Energiek Leur Zorg voor de mens met zorg

  • Slides: 19
Download presentation
Energiek Leur Zorg voor de mens met zorg van de omgeving

Energiek Leur Zorg voor de mens met zorg van de omgeving

De aanleiding 8 3 februari 2014 Energiek Leur Aardbevingen door gaswinning in Noord. Nederland

De aanleiding 8 3 februari 2014 Energiek Leur Aardbevingen door gaswinning in Noord. Nederland

Introductie (1) In het project Energiek Leur maken we een verbinding tussen diverse initiatieven

Introductie (1) In het project Energiek Leur maken we een verbinding tussen diverse initiatieven en activiteiten op het gebied van energie, zorg, het sociale domein, het bedrijfsleven, recreatie, educatie en cultuur. Er zijn twee hoofdpijlers: 1. De ontwikkeling van een (grotendeels) onafhankelijke energievoorziening in het dorp Leur (circa 200 inwoners). 2. De opzet van een werkcoöperatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die gaan bijdragen aan de brandstofvoorziening voor één of meerdere biomassaverwarmers. Leur heeft een zeer actieve en ondernemingsgezinde bevolking. De laatste jaren heeft dat geleid tot allerlei initiatieven en samenwerkingsverbanden met een publiek doel. Daarvanuit is het idee ontstaan om de mogelijkheden voor een duurzame energievoorziening te onderzoeken en deze te koppelen aan andere welzijnsprojecten. Een eerste verkenning is uitgevoerd door een initiatiefgroep. Hierin zaten vertegenwoordigers van de gemeente, de lokale bevolking, de grootste energieafnemers, de middenstand en enkele personen met relevante expertise. 8 3 februari 2014 Energiek Leur

Introductie (2) De verkenning leverde een aantal realistische mogelijkheden op; niet haalbare voorstellen werden

Introductie (2) De verkenning leverde een aantal realistische mogelijkheden op; niet haalbare voorstellen werden direct gemarkeerd. De volgende mogelijkheden verdienen nader onderzoek: • Het uitrollen van een energiebesparingsprogramma in de gebouwde omgeving. • De installatie van biomassaverwarmers voor de twee grootste warmteafnemers in het dorp, met eventuele uitbreiding naar andere gebouwen. Leur ligt in een bosrijke omgeving, er is veel hout voorhanden. • Het opzetten van een werkcoöperatie waarin mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding onderhoudswerkzaamheden in het bos uitvoeren, en daarmee tevens kunnen voorzien in de brandstof voor de biomassaverwarmers. • De oprichting van een energiecoöperatie voor de exploitatie van een PV-zonneakker en/of de installatie van een middelgrote windmolen. Een en ander wordt gekoppeld aan een educatief programma en zo mogelijk geïntegreerd in de reeds bestaande activiteiten op het gebied van recreatie en cultuur. 8 3 februari 2014 Energiek Leur

De recente mediaberichten 5 22 juli 2012 Typ hier de voettekst

De recente mediaberichten 5 22 juli 2012 Typ hier de voettekst

De ingrediënten Bosploeg Besparen Lokale duurzame economie Zonneakker Coöperatie Januari 2014 Energiek Leur Werk

De ingrediënten Bosploeg Besparen Lokale duurzame economie Zonneakker Coöperatie Januari 2014 Energiek Leur Werk Houtkachel De Hagert De Leurse Hof 6 Houtsnippers Energie Lokaal Duurzame bedrijvige gemeenschap

De twee hoofdpijlers: energie en werkvoorziening Energie Trias energetica 1. Besparen 2. Duurzaam 3.

De twee hoofdpijlers: energie en werkvoorziening Energie Trias energetica 1. Besparen 2. Duurzaam 3. Efficiënt fossiel 8 3 februari 2014 Energiek Leur Lokale werkvoorziening • Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. • Samenwerking met lokale landschapseigenaren, begeleiders, gemeenten en intermediairs. • Landschapsonderhoud, bosonderhoud. • Houtopbrengst wordt versnipperd en gaat naar biomassaverbranders in Leur.

