ENTEGRE TABLOLARIN DENETIMI Do Dr pek TRKER L

  • Slides: 7
Download presentation
ENTEGRE TABLOLARIN DENETIMI Doç. Dr. İpek TÜRKER

ENTEGRE TABLOLARIN DENETIMI Doç. Dr. İpek TÜRKER

ÜÇLÜ RAPOR • EKONOMİK SÜRDÜREBİLİRLİK • ÇEVRESEL (EKOLOJİK) SÜRDÜREBİLİRLİK • SOSYAL SÜRDÜREBİLİRLİK

ÜÇLÜ RAPOR • EKONOMİK SÜRDÜREBİLİRLİK • ÇEVRESEL (EKOLOJİK) SÜRDÜREBİLİRLİK • SOSYAL SÜRDÜREBİLİRLİK

ENTEGRE RAPOR? ENTEGRE DÜŞÜNME? • BAĞLAN TI • DIŞ DEĞER ODAK • ENTEGRE PLANLAMA

ENTEGRE RAPOR? ENTEGRE DÜŞÜNME? • BAĞLAN TI • DIŞ DEĞER ODAK • ENTEGRE PLANLAMA • ETKİN YÖNETİM VE GÖZETİM • ENTEGRE İLETİŞİM

GÜVENCE ALTINA ALINABİLEN VERİ Hangi Bilgiler Güvence Altındadır? Finansal Tablolar Müşteri Sipariş Tutarları Kantitatif

GÜVENCE ALTINA ALINABİLEN VERİ Hangi Bilgiler Güvence Altındadır? Finansal Tablolar Müşteri Sipariş Tutarları Kantitatif Kurumsal Yönetim Açılış ve Kapanıştaki Çalışan Bilgileri Sayısının Eşleşmesi Ölümle Sonuçlanan İş Su Kullanımı Kazalarının Sayısı İş Güvencesi İstatistikleri Karbon Emilimi Su Kaynakları

GÜVENCE ALTINA ALINAMAYAN BİLGİ Hangi Bilgiler Güvence Altında Değildir? Raporların Temelini Oluşturan Kalitatif Kurumsal

GÜVENCE ALTINA ALINAMAYAN BİLGİ Hangi Bilgiler Güvence Altında Değildir? Raporların Temelini Oluşturan Kalitatif Kurumsal Yönetim Üçlü Raporlamanın Yeterliliği Entegre Düşünce Bilgileri Performans Anahtarları Dahil, Yönetimin Riske Karşı Görüşü Sürdürülebilir ve Kurumsal Strateji Bölümü Sosyal Sorumluluğun Raporlanması İleriye Dönük Bilgi İşletmenin Gidişatına İlişkin Yönetimin Görüşü ve Her Türlü Yönetim Yorumu İşletmenin Kurumsal Misyonu

YARATILAN DEĞER?

YARATILAN DEĞER?