Ematemaatika pilootprojekt Annela Valdi Anu Reha 20112012 Osalevad

  • Slides: 14
Download presentation
E-matemaatika pilootprojekt Annela Valdi Anu Reha

E-matemaatika pilootprojekt Annela Valdi Anu Reha

§ § 2011/2012 Osalevad Tallinna 8 kooli Õpetajakoolitused (3) 10. -13. juunil Stockholmis E-math

§ § 2011/2012 Osalevad Tallinna 8 kooli Õpetajakoolitused (3) 10. -13. juunil Stockholmis E-math Summer Seminar (Rahvusvahelise projektimeeskonna ühisseminar)

 • • Photos by

• • Photos by

2012/2013 § § 27. aug esimese e-õpiku esitlus 1. sept õpilaste registreerimine pilootkursusele, kasutajatunnused,

2012/2013 § § 27. aug esimese e-õpiku esitlus 1. sept õpilaste registreerimine pilootkursusele, kasutajatunnused, küsimustik arvuti kasutamise oskuse kohta ja lähtetest õpilastele Õpiku allalaadimine koolis ja koduarvutisse Lahtine tund

4. sept 2012

4. sept 2012

§ § § Novembris pilootprojektist osa võtvate eesti õpilaste ühine kontrolltöö 8. -9. novembril

§ § § Novembris pilootprojektist osa võtvate eesti õpilaste ühine kontrolltöö 8. -9. novembril seminar Turus pilootkursuse vahekokkuvõte, tunnivaatlus Kupittaa Lukio`s Juunis õpetajakoolitus, vahekokkuvõte

2013/2014 § § § Augustis õpiku uue versiooniga tutvumine Septembris lähtetest õpilastele ja õpetajale

2013/2014 § § § Augustis õpiku uue versiooniga tutvumine Septembris lähtetest õpilastele ja õpetajale Oktoobris test õpilastele

Tund e-õpikuga TKG-s 10. b kl

Tund e-õpikuga TKG-s 10. b kl

Projektis osalemise plussid: § struktuurne lahendamine; § tutvumine Soome koolimatemaatika 10. kl ainekavaga, tunnivaatlus;

Projektis osalemise plussid: § struktuurne lahendamine; § tutvumine Soome koolimatemaatika 10. kl ainekavaga, tunnivaatlus; § õpiku koostamise protsessis osalemine; § arvuti kasutamine õppetöös; § rahvusvahelise projektitöö kogemus.

Struktuurne lahendamine: § § matemaatilise loogika kasutamine ülesannete lahendamisel; uus metoodika aitab õpilasel paremini

Struktuurne lahendamine: § § matemaatilise loogika kasutamine ülesannete lahendamisel; uus metoodika aitab õpilasel paremini mõista ülesande lahendamise etappe ja sisu; ärgitab õpilasi matemaatiliselt korrektselt mõtlema; esmatutvus arvutiprogrammi kirjutamisel kasutatava loogikaga (alalahendused).

E-õpik: § teooria, § tõestused, § § näiteülesannete samm-sammult esitlemise võimalus, elulised ülesanded.

E-õpik: § teooria, § tõestused, § § näiteülesannete samm-sammult esitlemise võimalus, elulised ülesanded.

§ Õpiku keskkonnas on olemas erinevad rakendused: Geo. Gebra, ülesannete lahendamise keskkond, kalkulaator jne

§ Õpiku keskkonnas on olemas erinevad rakendused: Geo. Gebra, ülesannete lahendamise keskkond, kalkulaator jne § Kiire tagasiside § Õpikusse ülesannete lisamise võimalus § Innovaatiline õpik tõstab õpilaste huvi matemaatika vastu

Annela. Valdi @kuristiku. ee Anu. Reha @kristiine. edu. ee

Annela. Valdi @kuristiku. ee Anu. Reha @kristiine. edu. ee