EMS KIO SPECIALIST RENGIMAS 2018 METAIS PRIMIMO REIKALAVIMAI

  • Slides: 13
Download presentation
ŽEMĖS ŪKIO SPECIALISTŲ RENGIMAS 2018 METAIS: PRIĖMIMO REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS, STUDIJŲ FINANSAVIMAS IR POREIKIO FORMAVIMAS

ŽEMĖS ŪKIO SPECIALISTŲ RENGIMAS 2018 METAIS: PRIĖMIMO REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS, STUDIJŲ FINANSAVIMAS IR POREIKIO FORMAVIMAS 2018 -01 -15

2018 m. studijų finansavimo principai 2018 nemokamos bakalauro studijos: 2018 stojantiesiems, kurie atitinka švietimo

2018 m. studijų finansavimo principai 2018 nemokamos bakalauro studijos: 2018 stojantiesiems, kurie atitinka švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus (minimalūs rodikliai ir minimalus stojamasis konkursinis balas) užtikrinama valstybės finansuojama vieta pagal valstybės poreikius. Prognozuojamoms valstybės finansuojamoms vietoms užtikrinti – papildomos lėšos iš Švietimo ir mokslo ministerijos biudžeto asignavimų.

Minimalūs rodikliai stojantiesiems 2018 metais 3 išlaikyti valstybiniai brandos egzaminai: (lietuvių kalba ir literatūra

Minimalūs rodikliai stojantiesiems 2018 metais 3 išlaikyti valstybiniai brandos egzaminai: (lietuvių kalba ir literatūra (16), užsienio kalba (anglų k. , prancūzų k. arba vokiečių k. ) (16), matematika 25

Mažiausias stojamasis konkursinis balas 2018 metais stojantiems į valstybės finansuojamas vietas Stojantiems į universitetus

Mažiausias stojamasis konkursinis balas 2018 metais stojantiems į valstybės finansuojamas vietas Stojantiems į universitetus 4 Stojantiems į kolegijas 2 Konkursinis balas skaičiuojamas pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarką (4 VBE įvertinimai ir papildomi balai už olimpiadas, karo tarnybą, brandos darbą, savanorišką veiklą ir kt. ). Įskaičiuoti papildomus balus už kitas veiklas nėra teisinio pagrindo. Aukštosios mokyklos turi teisę nustatyti mažiausią stojamąjį konkursinį balą į mokamas vietas pačios.

Minimalus stojamasis konkursinis balas Konkursinis balas 4 susidaro, kai asmuo yra išlaikęs 4 VBE

Minimalus stojamasis konkursinis balas Konkursinis balas 4 susidaro, kai asmuo yra išlaikęs 4 VBE pagrindiniu lygiu, ne žemesniu įvertinimu negu 40. Pagal dešimtbalę skalę VBE įvertinimas 40 balų prilyginimas 6.

Priimtųjų 2017 metais konkursinio balo vidurkis pagal jų vidurinės mokyklos vietovę beveik nesiskiria (lyginami

Priimtųjų 2017 metais konkursinio balo vidurkis pagal jų vidurinės mokyklos vietovę beveik nesiskiria (lyginami 60 miestų (centrų) ir rajonų mokiniai) 9. 00 8. 00 7. 00 6. 00 5. 00 4. 00 3. 00 2. 00 1. 00 0. 00 ASU LCC KSU LEU MRU LSU ŠU KTU Iš centrų VDU KU Iš rajonų LSMU VGTU VDA LKA VU LMTA ISM

Marijampolės kolegija Utenos kolegija Vilniaus kolegija Bendroji suma Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Klaipėdos valstybinė

Marijampolės kolegija Utenos kolegija Vilniaus kolegija Bendroji suma Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Klaipėdos valstybinė kolegija Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Kauno kolegija Studijų kryptys Aleksandro Stulginskio universitetas Žemės ūkio aukštojo mokslo pirmosios pakopos studijų programų skaičius, į kurias buvo vykdomas priėmimas 2017 m. kolegijose ir universitetuose 1 1 1 9 Studijų programų skaičius Žemės ūkis 2 Agronomija 1 Miškininkystė 2 Gyvulininkystė 1 Žuvininkystė 1 Maisto studijos 1 Bendroji suma 8 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 3 2 1 19

Studijų programos, į kurias 2017 m. priimta studentų Sektorius AM Aleksandro Stulginskio universitetas Universitetų

