Eppe pikeskkonnad IVA ja VIKO Allar Aet Sandra

  • Slides: 34
Download presentation
E-õppe õpikeskkonnad IVA ja VIKO Allar, Aet, Sandra, Marina

E-õppe õpikeskkonnad IVA ja VIKO Allar, Aet, Sandra, Marina

E-kursuse läbiviimine o o o Õppetöö toimub õpijuhise - individuaalse töö juhendi järgi. Kursust

E-kursuse läbiviimine o o o Õppetöö toimub õpijuhise - individuaalse töö juhendi järgi. Kursust saab üles ehitada - kursuse edenemist jälgida ajakava abil. Õppetööd suunatakse ja toetatakse foorumis tekitatud diskussioonidega. Foorumit saab kasutada ka õpilaste toetamiseks, tähtaegade meelde tuletamiseks. Teemade läbimist, õppetöös osalemist ja õpilaste edenemist saab kontrollida ülesandeid ja teste kasutades. Õpilastega pidevaks suhtlemiseks, nende praktilistele probleemidele vastamiseks, tähtaegade meelde tuletamiseks, diskussioonide vedamiseks jms on veebipõhisel kursusel soovitav kasutada tuutorit/juhendajat.

Mis on IVA? o o IVA (e. Interaktiivne Virtuaal. Akadeemia) on veebipõhine õpikeskkond või

Mis on IVA? o o IVA (e. Interaktiivne Virtuaal. Akadeemia) on veebipõhine õpikeskkond või siis moodsama nimega õpihaldussüsteem, mis on loodud TPÜ haridustehnoloogia keskuse ja informaatikaosakonna koostöös. Projekt käivitus 2002. aastal ja valmis kujul oli 2003. aastal 21. veebrurail

IVA ülesehitus IVA on jagatud kolmeks sektsiooniks: a) Veebilaud (Construction) – õppija personaalne „töölaud“

IVA ülesehitus IVA on jagatud kolmeks sektsiooniks: a) Veebilaud (Construction) – õppija personaalne „töölaud“ veebikeskkonnas b) Raamaturiiul (Context) – siin kujundab õpetaja tähendusrikka konteksti c) Töötoad (Collaboration) – koostöö ja rühmaarutelude sektsioon d) Halduse sektsioon- ainult õpetajale kättesaadav o

Veebilaud Iga kursuse raames on kasutajal eraldi veebilaud o Veebilaud koosneb järgmistest osadest: a)

Veebilaud Iga kursuse raames on kasutajal eraldi veebilaud o Veebilaud koosneb järgmistest osadest: a) Portfoolio-avalik veebilaua osa, kuhu kasutaja saab laadida oma kursusega seotud dokumendid, näiteks kodutööd. Portfoolio on avalik, ligipääs on lugemisõigusega. Sisaldab ka Wikit Wiki sobib hästi rühmatöödeks o

b) Sahtel- sarnane portfooliole, kuid ligipääs suletud

b) Sahtel- sarnane portfooliole, kuid ligipääs suletud

Portfooliosse ja sahtlisse saab lisada järgmised dokumendid: a) Kaust b) Dokument (fail ja selle

Portfooliosse ja sahtlisse saab lisada järgmised dokumendid: a) Kaust b) Dokument (fail ja selle pealkiri) c) Veebiviide (pealkiri ja URL) d) Memo (brauserisiseselt muudetav ASCII tekstidokument ja pealkiri) o

Raamaturiiul o o Siin on info õppematerjalide ja kursuse kohta Kursuse infoleht- siin lehel

Raamaturiiul o o Siin on info õppematerjalide ja kursuse kohta Kursuse infoleht- siin lehel saab õppejõud muuta kursuse kirjeldust, algus-ja lõpu aega, kasutatav kirjandust , osalejate nimekirja.

Töötoad Töötuba jaguneb: a) Tekstipõhine arutelufoorum Teadmus. Paja b) Meedia. Paja, milles õpilased saavad

Töötoad Töötuba jaguneb: a) Tekstipõhine arutelufoorum Teadmus. Paja b) Meedia. Paja, milles õpilased saavad teha koostööd erinevas formaadis meediafailide kallal c) Veebilaualt tuttav Wiki, mis siin on mõeldud kollektiivseks kasutamiseks d) Sisegrupi veebilaud, mis on väiksemate alamrühmade koostöökeskkonnaks (nähtav üksnes sisegrupi liikmetele ja õpetajale). o

Testid Töötubade sektsiooni on paigutatud ka IVA testid. Jagunevad: a) Mitmikvalikuga (ainult üks vastusevariant

Testid Töötubade sektsiooni on paigutatud ka IVA testid. Jagunevad: a) Mitmikvalikuga (ainult üks vastusevariant on õige) b) Õigete vastusevariantide märkimine (võib olla mitu õiget vastusevarianti) c) Lühivastusega d) Arvulise vastusega (on võimalik seada lubatud eksimuse piirid +/-) e) Vaba tekst (seda ei hinda süsteem, vaid õpetaja).

