Emberi Erforrs Menedzsment Vizsga BME MVT 2018 tavasz

  • Slides: 14
Download presentation
Emberi Erőforrás Menedzsment Vizsga BME - MVT 2018 tavasz Potykievics Tamás

Emberi Erőforrás Menedzsment Vizsga BME - MVT 2018 tavasz Potykievics Tamás

Vizsgaidőpontok május 29. június 5. június 12. június 19. 8: 00 9: 00 8:

Vizsgaidőpontok május 29. június 5. június 12. június 19. 8: 00 9: 00 8: 00 kedd QA 403

1. AZ EEM SZEREPE A SZERVEZETEKBEN 1. Mutassa be az intellektuális tőke szerepét, és

1. AZ EEM SZEREPE A SZERVEZETEKBEN 1. Mutassa be az intellektuális tőke szerepét, és összetevőit! 2. Hasonlítsa össze az EEM fogalmát a személyügyi menedzsment fogalmával, világítson rá a hasonlóságokra és a különbségekre! 3. Jellemezze az embert, mint a szervezet alapvető erőforrását, mutassa be az erőforrás sajátosságait (általános és speciális jellemzőit) a szervezeti erőforrásokkal való gazdálkodás szempontjából! 4. Ismertesse az emberi erőforrások alapmodelljét, az EEM alapfeladatát és eredményeit! 5. Jellemezze az EEM-re ható külső és belső környezeti elemeket és hatásaikat az emberek szervezeten belüli kezelésére!

2. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS 6. Mutassa be a munkaerő-piaci rugalmasság jelentőségét! 7. Ismertesse a munkaerő-piaci

2. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS 6. Mutassa be a munkaerő-piaci rugalmasság jelentőségét! 7. Ismertesse a munkaerő-piaci rugalmasság kategóriáinak csoportosításait! 8. Ismertesse a távmunkában rejlő lehetőségeket, jelentőségét és típusait! 9. Ismertesse a részmunkaidős foglalkoztatás típusait, jelentőségét, alkalmazhatóságát! 10. Ismertesse a munkaerő-kölcsönzés jelentőségét, lehetőségeit, akadályait!

3. HUMÁN STRATÉGIA, POLITIKA ÉS TERVEZÉS 11. Mutassa be a humán stratégia és politika

3. HUMÁN STRATÉGIA, POLITIKA ÉS TERVEZÉS 11. Mutassa be a humán stratégia és politika tartalmát és kapcsolódását a vállalati stratégiához! 12. Mutassa be az emberierőforrás-menedzsment területén hozható stratégiai döntéseket! 13. Ismertesse az emberi erőforrás tervezés célját és folyamatát, az egyes lépések tartalmát! 14. Melyek a létszámszükséglet fajtái, ill. az eltérések kezelésének módszerei? Ismertesse a munkaerő-szükségletet befolyásoló tényezőket! 15. Mutassa be a termelő (fizikai) dolgozók létszámának meghatározását normák alapján. 16. Ismertesse, hogyan történik a nem fizikai dolgozók létszámszükségletének meghatározása (direkt és indirekt eszközök).

4. MUNKAKÖRELEMZÉS, MUNKAKÖRTERVEZÉS ÉS MUNKAKÖR-ÉRTÉKELÉS 17. Mutassa be a munkakörelemzés fogalmát, célját, felhasználási területeit!

4. MUNKAKÖRELEMZÉS, MUNKAKÖRTERVEZÉS ÉS MUNKAKÖR-ÉRTÉKELÉS 17. Mutassa be a munkakörelemzés fogalmát, célját, felhasználási területeit! 18. Ismertesse a munkakörelemzés folyamatát (résztvevői, információgyűjtés, és elemzés módszerei)! 19. Mutassa be a munkakörelemzés módszereit! 20. Jellemezze a munkaköri leírás és specifikáció tartalmát és felhasználási területeit a HR-ben! 21. Ismertesse a munkakör-gazdagítás fogalmát és eszközeit! 22. Ismertesse a munkakör-értékelés fogalmát és célját! 23. Mutassa be a kompetencia fogalmát és jelentőségét, valamint a kompetenciaprofilok összeállításának menetét (kompetencia-szótár, kompetenciamodellek)

5. MUNKAERŐ BIZTOSÍTÁS: TOBORZÁS ÉS KIVÁLASZTÁS 24. Mutassa be a munkaerőhiány kezelésének alternatív lehetőségeit!

5. MUNKAERŐ BIZTOSÍTÁS: TOBORZÁS ÉS KIVÁLASZTÁS 24. Mutassa be a munkaerőhiány kezelésének alternatív lehetőségeit! 25. Ismertesse a belső toborzás előnyeit és hátrányait! 26. Ismertesse a külső toborzás általános lehetőségeit! 27. Melyek az álláshirdetések szövegezésének kritikus pontjai? 28. Melyek a kiválasztás eszközei, és a tesztek alkalmazásának kritikus pontjai? 29. Mutassa be az alkalmazott tesztek típusait! 30. Ismertesse az interjú fogalmát, és az interjústratégiákat!

6. TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT 31. Ismertesse a teljesítmény értékelés célját, az értékelés fajtáit, az értékelés

6. TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT 31. Ismertesse a teljesítmény értékelés célját, az értékelés fajtáit, az értékelés során alkalmazható mérési eszközöket! 32. Mutassa be a teljesítményértékelés során vizsgált jellemzők körét, a teljesítmény dimenzióit! 33. Jellemezze az értékelők lehetséges körét, ismertesse a hierarchikus és a 360 fokos értékelés jelentőségét, előnyeit és hátrányait! 34. Mutassa be az interjú módszer alkalmazásának célját és kritikus pontjait, lehetséges stílusokat a teljesítményértékelésben! 35. Jellemezze a sikeres teljesítményértékelő rendszer feltételeit! 36. Ismertesse a teljesítménymenedzsment rendszer összetevőit, jellemzőit!

7. MUNKAERŐ FEJLESZTÉS, KÉPZÉS 37. Miért van szükség az emberi erőforrások fejlesztésére és az

7. MUNKAERŐ FEJLESZTÉS, KÉPZÉS 37. Miért van szükség az emberi erőforrások fejlesztésére és az elért fejlesztési eredményének értékelésére? 38. Jellemezze az erőforrás fejlesztési technikákat! 39. Mi a menedzsmentfejlesztés célja, és milyen elemei vannak? 40. Ismertesse a menedzsmentfejlesztésben alkalmazható képzési formákat! 41. Mi a karriertervezés fogalma, milyen elemei vannak a karrier modellnek? 42. Ismertesse az egyéni karrier fázisait! 43. Mutassa be a tehetségmenedzsment jelentőségét, szerepének erősödését kiváltó tényezőket!

8. GENERÁCIÓMENEDZSMENT 44. Mi a generációmenedzsment jelentősége, miért értékelődött fel napjainkban? 45. Melyek az

8. GENERÁCIÓMENEDZSMENT 44. Mi a generációmenedzsment jelentősége, miért értékelődött fel napjainkban? 45. Melyek az egyes generációk jellemzői, munkával kapcsolatos megfontolásai? 46. Mutassa be a Z generáció sajátosságait, különösen az oktatásukra, fejlesztésükre vonatkozóan! 47. Milyen generációs sztereotípiák nehezítik a HR szakemberek döntéseit? 48. Ismertesse az univerzálisan alkalmazható generációmenedzsment eszközöket!

9. BÉREZÉS ÉS ÖSZTÖNZÉS A SZERVEZETEKBEN 49. Milyen érdekellentétek feszülnek a munkavállalók és a

9. BÉREZÉS ÉS ÖSZTÖNZÉS A SZERVEZETEKBEN 49. Milyen érdekellentétek feszülnek a munkavállalók és a munkaadók között a béralkuk során? 50. Ismertesse a javadalmazás összetevőit! 51. Ismertesse az időbérezés és a teljesítménybérezés típusait! 52. Ismertesse a bérezési rendszerek fajtáit (szenioritás alapú, érdem szerinti, teljesítmény szerinti, kompetenciaalapú), jellemzőit! 53. Milyen döntéseket kell meghozni a bérezési stratégiai megfogalmazása során?

10. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK ÉS AZ ÉRDEKEGYEZTETÉS 54. Ismertesse a munkaügyi kapcsolatok intézményrendszerét! 55.

10. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK ÉS AZ ÉRDEKEGYEZTETÉS 54. Ismertesse a munkaügyi kapcsolatok intézményrendszerét! 55. Mit mond ki a munkaügyi kapcsolatok filozófiája? 56. Milyen dimenziók mentén szerveződhetnek a munkaügyi kapcsolatok? 57. Kiket sorolhatunk a munkavállalói és a munkaadói érdekképviseletek csoportjába? 58. Ismertesse a kollektív tárgyalások tartalma és alapelvei! 59. Mutassa be a kollektív szerződés hatáskörét! 60. Ismertesse a munkavállalók és a munkaadók harci eszközeinek különbségét!

11. NEMZETKÖZI EMBERIERŐFORRÁSMENEDZSMENT 61. Milyen tényezők befolyásolják a nemzetközi erőforrás menedzsment szerepének felértékelődését? 62.

11. NEMZETKÖZI EMBERIERŐFORRÁSMENEDZSMENT 61. Milyen tényezők befolyásolják a nemzetközi erőforrás menedzsment szerepének felértékelődését? 62. Milyen alapvető különbségeket lehet felfedezni az EEM és a NEEM között? 63. Miért van szükség a NEEM-ben a benchmarking-ra? 64. Milyen bérezési és ösztönzési modellek alkalmazhatók az NEEM területén?

12. A MUNKA JÖVŐJE 65. Milyen makro-trendek befolyásolják a munka és a munkahelyek jövőjét

12. A MUNKA JÖVŐJE 65. Milyen makro-trendek befolyásolják a munka és a munkahelyek jövőjét és milyen hatással lesznek? 66. Mutassa be a jövőbeli munkahelyek megközelítéseit, a kortalan/gondoskodó/intuitív/kollaboratív munkahelyek filozófiáit! 67. Milyen működési módot takar a holocracy, miben más, mint a hagyományos szervezeti struktúra? 68. Mit jelent az agilis szervezeti kultúra, milyen elemei és EEM vonatkozásai vannak? 69. Melyek a jövő stratégiai EEM vonatkozásai és fókuszai rövidill. hosszú távon? 70. Hogyan változnak a munkahelyek kialakításának szempontjai és a munkaadói/munkavállalói kulcskompetenciák?