ENERGETSKI IZVORI SRBIJE js ENERGETSKI IZVORI UVOD Energetski

  • Slides: 17
Download presentation
ENERGETSKI IZVORI SRBIJE js

ENERGETSKI IZVORI SRBIJE js

ENERGETSKI IZVORI

ENERGETSKI IZVORI

UVOD �Energetski �Različit izvori - važna uloga u razvoju privrede energetski potencijal među zemljama

UVOD �Energetski �Različit izvori - važna uloga u razvoju privrede energetski potencijal među zemljama �Upravljanje �Srbija energetskim resursima - energetski i mineralno siromašna zemlja �Energetski izvori: neobnovljivi i obnovljivi

Energetski potencijal Srbije 5% 3% 7% 85% Ugalj Nafta i gas Uljni škriljci Alternativni

Energetski potencijal Srbije 5% 3% 7% 85% Ugalj Nafta i gas Uljni škriljci Alternativni izvori energije

UGALJ � Rezerve uglja: oko 20 milijardi tona – 10. mesto u svetu �

UGALJ � Rezerve uglja: oko 20 milijardi tona – 10. mesto u svetu � Ležišta uglja: Kosovsko-Metohijski, Kolubarski, Kostolački i i ostali manji baseni � Najveći proizvođač uglja: rudarski basen Kolubara (75% ukupne proizvodnje uglja i oko 50% ukupne električne energije). � Proizvodnja uglja: q lignit 98, 5% (najnekvalitetnija vrsta uglja) q mrki 1% q kameni 0, 2%. �Oprema dosta stara i potrebna je modernizacija �Procena: uglja ima za ceo ovaj vek

Bilansne rezerve uglja u Srbiji 0, 6% 0, 4% 5% Lignit 94% Mrko -

Bilansne rezerve uglja u Srbiji 0, 6% 0, 4% 5% Lignit 94% Mrko - lignitski 5% Mrki 0. 6% 94% Kameni 0. 4%

NAFTA � Rezerve nafte – simbolične � Rezerve nafte: oko 10, 6 miliona tona

NAFTA � Rezerve nafte – simbolične � Rezerve nafte: oko 10, 6 miliona tona � Nalazište nafte: basen Aleksinac – procenjene rezerve nafte oko 200 miliona tona � Proizvodnja nafte nedovoljna za domaće potrebe (20%) � Kompanija za eksplotaciju nafte i gasa: NIS - Gasprom � Prerada nafte: Novi Sad i Pančevo � Nafta - prvi UVOZNI proizvod Srbije � Nafta – dobija se i preradom uljnih škriljaca � Procenjene rezerve uljnih škriljaca: 5 -8 milijardi tona � Ležišta uljnih škriljaca: područja Aleksinca i Vranja � Trenutno neisplativa prerada

PRIRODNI GAS � Rezerve gasa – simbolične. � Rezerve prirodnog gasa: oko 30, 5

PRIRODNI GAS � Rezerve gasa – simbolične. � Rezerve prirodnog gasa: oko 30, 5 milijardi m 3 (0, 03% svetskih rezervi gasa). � Nalazišta prirodnog gasa: Vojvodina (Elemer i Kikinda) � Podzemno skladište gasa: Banatski Dvor � Srbija koristi ruski gas � Projekat budućnosti: magistralni gasovod “Južni tok”

“Južni tok” kroz Srbiju

“Južni tok” kroz Srbiju

Hidroenergetski potencijal Srbije � Srbija koristi energiju vodotokova � Hidroelektrane na rekama: Dunav, Drina,

Hidroenergetski potencijal Srbije � Srbija koristi energiju vodotokova � Hidroelektrane na rekama: Dunav, Drina, Lim i Zapadna Morava � Hidroenergetski potencijal: oko 25 milijardi k. Wh/god � Tehnički potencijal: oko 20 milijardi k. Wh/god, a iskorišćeni oko 10 milijardi k. Wh/god - 50% � Uvoz električne energije – 1, 3 milijardi k. Wh (2010. ) � Strateški projekt: izgradnja malih hidroelektrana do 30 MW

Geotermalna energija u Srbiji � Geotermalni potencijal: toplotni izvori, bušotine i toplotne pumpe �

Geotermalna energija u Srbiji � Geotermalni potencijal: toplotni izvori, bušotine i toplotne pumpe � Srbija spada u bogatije zemlje po geotermalnom potencijalu � Nedovoljno iskorišćen potencijal � Značaj: za potrebe grejanja i razvoj banjskog turizma (zdravstvenog i rekreativnog) � Istražena geotermalna područja: Vojvodina � Najveća temperatura vode: Vranjska, Jošanička i Sijarinska banja.

0

0

Energija sunca � Ne korišćen potencijal � Srbija - preko 2000 sunčanih sati godišnje

Energija sunca � Ne korišćen potencijal � Srbija - preko 2000 sunčanih sati godišnje (30% više od većine evropskih zemalja). � Solarni fotonaponski sistem � Solarna energija: nedovoljno isplativa za proizvodnju struje na veliko, a veoma povoljna za grejanje. � Jug Srbije: pogodan za postavljanje panela za akumulaciju solarne energije

Energija vetra � Ne korišćen potencijal � Veoma veliki investicioni projekti � Budućnost: instaliranje

Energija vetra � Ne korišćen potencijal � Veoma veliki investicioni projekti � Budućnost: instaliranje oko 1, 300 MW vetrogeneratora i godišnja proizvodnja oko 2, 3 milijardi k. Wh električne energije. � Oblasti pogodne za korišćenje energije vetra: - Istočni delovi Srbije - Panonska nizija

Biomasa � Najveći energetski potencijal Srbije � Procenjeni potencijal: oko 2, 7 miliona tena

Biomasa � Najveći energetski potencijal Srbije � Procenjeni potencijal: oko 2, 7 miliona tena (može da zadovolji 30% energetskih potreba Srbije) � Peleta i briket – ekološko gorivo � Upotreba: za proizvodnju toplotne i električne energije � Ekološka proizvodnja i ekonomski isplativa � Fabrike peleta: „Varotech” – Mladenovac, „Bioenergy Point” - Boljevac i “Forest Enterprise” – Doljevac i dr.

Nafta nestaje 22. oktobra 2047. � Sve zalihe nafte u svetu biće iscrpljene 22.

Nafta nestaje 22. oktobra 2047. � Sve zalihe nafte u svetu biće iscrpljene 22. oktobra 2047. godine, i to u 20. 58 sati, navedeno je na evropskom energetskom Internet portalu www. energy. eu. � Sledeći u redu "ugroženih energenata" je prirodni gas, čije bi rezerve trebalo da budu potrošene 12. novembra 2068. godine u 9. 25 ujutru, dok će uglja biti do 19. maja 2140. u 20. 05, navodi se na portalu. � U saopštenju se naglašava da su ovako precizne "satnice" date da bi se javnosti što dramatičnije predstavilo stanje na sektoru ne-obnovljivih izvora energije i ukazalo na potrebu što hitnijeg prelaska na obnovljive. Izvor: http: //www. blic. rs/Vesti/Ekonomija/188860/Nafta-nestaje-22 -oktobra-2047

ZAKLJUČAK � Koje izvore koristimo � Ekonomski rast i razvoj zemlje: društveni i prirodni

ZAKLJUČAK � Koje izvore koristimo � Ekonomski rast i razvoj zemlje: društveni i prirodni uslovi � Bolje i efikasnije korišćenje sopstvenih resursa � Smanjenje uvozne energetske zavisnosti � Veće korišćenje obnovljivih izvora