Besparen Wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken

Besparen Wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken

Energie besparen op De Hagert Verwarmingsinstallaties • Regeling beter afstellen • Radiatoren inregelen Huidige

Energie besparen op De Hagert Verwarmingsinstallaties • Regeling beter afstellen • Radiatoren inregelen Huidige energiekosten Gas: € 20. 000 per jaar Elektriciteit: € 10. 000 per jaar Koeling en ventilatie • Overbodige koeling vermijden • Regelstrategie verbeteren Energiemonitoring Verlichting • Gedragsmaatregelen Doel: reductie van circa 15% door energiebesparing € 4. 500 per jaar. 8 3 februari 2014 Energiek Leur

Duurzame opwekking Vermijd het verbruik van schaarse, fossiele brandstof

Duurzame opwekking Vermijd het verbruik van schaarse, fossiele brandstof

Duurzame energieopwekking: opties Duurzame elektriciteit • Zonneakker in weide De Hagert • Grote windmolens

Duurzame energieopwekking: opties Duurzame elektriciteit • Zonneakker in weide De Hagert • Grote windmolens Duurzame warmte • Een of meerdere biomassaverwarmers • Pellets, houtsnippers of blokhout; eigen productie van biomassa • Centraal / decentraal • Gebouwgebonden of ‘dorpsverwarming’ 8 3 februari 2014 Energiek Leur

Houtkachelconcept voor De Hagert Houtverbranding is CO 2 -neutraal Er komt jaarlijks meer dan

Houtkachelconcept voor De Hagert Houtverbranding is CO 2 -neutraal Er komt jaarlijks meer dan voldoende hout in de omgeving vrij om zowel De Hagert als De Leurse Hof van warmte te voorzien. Houtsnippers kunnen ter plaatse gemaakt worden. Voor een gegarandeerde kwaliteit is levering door een houtsnipperfabriek wellicht beter. 8 3 februari 2014 Energiek Leur De Hagert De huidige installaties blijven aanwezig voor piekbelasting en back -up. Moderne houtsnipperkachels hebben een hoog rendement. Buffertanks zorgen voor voldoende warmtevoorraad bij grote vraag. Naast de opslagruimte aan de achterzijde van de vloedschuur plaatsen we de kachel in een ‘omhulde’ container. Een voorraad houtsnippers komt daarnaast in een kleine silo.

Open veld zonnesysteem op De Hagert: de zonneakker 250 panelen in 5 rijen (400

Open veld zonnesysteem op De Hagert: de zonneakker 250 panelen in 5 rijen (400 m 2) Eén landscape-paneel per rij Locatie Veldoppervlak: 1. 040 m 2 (80 x 13 m, 2 m rijafstand) Circa 50. 000 k. Wh groene elektriciteit per jaar Investering: circa € 100. 000 inclusief BTW Terugverdientijd: 10 – 15 jaar (afhankelijk van verdienmodel) 8 3 februari 2014 Energiek Leur Ook houten draagconstructies zijn mogelijk

Mogelijke scenario’s voor zonnepanelen Scenario 1: onafhankelijke energiecoöperatie Scenario 2: samenwerkingsverband De Hagert en

Mogelijke scenario’s voor zonnepanelen Scenario 1: onafhankelijke energiecoöperatie Scenario 2: samenwerkingsverband De Hagert en nabij wonende mensen • Nieuwe wetgeving biedt mogelijkheden tot teruggave energiebelasting van 9 cent inclusief BTW per k. Wh. • Deelnemers investeren in zonnepanelen. • Investering door leden van coöperatie (aandeel in systeem, bijvoorbeeld vier panelen). • De Hagert stelt locatie om niet beschikbaar. • Mogelijkheden en consequenties nader te onderzoeken. 8 3 februari 2014 Energiek Leur • De Hagert garandeert afname tegen vast bedrag per k. Wh gedurende 10 jaar. • Na 10 jaar wordt de installatie eigendom van De Hagert. • Juridische voorwaarden en consequenties nader te onderzoeken. n ook De Hagert ka vesteren en zelfstandig in exploiteren. ch Organisatoris rugverdieneenvoudig, te 0 jaar. tijd 15 tot 2

Totaaloverzicht Energiek Leur Investering Besparingsacties € 10. 000, -Biomassaverwarming De Hagert € 96. 000,

