Energie energie energie prce jednotka energie je joule

  • Slides: 42
Download presentation
Energie

Energie

energie • energie ≈ práce • jednotka energie je joule (J). Je definován jako

energie • energie ≈ práce • jednotka energie je joule (J). Je definován jako práce, kterou vykoná síla 1 N působící po dráze 1 m • Tuna měrného paliva (tmp) je jednotka energie, používaná v energetice. Podle definice měrného paliva platí 1 tmp = 29, 31 GJ. • British thermal unit (BTU) ≈ 1 1 k. J • výkon [W, watt] vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času [J/s] • Wh (watthodina) odpovídá práci stroje s příkonem jeden watt po dobu jedné hodiny, neboli 3600 joulům • k. Wh = 3. 6 MJ

Spotřeba energie

Spotřeba energie

http: //ocw. nd. edu

http: //ocw. nd. edu

http: //www. fontes-rerum. cz/soubory/download/edr_energ_narocnost. pdf

http: //www. fontes-rerum. cz/soubory/download/edr_energ_narocnost. pdf

http: //www. fontesrerum. cz/soubory/downl oad/edr_energ_narocno st. pdf

http: //www. fontesrerum. cz/soubory/downl oad/edr_energ_narocno st. pdf

http: //www. fontesrerum. cz/soubory/downl oad/edr_energ_narocno st. pdf

http: //www. fontesrerum. cz/soubory/downl oad/edr_energ_narocno st. pdf

http: //www. fontesrerum. cz/soubory/downl oad/edr_energ_narocno st. pdf

http: //www. fontesrerum. cz/soubory/downl oad/edr_energ_narocno st. pdf

Výroba elektřiny • přeměna chemické energie – galvanické články • přeměna mechanické energie –

Výroba elektřiny • přeměna chemické energie – galvanické články • přeměna mechanické energie – alternátor, dynamo – vodní, tepelná, jaderná, větrná… • přeměna světelné energie – fotovoltaický článek • přeměna tepelné energie – termoelektrický článek

Přenos a skladování energií • ropa, uhlí – vcelku jednoduché • plynná paliva –

Přenos a skladování energií • ropa, uhlí – vcelku jednoduché • plynná paliva – obtížnější • přenos elektřiny – vedení, ztráty (ideálně – krátké, velký průměr, vysoké napětí (=nízký proud), měď, zlato) • elektřinu nelze skladovat! – přečerpávací elektrárny, vodík • naprostá nutnost vyvážení výroby a spotřeby!!!!

celkem 38, 5 TWh ČR, zdroj: ERÚ

celkem 38, 5 TWh ČR, zdroj: ERÚ

http: //www. eru. cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2011/Rocni_zprava_ES_CR_FINAL. pdf

http: //www. eru. cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2011/Rocni_zprava_ES_CR_FINAL. pdf

http: //technet. idnes. cz/solarni-elektrarny-temelin-dfy/tec_technika. aspx? c=A 121115_123429_technika _mla http: //www. eru. cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2011/Rocni_zprava_ES_CR_FINAL. pdf

http: //technet. idnes. cz/solarni-elektrarny-temelin-dfy/tec_technika. aspx? c=A 121115_123429_technika _mla http: //www. eru. cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2011/Rocni_zprava_ES_CR_FINAL. pdf

přeměna mechanické energie http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/a/a 4/Water_turbine. jpg

přeměna mechanické energie http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/a/a 4/Water_turbine. jpg

jaderná energetika Energie získaná z 1 kg uranu odpovídá přibližně energii, kterou bychom dostali

jaderná energetika Energie získaná z 1 kg uranu odpovídá přibližně energii, kterou bychom dostali spálením 3 000 kg uhlí. http: //artemis. osu. cz/mmfyz/

jaderný reaktor http: //artemis. osu. cz/mmfyz/

jaderný reaktor http: //artemis. osu. cz/mmfyz/

Temelín http: //ok 1 zed. sweb. cz/s/el_jaderna. htm

Temelín http: //ok 1 zed. sweb. cz/s/el_jaderna. htm

energie jádra • E=mc 2 • 1 kg hmoty = 25 TWh, při štěpění

energie jádra • E=mc 2 • 1 kg hmoty = 25 TWh, při štěpění jádra jen cca 1‰ • další možnosti? – termojaderná fúze (cca 1%) – anihilace hmoty a antihmoty (100%) http: //ok 1 zed. sweb. cz/s/el_jaderna. htm

Jaderné palivo uran, plutonium, thorium http: //technet. idnes. cz/exkluzivni-fotoreportaz-z-modernizace-jaderne-elektrarny-temelin 1 fb-/tec_reportaze. asp? c=A 070827_101055_tec_reportaze_rja

