EMREX ERASMUS Field trial on the impact of

  • Slides: 11
Download presentation
EMREX ERASMUS+ Field trial on the impact of enabling Easy Mobility on Recognition of

EMREX ERASMUS+ Field trial on the impact of enabling Easy Mobility on Recognition of External studies Pamela Henriksson

EMREX-projektet Säker överföring av studentdata mellan lärosäten i olika länder. EU Erasmus+ -projekt (2015

EMREX-projektet Säker överföring av studentdata mellan lärosäten i olika länder. EU Erasmus+ -projekt (2015 -2017) EU-mål: att innan 2020 ska 20% av europeiska studenter studera 3 mån eller längre i annat land. Projektdeltagare: ERASMUS+

ERASMUS+ -Ladokkonsortiet, som driver Ladok för nästan alla lärosäten i Sverige -Umeå universitet, som

ERASMUS+ -Ladokkonsortiet, som driver Ladok för nästan alla lärosäten i Sverige -Umeå universitet, som utvecklar Ladok -Universitets- och högskolerådet, UHR. -CSC- IT Center for Science Ltd (Finland), som är utbildningsministeriets IT-avdelning och som driver studieadministrativa system för hela Finland. -Oslo universitet (Norge), som utvecklar Felles-systemet för hela Norge. -IT-avdelningen vid utbildnings- och forskningsministeriet (Danmark), som driver studieadministrativa system för de flesta lärosäten i Danmark. -Warszawa Universitet (Polen), som är ledande universitet för MUCIkonsortiet och utvecklare av USOS som är ett studieadministrativt system för över 40 lärosäten i Polen. -KION (Italien), som är ett företag under Italienska utbildningsministeriet och som driver studieadministrativa system för mer än 80% av Italiens studenter.

Vilka är fördelarna för lärosätena? Minska pappershanteringen för studenten och lärosätet/lärosätena (administratörer, ansvariga för

Vilka är fördelarna för lärosätena? Minska pappershanteringen för studenten och lärosätet/lärosätena (administratörer, ansvariga för tillgodoräknanden etc. ). En säker överföring av data eliminerar risker förfalskningar. I framtiden ska lösningen gälla både för examen och kurspoäng. ERASMUS+

EMREX-komponenter National Contact Point (NCP)- lämnar ut studentdata och studieprestationer. Student Mobility Plug (SMP)-

EMREX-komponenter National Contact Point (NCP)- lämnar ut studentdata och studieprestationer. Student Mobility Plug (SMP)- hämtar hem studentdata och studieprestationer. Komponenterna inom Emrex kommer att vara tillgängliga för alla lärosäten efter projektet. ERASMUS+

Generellt om EMREX-komponenter ERASMUS+ Studenten initierar hämtningen av studieprestationer. – Inga juridiska hinder för

Generellt om EMREX-komponenter ERASMUS+ Studenten initierar hämtningen av studieprestationer. – Inga juridiska hinder för utlämnande av uppgifter. – Inga nya avtal krävs mellan lärosätena. Lösningen kommer att implementeras i det befintliga systemet (Ladok 3 för Sveriges del): – Alla länder eller partners kommer att kunna ha en lokal lösning för inloggning och hämtning av data så länge man har en NCP som kan lämna ut uppgifter till övriga EMREX-användare.

ERASMUS+ Exempel: Norsk student hämtar hem data från Finland En student återvänder till sitt

ERASMUS+ Exempel: Norsk student hämtar hem data från Finland En student återvänder till sitt hemuniversitet i Oslo från en utbytesperiod i Finland. Felles Studentsystem (Oslo univ) Student Mobility Plug-in ELMO (XML) National Contact Point HAKA V I R T A Oodi ASIO

Field Trial (fältförsök) i Sverige Ladok ansvarar för Field Trial 2016 Sverige kommer att

Field Trial (fältförsök) i Sverige Ladok ansvarar för Field Trial 2016 Sverige kommer att ha fungerande NCP (national contact point, nationell knutpunkt). Vi kommer kunna leverera data till andra länder (inresande). Ingen SMP (student mobility plugin , som används av utresande) kommer att utvecklas till gamla Ladok. I Ladok 3 kommer stödet att vara fullt. Målet är att ha en parallell lösning som ger halv funktionalitet inom projektet. Mer information om projektet kommer att skickas ut löpande. ERASMUS+

Field Trial i Sverige Under sen höst 2015 och under hela 2016 önskar projektet

Field Trial i Sverige Under sen höst 2015 och under hela 2016 önskar projektet att svenska lärosäten informerar inresande studenter om EMREX och Field Trial (mer information om vilka lärosäten som är aktuella kommer under hösten). ERASMUS+

Mer information om EMREX och Field Trial. - Information= Hemsida (emrex. eu) Nyhetsbrev, anmäl

Mer information om EMREX och Field Trial. - Information= Hemsida (emrex. eu) Nyhetsbrev, anmäl er här (Nadin Habbal eller Lotten Hultgren Viklund). Kontaktformulär på hemsidan (emrex. eu) Presentationer ERASMUS+

Mer information om EMREX och Field Trial. Kontaktpersoner: Pamela Henriksson, projektledare för Emrex för

Mer information om EMREX och Field Trial. Kontaktpersoner: Pamela Henriksson, projektledare för Emrex för Ladok (generella frågor), pamela. [email protected] se Mattias Holmlund (tekniska frågor) mattias. [email protected] se Lotten Hultgren Viklund (frågor kring kravställning och referensgruppen), lotten. hultgren. [email protected] se Nadin Habbal (frågor kring kravställning och referensgruppen), [email protected] se Tor Fridell (frågor om det nordiska samarbetet), tor. [email protected] se ERASMUS+