 2. uggliest 3. uglyest 4. ugliest • What is the comparative of "destructive"? 1. destructiver 2. more destructive 3. destructivier 4. more destructiver

 • What is the comparative of "lively"? 1. livelyer 2. more livelyer 3.

• What is the comparative of "lively"? 1. livelyer 2. more livelyer 3. livelier 4. more livelier • What is the superlative of "soft"? 1. softest 2. softiest 3. softtest 4. most soft