Emploi du pass compos et de limparfait Emploi

  • Slides: 16
Download presentation
Emploi du passé composé et de l´imparfait

Emploi du passé composé et de l´imparfait

Emploi du passé composé n action accomplie dans le passé jednorázový děj v minulosti

Emploi du passé composé n action accomplie dans le passé jednorázový děj v minulosti ukončený Il a lavé la vaisselle. Umyl nádobí. Il est parti pour l´école. Odešel do školy. Je me suis levé. Vstal jsem.

n action dans le passé dont la durée est déterminée minulý děj, jehož trvání

n action dans le passé dont la durée est déterminée minulý děj, jehož trvání je časově vymezeno J´ai travaillé pour cette société pendant dix ans. Pro tuto společnost jsem pracoval deset let. Nous avons marché longtemps. Šli jsme dlouhou dobu. Il a parlé une heure durant. Mluvil celou hodinu. Při identifikaci složeného perfekta (passé composé) ve cvičeních na rozlišení minulých časů je důležité odvíjet se od přítomnosti časových příslovcí (pendant, durant, longtemps) označujících určité časové vymezení.

n action répetée dont le nombre de répétitions est précisé minulý děj, jehož počet

n action répetée dont le nombre de répétitions est précisé minulý děj, jehož počet opakování je přesně vymezen Je le lui ai dit trois fois. Řekl jsem mu to třikrát. Il l´a fait plusieurs fois. Udělal to několikrát. Il le faisait souvent. (imperfektum) Dělal to často. Při minulém opakovaném ději (zvyku, návyku) používáme imperfektum. Počet opakování není narozdíl od složeného perfekta upřesněn.

n succession d´actions návaznost za sebou jdoucích minulých dějů Je me suis levé, j´ai

n succession d´actions návaznost za sebou jdoucích minulých dějů Je me suis levé, j´ai pris mon déjeuner et je suis allé à l´école. Vzbudil jsem se, nasnídal jsem se a šel jsem do školy.

Emploi de l´imparfait n action non accomplie časově neohraničené trvání minulého děje J´avais une

Emploi de l´imparfait n action non accomplie časově neohraničené trvání minulého děje J´avais une amie qui s´appelait Christine. Měl jsem kamarádku, která se jmenovala Christine. Problematika identifikace imperfekta v textu se na rozdíl od angličtiny nezaobírá otázkou vidu (viz present perfect in English). V příkladové větě nejde o to, zda ještě kamarádku mám nebo nemám, ale že věta není vymezena žádným časovým indikátorem (příslovcem).

n description des circonstances popis okolností děje a) description de l´état (popis stavu) Il

n description des circonstances popis okolností děje a) description de l´état (popis stavu) Il faisait beau quand nous sommes sortis de la maison. Když jsme vyšli (hlavní děj) z domu, bylo pěkně (popis stavu). b) description du lieu (popis prostředí) La maison était belle. Ten dům byl krásný. (popis prostředí) c) circonstance (okolnost hlavního děje) J´écrivais une lettre lorsque le téléphone a sonné. Psal jsem (okolnost) dopis, když telefon zazvonil. (hlavní děj)

d) explication (vysvětlení) J´ai entendu un bruit, c´était mon voisin. Zaslechl jsem nějaký hluk

d) explication (vysvětlení) J´ai entendu un bruit, c´était mon voisin. Zaslechl jsem nějaký hluk (hlavní děj), byl to můj soused (vysvětlení). e) description de deux actions parallèles (popis dvou současně probíhajících dějů v minulosti) Pendant que Pierre lisait le livre, Marie préparait le déjeuner. Zatímco si Petr četl (první probíhající děj), Marie připravovala oběd (druhý probíhající děj).

n habitude zvyklost, zvyk, návyk La famille d´autrefois était différente. Rodina bývala v minulosti

n habitude zvyklost, zvyk, návyk La famille d´autrefois était différente. Rodina bývala v minulosti jiná. Il jouait au tennis. Hrál tennis. V případě přítomnosti časového indikátoru použijeme složené perfektum: Il a joué au tennis trois fois. Hrál tennis třikrát.

n zdvořilostní výrazy expressions de politesse Je voulais bien vous adresser une lettre. Chtěl

n zdvořilostní výrazy expressions de politesse Je voulais bien vous adresser une lettre. Chtěl bych Vám napsal dopis. Ve zdvořilostních frázích můžeme imperfektem nahradit kondicionál přítomný. Věta „Je voudrais bien vous adresser une lettre. “ je významově stejná.