Totaaloverzicht Energiek Leur Investering Besparingsacties € 10. 000, -Biomassaverwarming De Hagert € 96. 000, -Biomassaverwarming De Leurse Hof € 54. 500, -Zonneakker € 100. 000 , -Bosploeg € 30. 000, -Projectorganisatie (eerste jaar) € 20. 000, - Totaal € 300. 500, -- Subsidie zonnepanelen provincie Gelderland Subsidie tender Lokale duurzame energie 8 3 februari 2014 Energiek Leur Subside Netto kosten € 5. 000, -- € 5. 000, - € 20. 000, -- € 76. 000, -- € 15. 000, -- € 39. 500, -- € 25. 000, -- € 75. 000, -- € 15. 000, -- € 15. 000, -- € 20. 000, -- € - € 95. 000, -- € 205. 500, -- € 25. 000, -- € 70. 000, -- 25% 23% Voordeel per jaar € 4. 500, -- € 8. 000, -- € 4. 500, -- € 10. 080, -- N. v. t € 22. 580, -- TVT 1, 1 9, 5 8, 8 7, 4 9, 1 Op de zonneakker Op het totale project

Haalbaarheid houtkachels op De Hagert Scenario's voor biomassaverwarming op alleen De Hagert Totale eenmalige

Haalbaarheid houtkachels op De Hagert Scenario's voor biomassaverwarming op alleen De Hagert Totale eenmalige netto investering Exploitatievoordeel per jaar Eenvoudige terugverdientijd € 120, 000 12 10 € 80, 000 7. 9 € 60, 000 6 € 40, 000 8 8 4 € 20, 000 2 € - 0 3 februari 2014 Energiek Leur Conservatief Optimistisch Jaar € 100, 000 Optimistisch e • Stijging all jzen brandstofpri ar. met 3% per ja • Subsidies s houtsnipper Lagere prijs • 14 (€ 50 / ton). clusief BTW. • Bedragen ex

Conclusies en aanbevelingen biomassaverwarming Organisatorisch • Overeenkomst met bosploeg en/of houtsnipperfabriek sluiten maar ook

Conclusies en aanbevelingen biomassaverwarming Organisatorisch • Overeenkomst met bosploeg en/of houtsnipperfabriek sluiten maar ook plan B beschikbaar houden (onafhankelijk inkopen houtsnippers). • Samenwerken met De Leurse Hof loont. Optrekken als één juridische entiteit is lastig. • Boshout (laten) afleveren bij fabriek en houtsnippers inkopen vanwege kwaliteitsborging. Economisch • Totale investering samen circa € 150. 000 (waarvan € 85. 000 voor De Hagert). • Terugverdientijd samen circa 10 jaar (exploitatievoordeel € 15. 000 per jaar). • Terugverdientijd loopt enkele jaren op indien De Hagert alleen investeert. Energetisch • Besparing van circa 28. 000 m 3 aardgas (De Hagert) en 14. 000 l propaan (De Leurse Hof) per jaar. Technisch • Ruimtebeslag vormt geen probleem. Aansluiting op bestaande installatie De Leurse Hof niet eenvoudig. • Bedrijfsvoering en onderhoud verder onderzoeken; dit zijn kritische factoren. 8 3 februari 2014 Energiek Leur

Aandachtspunten voor vervolg • Afstemming met gemeente over bestemmingsplan. • Vooralsnog medewerking van wethouder.

Aandachtspunten voor vervolg • Afstemming met gemeente over bestemmingsplan. • Vooralsnog medewerking van wethouder. • Passende integratie van zonnepanelen en biomassaverwarming in natuurlijke omgeving is mogelijk. • Er loopt een parallel subsidietraject bij de Provincie Gelderland. De uitkomst daarvan is inmiddels bekend. Het project krijgt een bijdrage van circa € 10. 000 voor uitwerken bedrijfsplan. Eventuele aanvullende subsidie voor installaties zou kunnen volgen. • Contact blijven houden met de initiatiefnemers van de bosploeg. • Samenwerking zoeken. • Houtlevering aan houtsnipperfabriek onderzoeken. • Bezoek aan biomassaverwarmingsinstallatie organiseren. • Wat zijn de ervaringen in de praktijk? • Welke risico’s zijn er en hoe die in te perken? • De mogelijkheden voor een kleine windmolen nabij De Hagert lijken beperkt (weinig aanbod in die klasse, relatief onrendabel). Ontwikkelingen blijven volgen. • Verdienmodellen verder uitwerken in samenwerking met mogelijk betrokken partijen. 8 3 februari 2014 Energiek Leur

Einde Samengesteld door leden van de initiatiefgroep Energiek Leur: Ton Baaijens – De Hagert

Einde Samengesteld door leden van de initiatiefgroep Energiek Leur: Ton Baaijens – De Hagert / Dorp in bedrijf Jaap Schoenmaker – Universiteit van Utrecht Allard van Krevel - EY