Er du ung har langvarige helseutfordringer og har

  • Slides: 1
Download presentation
Er du ung, har langvarige helseutfordringer og har lyst til å møte andre unge

Er du ung, har langvarige helseutfordringer og har lyst til å møte andre unge i liknende situasjon? Helt sjef! er et gruppetilbud hvor du kan møte andre unge i liknende situasjon, dele erfaringer og få tips om hvordan du kan møte helseutfordringene som ung – både med tanke på skole, foreldre, venner og fritid. Hva gjør vi i Helt sjef!? Målet med Helt sjef! • Vi treffes seks ganger gjennom et halvår, 2 ½ timer hver gang. • Hver gang snakker vi om et bestemt tema, for eksempel: meg som ungdom, familie og venner – viktig men vanskelig, å være god nok. • Vi serverer enkel mat og drikke for dem som vil ha. • Du møter unge som har vært med i Helt sjef! tidligere, og som deler hva som har vært viktig for dem for å mestre overgangen til å bli voksen. Du selv skal ha styringen over, og kunne mestre, sentrale områder i livet ditt, samtidig som du tar hensyn til helsa. Vi gleder oss til å møte deg! Foreldre får et eget gruppetilbud Hvor kan jeg melde meg på? Du kan snakke med xx eller ringe til [arrangør] på telefon xx. Om du vil, kan du sende en SMS, så ringer vi tilbake. Det gjelder å komme i førersetet og bli sjef i eget liv Helt sjef!, ungdom Noen av oss som skal lede gruppene er: [Skriv navn og kort om deg selv her. ] [SETT INN LOGOER TIL LOKALE ARRANGØRER I DETTE FELTET] [Skriv navn og kort om deg selv her. ]