EMOCIJE Najee emocije srea alost strah iznenaenje ljutnja

  • Slides: 8
Download presentation
EMOCIJE

EMOCIJE

Najčešće emocije: sreća, žalost, strah, iznenađenje, ljutnja i gađenje OPAŽANJE EMOCIJA Za opažanje emocija

Najčešće emocije: sreća, žalost, strah, iznenađenje, ljutnja i gađenje OPAŽANJE EMOCIJA Za opažanje emocija koristimo: • privremeni izraz lica • glas • pokrete tela • saopštenje i postupke druge osobe ljutnja iznenađenje strah gađenje sreća tuga

ORGANSKA OSNOVA EMOCIJA Nervni sistem reguliše rad pojedinih organa. Najčešće je ispitivana emocija straha

ORGANSKA OSNOVA EMOCIJA Nervni sistem reguliše rad pojedinih organa. Najčešće je ispitivana emocija straha – kao priprema organizma za opasnost. Emocije imaju svoju osnovu u autonomnom nervnom sistemu. čula nadbubrežna žlezda mozak luči pojačano adrenalin draž povećava se količina šećera u krvi povećana je koncentracija i jačaju mišići Улога нервног система Krv brže struji kroz organizam > Улога нервног система > 1. улога Srce počinje brže da kuca

Kako nastaju emocije? UD zvuk BD hrana Votson BR = UR lučenje pljuvačke EMOCIONALNO

Kako nastaju emocije? UD zvuk BD hrana Votson BR = UR lučenje pljuvačke EMOCIONALNO USLOVLJAVANJE je oblik klasičnog uslovljavanja Votson i Rajnerova - ogled sa malim Albertom → Nastanak fobija (klaustrofobija, agorafobija, sociofobija) Generalizacija – uslovljena emocija se lako širi

POJAM EMOCIJA Emocije su subjektivan način doživljavanja okoline, ali i nas samih. VRSTE EMOCIJA

POJAM EMOCIJA Emocije su subjektivan način doživljavanja okoline, ali i nas samih. VRSTE EMOCIJA 1. Osnovne – strah, gnev, tuga, radost. . . 2. Složene – strahopoštovanje (strah + poštovanje)

KOMPONENTE (STRUKTURA) EMOCIJA Emocije su praćene: 1. Fiziološkim promenama – promene pulsa, krvnog pritiska,

KOMPONENTE (STRUKTURA) EMOCIJA Emocije su praćene: 1. Fiziološkim promenama – promene pulsa, krvnog pritiska, disanja. . . 2. Promenama u ponašanju – mimika, gestovi, drhtanje. . . 3. Subjektivnim doživljajima emocija – dve vrste doživljaja a. prijatnost i neprijatnost b. doživljaji kao što su radost, gnev, tuga, strah

3 BITNA POJMA 1) Afekti – emocionalni doživljaji koji se naglo javljaju, imaju veliki

3 BITNA POJMA 1) Afekti – emocionalni doživljaji koji se naglo javljaju, imaju veliki intenzitet i buran tok. (panični strah, neobuzdani bes, beskrajna radost i drugo) 2) Raspoloženja – to su manje intenzivna, ali dugotrajna emocionalna stanja. (depresivno raspoloženje, vedro raspoloženje i drugo) 3) Sentimenti – trajni emotivni odnos prema nekom objektu (ljubav prema majci, ljubav prema suprotnom polu)

FUNKCIJE EMOCIJA 1. Adaptacija Emocija kao priprema organizma za adaptivnu aktivnost 2. Komunikacija Emocije

FUNKCIJE EMOCIJA 1. Adaptacija Emocija kao priprema organizma za adaptivnu aktivnost 2. Komunikacija Emocije kao pokazatelji potreba i vrednosti drugih osoba Mi saznajemo o drugima Emocije kao poruke drugim osobama Drugi saznaju o nama Emocionalna inteligencija uspešnost socijalne adaptacije