Jaderné palivo uran, plutonium, thorium http: //technet. idnes. cz/exkluzivni-fotoreportaz-z-modernizace-jaderne-elektrarny-temelin 1 fb-/tec_reportaze. asp? c=A 070827_101055_tec_reportaze_rja 1) přirozená radioaktivita – uhlí 2) využití rychlých, množivých reaktorů http: //www. energyweb. cz/

http: //www. osel. cz/index. php? clanek=3568

http: //www. osel. cz/index. php? clanek=3568

ostatní „mechanické“ elektrárny • vždy stejný princip – něco musí točit turbínou • voda,

ostatní „mechanické“ elektrárny • vždy stejný princip – něco musí točit turbínou • voda, vítr, pára, spalování biomasy, bioplynu http: //www. nexteraenergyresources. com/content/where/portfol io/hydro_plant. shtml výroba = spotřeba!!!

energie z biomasy Daugendorf 2007

energie z biomasy Daugendorf 2007

Sluneční záření • solární konstanta: 1, 38 k. W/m 2 (povrch atmosféry) • „Sluneční

Sluneční záření • solární konstanta: 1, 38 k. W/m 2 (povrch atmosféry) • „Sluneční výkon 40 bilionkrát přesahuje teoretickou spotřebu lidstva. “ (http: //www. cez. cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelnezdroje/slunce. html)

Fotovoltaický článek • běžně je špičková účinnost cca 11 -16% (ale metodika měření!) •

Fotovoltaický článek • běžně je špičková účinnost cca 11 -16% (ale metodika měření!) • globální sluneční záření (přímé + rozptýlené) v ČR cca 1 MWh/m 2 • teoretický maximální zisk cca 100 k. Wh/m 2 • Temelín 13 TWh/rok = 13 000 000 k. Wh, tj. ekvivalent 130 000 m 2 tj. 130 km 2

Monokrystalický křemík 13 až 19 Polykrystalický křemík 13 až 16 Amorfní křemík až 7

Monokrystalický křemík 13 až 19 Polykrystalický křemík 13 až 16 Amorfní křemík až 7 typy fotovoltaických článků a jejich „typická“ účinnost http: //www. isofenenergy. cz Další typy článků mají v laboratoři účinnost až 40% cena el. energie v r. 2008 = 1 559 Kč/MWh povinný odkup „sluneční“ elektřiny za 13 730 -14 080 Kč/MWh „tržní cena“ sluneční elektřiny cca 980 Kč/MWh výkup za cca 14 x vyšší cenu – kdo to platí?

www. csas. cz

www. csas. cz

Fototermické systémy • neslouží k výrobě elektřiny, ale produkci tepla • běžně účinnost 40

Fototermické systémy • neslouží k výrobě elektřiny, ale produkci tepla • běžně účinnost 40 -50% • mnohem levnější výroba než fotovoltaické články http: //www. terms-cz. com/

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla http: //www. ekoportal. cz/? soub=29&section=2&article=5 http: //www. rokov. cz/

Tepelná čerpadla http: //www. ekoportal. cz/? soub=29&section=2&article=5 http: //www. rokov. cz/

Skladování energie Vodní dílo Dalešice Dlouhé Stráně Vodní elektrárna Štěchovice Vodík

Skladování energie Vodní dílo Dalešice Dlouhé Stráně Vodní elektrárna Štěchovice Vodík

Výroba vodíku • • • Parní reforming fosilních paliv elektrolýza vody Vysokoteplotní elektrolýza Termochemické

Výroba vodíku • • • Parní reforming fosilních paliv elektrolýza vody Vysokoteplotní elektrolýza Termochemické cykly štěpení vody Biotechnologická produkce vodíku fotolýza vody

velice optimistický odhad možnosti pokrytí energetických nároků průměrného Brita z obnovitelných zdrojů obnovitelné zdroje

velice optimistický odhad možnosti pokrytí energetických nároků průměrného Brita z obnovitelných zdrojů obnovitelné zdroje

pro zájemce - energetika ČR • • • http: //ekolist. cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-doporuceni-nek-iike-statni-energeticke-koncepci-ceske-republiky http: //ekolist. cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-vychazisrovnani-energetickych-koncepci

pro zájemce - energetika ČR • • • http: //ekolist. cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-doporuceni-nek-iike-statni-energeticke-koncepci-ceske-republiky http: //ekolist. cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-vychazisrovnani-energetickych-koncepci http: //ekolist. cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-u-energetickychzdroju-je-vzdy-dulezite-srovnani http: //ekolist. cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-je-energetikaprosazovana-ekologickymi-aktivisty-ekologicka http: //ekolist. cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-ekologickepyrrhovo-vitezstvi http: //ekolist. cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-to-vypada-scestou-nemecka-k-zelene-energii http: //ekolist. cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-je-to-s-ozehlavne-fotovoltaikou-a-dotacemi-na-ne http: //ekolist. cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/slunce-versus-atom-polemickadebata samozřejmě sledujte i odkazované články a rozporované zdroje