Hindamisvahendid o o Enamiku ülesandetüüpide puhul on võimalik lasta arvutil automaatselt kokku arvutada küsimusele

Hindamisvahendid o o Enamiku ülesandetüüpide puhul on võimalik lasta arvutil automaatselt kokku arvutada küsimusele vastavad punktid. Alati on jäetud õpetajale võimalus arvuti poolt pakutu omapoolse väärtusega üle kirjutada ning samuti nii iga ülesande kui kogu testi lahendusele õpetajapoolne kommentaar lisada.

Hindamisvahendid o o Ülesande koostamisel saab õpetaja määrata sellele küsimusele vastava nominaalpunktide hulga või

Hindamisvahendid o o Ülesande koostamisel saab õpetaja määrata sellele küsimusele vastava nominaalpunktide hulga või sellise punktisumma nagu ta õigeks peab. Olles kord testi koostanud, võib õpetaja määrata, kes ja millal seda lahendada saab. Lihtsaimal juhul antakse vastav õigus kõigile kursusel osalejatele või eemaldatakse see.

Teadmus. Paja Arutelude protsess: o Õpetaja loob käsitletava teema põhjal mõtestatud konteksti (+ formaat)

Teadmus. Paja Arutelude protsess: o Õpetaja loob käsitletava teema põhjal mõtestatud konteksti (+ formaat) o Luuakse üks või mitu jutulõime, mis avavad arutelud o Arutelus osalemiseks tuleb õpilasel valida teadmustüüp

Jutulõime loomine: o o Vali vasakmenüüst Teadmuspaja Vali kontekst, milles soovid osaleda ja klõpsa

Jutulõime loomine: o o Vali vasakmenüüst Teadmuspaja Vali kontekst, milles soovid osaleda ja klõpsa selle nimel Või alusta uut jutulõime Valides arutelu (jutulõime), saad oma sõnumeid lisada

Veebilaud o o o IVA veebilauale on võimalik postitada faile, pidada eportfooliot , lisada

Veebilaud o o o IVA veebilauale on võimalik postitada faile, pidada eportfooliot , lisada memosid, kaustu Kollektiivseks kasutamiseks Sisegrupi veebilaud on nähtav üksnes sisegrupi liikmetele

Rühmaportfooliod o o o Rühmaportfooliod on nähtavad vaid sellesse rühma lubatutele Võimalik kirjutada rühmasiseselt

Rühmaportfooliod o o o Rühmaportfooliod on nähtavad vaid sellesse rühma lubatutele Võimalik kirjutada rühmasiseselt sõnumeid(memod) Sõnumite saatmine ei toimu reaalajas

Kasutamise lihtsus o o o IVA on jaotatud arusaadavalt kolme sektsiooni: veebilaud, raamaturiiul ja

Kasutamise lihtsus o o o IVA on jaotatud arusaadavalt kolme sektsiooni: veebilaud, raamaturiiul ja töötoad. Portfooliosse ja sahtlisse saab lisada erinevaid dokumente. IVA-s saab koostada teste, mida on lihtne kasutada õpilaste hindamiseks.

Kasutatud kirjandus o http: //deepzone 0. ttu. ee/aa/modules. php? name=News&file=article&sid=26 8

Kasutatud kirjandus o http: //deepzone 0. ttu. ee/aa/modules. php? name=News&file=article&sid=26 8

Mis on VIKO? o o o VIKO on TLÜ Haridustehnoloogia keskuses välja töötatud virtuaalne

Mis on VIKO? o o o VIKO on TLÜ Haridustehnoloogia keskuses välja töötatud virtuaalne õpikeskkond, mille loomisel on silmas peetud Eesti üldhariduskoolide vajadusi. Õpikeskkond võimaldab õpetajatel muuta oma õppematerjalid, õppetööd puudutav info ja ajakava õpilastele veebis kättesaadavaks, samuti pakub keskkond suhtlemisvõimalusi foorumite näol. Õpikeskkonna VIKO valmistamist toetas Tiigrihüppe Sihtasutus

VIKO kasutamine toimub 4 tasandil: a) Õpilase b) Õpetaja c) Kooli administraatori d) Administraatori

VIKO kasutamine toimub 4 tasandil: a) Õpilase b) Õpetaja c) Kooli administraatori d) Administraatori tasemel o

VIKO ülesehitus Õpilase (tase 0) õigused: a) Liitub õpikeskkonnaga b) Muuta oma kasutajainfot c)

VIKO ülesehitus Õpilase (tase 0) õigused: a) Liitub õpikeskkonnaga b) Muuta oma kasutajainfot c) Osaleda foorumis ning luua uut teemat d) Lisada linke o