Exemple d´exercice Le mardi 7 Août, Jacques et Claude Dupont et leurs deux enfants

Exemple d´exercice Le mardi 7 Août, Jacques et Claude Dupont et leurs deux enfants …………… (partir) faire une promenade en mer. Il ……………. (faire) très beau; M. Dupont ……………. (piloter) son bateau qui ……………… (avancer) doucement. Ils ……………… (être) tous les quatre en maillot de bain. Mme Dupont ……………. . (prendre) le soleil, les enfants ……………. . (essayer) d'attraper des poissons. Tout à coup, il y ……………. (avoir) un bruit terrible: le moteur ……………. . (prendre) feu. Affolés, les parents ……………. . (sauter) dans l'eau avec les enfants. Mais ils ……………… (avoir) une chance extraordinaire! Le magnifique bateau de l'acteur Tom Cruise ……………… (passer) à côté d'eux. On ……………. (pouvoir) sauver la famille. Tom Cruise et sa femme ……………. . (s'occuper) des Quatre rescapés. Ils leur ……………… (donner) des vêtements et, bien sûr, ils ……………. (signer) des autographes en souvenir de cette aventure! řešení a podrobnou analýzu jednotlivých vět naleznete na dalších snímcích

Le mardi 7 Août, Jacques et Claude Dupont et leurs deux enfants SONT PARTIS

Le mardi 7 Août, Jacques et Claude Dupont et leurs deux enfants SONT PARTIS faire une promenade en mer. Il FAISAIT très beau; M. Dupont PILOTAIT son bateau qui AVANCAIT doucement. Ils ÉTAIENT tous les quatre en maillot de bain. Mme Dupont PRENAIT le soleil, les enfants ESSAYAIENT d'attraper des poissons. Tout à coup, il y A EU un bruit terrible: le moteur A PRIS feu. Affolés, les parents ONT SAUTÉ dans l'eau avec les enfants. Mais ils ONT EU une chance extraordinaire! Le magnifique bateau de l'acteur Tom Cruise PASSAIT à côté d'eux. On A PU sauver la famille. Tom Cruise et sa femme SE SONT OCCUPÉS des Quatre rescapés. Ils leur ONT DONNÉ des vêtements et, bien sûr, ils ONT SIGNÉ des autographes en souvenir de cette aventure!

Le mardi 7 Août, Jacques et Claude Dupont et leurs deux enfants SONT PARTIS

Le mardi 7 Août, Jacques et Claude Dupont et leurs deux enfants SONT PARTIS faire une promenade en mer. Jde o jednorázový ukončený děj v minulosti, proto volíme složené perfektum. V případě imperfekta by se děj pravidelně opakoval a nemohl by tak být vymezen časovým indikátorem le mardi 7 août Il FAISAIT (popis stavu) très beau; M. Dupont PILOTAIT (okolnost) son bateau qui AVANCAIT (okolnost) doucement. Ils ÉTAIENT (popis postav) tous les quatre en maillot de bain. Mme Dupont PRENAIT (okolnost) le soleil, les enfants ESSAYAIENT (okolnost) d'attraper des poissons. Volíme imperfektum, protože celý blok je popisem postav, prostředí, a okolností hlavního děje příběhu. Většina dějů navíc probíhá současně.

Tout à coup, il y A EU un bruit terrible: le moteur A PRIS

Tout à coup, il y A EU un bruit terrible: le moteur A PRIS feu. Ve větě jde o dva po sobě jdoucí jednorázové děje, proto volíme složené perfektum. Přítomnost časového vymezovače tout à coup potvrzuje naší volbu. (Najednou se ozval nějaký hluk a motor začal hořet. ) Affolés, les parents ONT SAUTÉ dans l'eau avec les enfants. Jde o další v pořadí následující jednorázový děj. V případě použití imperfekta by šlo o popis scenérie v rámci většího popisného celku (les enfants sautaient – děti skákaly). Mais ils ONT EU une chance extraordinaire! Věta ve složeném perfektu označuje bezprostřední návaznost děje.

Le magnifique bateau de l'acteur Tom Cruise PASSAIT à côté d'eux. Imperfektem vyjadřujeme okolnost

Le magnifique bateau de l'acteur Tom Cruise PASSAIT à côté d'eux. Imperfektem vyjadřujeme okolnost děje. V případě použití složeného perfekta by se zásadně změnil význam výpovědi. Le bateau passait. Loď projížděla. (Mohla tak zachránit tonoucí se) Le bateau a passé. Loď projela. (Tom Cruise by tak nikomu nepomohl) On A PU sauver la famille. Tom Cruise et sa femme SE SONT OCCUPÉS des Quatre rescapés. Ils leur ONT DONNÉ des vêtements et, bien sûr, ils ONT SIGNÉ des autographes en souvenir de cette aventure! Zbylá slovesa jsou ve složeném perfektu, protože vyjadřují následnost několika po sobě jdoucích dějů (succession d´actions)

Filip Fischer 2007 http: //filipfischer. wordpress. com

Filip Fischer 2007 http: //filipfischer. wordpress. com