ENERGIJA VODE TO JE ENERGIJA VODE Energija vode

  • Slides: 10
Download presentation
ENERGIJA VODE

ENERGIJA VODE

ŠTO JE ENERGIJA VODE? • Energija vode (hidroenergija) je najznačajniji obnovljivi izvor energije. •

ŠTO JE ENERGIJA VODE? • Energija vode (hidroenergija) je najznačajniji obnovljivi izvor energije. • Razina podzemnih voda ima utjecaja na biljni i životinjski svijet pa hidroenergija nije sasvim bezopasna za okoliš.

 • Akumulacijske hidroelektrane su najčešći način dobivanja električne energije iz energije vode. Problemi

• Akumulacijske hidroelektrane su najčešći način dobivanja električne energije iz energije vode. Problemi nastaju u ljetnim mjesecima kad prirodni dotok postane premali za funkcioniranje elektrane.

 • S obzirom da je voda 800 puta gušća od zraka, čak i

• S obzirom da je voda 800 puta gušća od zraka, čak i spori vodeni tok ili umjereni val može pridonijeti razmotrivu količinu energije.

Energija vodenih tokova (hidroenergija) je danas izvor 715000 megavata, odnosno 19% električne energije proizvedene

Energija vodenih tokova (hidroenergija) je danas izvor 715000 megavata, odnosno 19% električne energije proizvedene u svijetu.

ENERGIJA PLIME I OSEKE • Korištenje energije plime i oseke slično je klasičnom korištenju

ENERGIJA PLIME I OSEKE • Korištenje energije plime i oseke slično je klasičnom korištenju energije vodotoka. Energija nadolazeće vode pokreće dvosmjerne turbine i proizvodi se električna energija.

 • Energija plime i oseke ima potencijal za stvaranje električne energije u određenim

• Energija plime i oseke ima potencijal za stvaranje električne energije u određenim dijelovima svijeta, odnosno tamo gdje su morske mijene izrazito naglašene.

 • Morske mijene su predvidljivije od energije vjetra i solarne energije. Taj način

• Morske mijene su predvidljivije od energije vjetra i solarne energije. Taj način proizvodnje električne energije ne može pokriti svjetske potrebe, ali može dati veliki doprinos u obnovljivim izvorima.

Izradila: Dina Posedi, 6. a

Izradila: Dina Posedi, 6. a