Õpetaja (tase 1) õigused: a) Luua, kustutada ja koordineerida kursuseid b) Lisada, muuta ja

Õpetaja (tase 1) õigused: a) Luua, kustutada ja koordineerida kursuseid b) Lisada, muuta ja kustutada õppematerjale (failid, lingid) c) Lisada õpilasi oma kursusele d) Luua foorumis uut teemat ja osaleda olemasolevates foorumites. o

Kooliadministraatori (tase 2) õigused: a) Lisada, muuta või kustutada klasse ja õpetajaid b) Muuta

Kooliadministraatori (tase 2) õigused: a) Lisada, muuta või kustutada klasse ja õpetajaid b) Muuta õpilaste andmeid või kustutada õpilasi c) Omab ülevaate VIKO kasutamise statistikast kooli tasandil d) Saab õpetaja keskkonda kasutada õpetajatega samaväärsete õigustega. o

VIKO administraator (tase 3) õigused: a) Saab lisada ja kustutada koole o

VIKO administraator (tase 3) õigused: a) Saab lisada ja kustutada koole o

Hindamisvahendid o o Tagasisidestatud eneseteste kasutatakse õppetamaterjali selgitava osana. Nii õigele kui valelele vastusele

Hindamisvahendid o o Tagasisidestatud eneseteste kasutatakse õppetamaterjali selgitava osana. Nii õigele kui valelele vastusele kirjutatakse selgitus, tagasiside. Keerukamate testidega võib asendada ka kontrolltööd. Teemade läbimist, õppetöös osalemist ja õpilaste edenemist saab kontrollida teste kasutades.

Kasutamise lihtsus o o o Õppetöö toimub õpijuhise - individuaalse töö juhendi järgi. Kursust

Kasutamise lihtsus o o o Õppetöö toimub õpijuhise - individuaalse töö juhendi järgi. Kursust saab üles ehitada - kursuse edenemist jälgida ajakava abil. Õppetööd suunatakse ja toetatakse foorumis tekitatud diskussioonidega. Foorumit saab kasutada ka õpilaste toetamiseks, tähtaegade meelde tuletamiseks.

o o Teemade läbimist, õppetöös osalemist ja õpilaste edenemist saab kontrollida ülesandeid ja teste

o o Teemade läbimist, õppetöös osalemist ja õpilaste edenemist saab kontrollida ülesandeid ja teste kasutades. Õpilastega pidevaks suhtlemiseks, nende praktilistele probleemidele vastamiseks, tähtaegade meelde tuletamiseks, on veebipõhisel kursusel soovitav kasutada tuutorit/juhendajat.

Foorum o o Diskussioonid ja rühmatööd Teemasid, sõnumeid ja kommentaare saavad lisada kõik VIKO

Foorum o o Diskussioonid ja rühmatööd Teemasid, sõnumeid ja kommentaare saavad lisada kõik VIKO kasutajad Õpilased foorumist teemasid kustutada ei saa Kuvatakse teema, algataja ja teema loomise aeg

Kursuse loomise lihtsus (struktuur) o o Menüüst “Tunnid” on võimalik lisada kõik tunnid koos

Kursuse loomise lihtsus (struktuur) o o Menüüst “Tunnid” on võimalik lisada kõik tunnid koos kuupäeva, tunni sisu ja selle esitamistähtajaga. “Õpilased” võimaldab lisada eemaldada õpilasi “Hinded” vajadusel lisada, muuta ja eemaldada tulemusi. “Failid” võimalik lisada faile, kuid mitte formaadis: . php, . php 3, . php 4, . cgi, . pl, . phtml, . shtml

Kursuse loomise lihtsus (struktuur) o o o IVA puhul, aga: Haldus sektsioonist valik “kursuse

Kursuse loomise lihtsus (struktuur) o o o IVA puhul, aga: Haldus sektsioonist valik “kursuse info” Võimalik muuta kursuse nime, kirjeldust, meetodeid, kursuse algus- ja lõppkuupäeva, lisada moto kursusele, muuta logo ning staatust. Materjalide lisamine käib raamaturiiulilt

Atraktiivsus (erinevad disainid) o o Nii VIKO-s kui ka IVA-s on disaini ja välisilme

Atraktiivsus (erinevad disainid) o o Nii VIKO-s kui ka IVA-s on disaini ja välisilme muutmine väga piiratud. Muuta on võimalik vaid pisidetaile.

Kasutatud kirjandus o http: //webcache. googleusercontent. c om/search? q=cache: Uq. Cj 1 s. Jc

Kasutatud kirjandus o http: //webcache. googleusercontent. c om/search? q=cache: Uq. Cj 1 s. Jc 5 Yo. J: ty rigy. tyri. ee/laine/viko+VIKO+foorumi d&cd=2&hl=et&ct=clnk&gl=ee&client =firefox-a