Studijų programos, į kurias 2017 m. priimta studentų Sektorius AM Aleksandro Stulginskio universitetas Universitetų ASU iš viso Lietuvos sveikatos mokslų universitetas LSMU iš viso Universitetų suma Kolegijų Kauno kolegija KK iš viso Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija KMAIK iš viso Utenos kolegija UK iš viso Vilniaus kolegija VK iš viso Kolegijų suma Bendroji suma Studijų kryptis Priimta į valstybės finansuojamas studijų vietas Priimta į valstybės nefinansuojama s studijų vietas Iš viso 1 14 3 21 74 31 Žemės ūkis Agronomija Miškininkystė 20 60 28 Maisto studijos 33 Veterinarija Gyvulininkystė Maisto studijos Žemės ūkis Miškininkystė Žemės ūkis Veterinarija Žemės ūkis 141 71 34 33 18 67 5 36 141 282 17 17 19 54 73 5 5 65 24 89 184 466 159 138 39 36 72 90 12 12 5 33 38 1 1 12 7 19 70 160 213 372 29 29 24 87 111 6 6 77 31 108 254 626

Studijų krypčių grupių populiarumas 2017 metais Studijų kryptis Stojančiųjų universitetuose, % Stojančiųjų kolegijose, %

Studijų krypčių grupių populiarumas 2017 metais Studijų kryptis Stojančiųjų universitetuose, % Stojančiųjų kolegijose, % Fiziniai mokslai 1, 73 0, 11 Gyvybės mokslai 2, 43 – Humanitariniai mokslai 8, 7 1, 12 Informatikos mokslai 11, 9 8, 39 Inžinerijos mokslai 10, 16 17, 84 Matematikos mokslai 1, 51 – Menai 5, 07 4, 46 Socialiniai mokslai 14, 92 6, 23 Sportas 1, 7 – Sveikatos mokslai 16, 68 22, 78 Technologijų mokslai 1, 25 4, 22 Teisė 5, 33 1, 32 Ugdymo mokslai 2, 84 3, 18 Verslo ir viešoji vadyba 12, 74 27, 99 Veterinarijos mokslai 1, 41 0, 97 Žemės ūkio mokslai 1, 62 1, 38

Švietimo sričių populiarumas 2017 metais stojant į profesines mokyklas Pageidavimų skaičius Pageidavimų dalis, %

Švietimo sričių populiarumas 2017 metais stojant į profesines mokyklas Pageidavimų skaičius Pageidavimų dalis, % Kvietimai Sutartys Inžinerija ir inžinerinės profesijos 6194 19, 08 4687 4271 Paslaugos asmenims 6081 18, 73 4275 3705 Verslas ir administravimas 5413 16, 68 3238 2787 Architektūra ir statyba 3811 11, 74 2665 2489 Informacijos ir ryšio technologijos 2252 6, 94 1405 1207 Menai 2017 6, 21 1039 878 Sveikatos priežiūra 1969 6, 07 920 774 Gamyba ir perdirbimas 1682 5, 18 1119 995 Žemės ūkis Socialinė gerovė 1084 961 3, 34 2, 96 637 536 577 472 Transporto paslaugos 786 2, 42 538 477 Saugos paslaugos Žuvininkystė Miškininkystė 99 64 47 0, 3 0, 2 0, 14 47 52 32 36 51 30 Švietimo sritis

Žemės ūkio absolventų įsidarbinamumas. 2015 m. absolventai Žemės ūkio mokslų krypčių grupės absolventai 12

Žemės ūkio absolventų įsidarbinamumas. 2015 m. absolventai Žemės ūkio mokslų krypčių grupės absolventai 12 mėnesių po studijų baigimo vidutiniškai uždirba 510 Eur. Tik 21 proc. absolventų dirba darbą, kuriam reikalingas aukštasis išsilavinimas. Duomenų šaltinis: MOSTA

TOP 5 profesijos 2014 m. žemės ūkio absolventų 12 mėnesių po studijų baigimo Duomenų

TOP 5 profesijos 2014 m. žemės ūkio absolventų 12 mėnesių po studijų baigimo Duomenų šaltinis: MOSTA

Siūlymai Žemės ūkio ministerijai dėl žemės ūkio specialistų Būtini sprendimai, skatinantys stojančiuosius rinktis žemės

Siūlymai Žemės ūkio ministerijai dėl žemės ūkio specialistų Būtini sprendimai, skatinantys stojančiuosius rinktis žemės ūkio studijų programas: Stipendijos, skatinančios motyvuotus stojančiuosius rinktis žemės ūkio studijų programas; Dirbančiųjų žemės ūkio sektoriuje atlyginimų augimas; Bendradarbiavimas su vidurinio ugdymo mokyklomis ir profesinio mokymo įstaigomis populiarinant aukštojo mokslo žemės ūkio studijas; Specialistų rengimo pagal universitetinių ir koleginių studijų programas nedubliavimas.