Els volcans i els terratrmols Els volcans Sn

  • Slides: 11
Download presentation
Els volcans i els terratrèmols

Els volcans i els terratrèmols

Els volcans Són esquerdes de l'escorça terrestre per on surt el magma, o roca

Els volcans Són esquerdes de l'escorça terrestre per on surt el magma, o roca en estat semilíquid, procedent de l'interior de la Terra. Les erupcions volcàniques: Expulsen el magma quan entren en erupció i aquest magma experimenta transformacions: Els gasos s'alliberen a l'atmosfera Lava: el magma vessa i llisca pels vessants del volcà i pot originar colades. Solidificació: fragments del magma que surten projectats a l'atmosfera.

Parts d'un volcà Xemeneia Con volcànic Cambra magmàtica Cràter Boca volcànica

Parts d'un volcà Xemeneia Con volcànic Cambra magmàtica Cràter Boca volcànica

Materials volcànics Cendres

Materials volcànics Cendres

Bombes volcàniques Basalt Pedra tosca

Bombes volcàniques Basalt Pedra tosca

Els terratrèmols O moviments sísmics, són vibracions de la superfície terrestre que es propaguen

Els terratrèmols O moviments sísmics, són vibracions de la superfície terrestre que es propaguen per les roques en forma d'ona fins a punts molt llunyans. Podem tenir dues causes: El trencament de roques Desplaçament d'una gran massa de roques Són més abundants i més intensos en els punts de comtacte entre dues plaques litosfèriques. Una placa fa pressió sobre l'altra i es produeix el trencament o el moviment de roques.

Elements d'un terratrèmol Epicentre Ones sísmiques Focus

Elements d'un terratrèmol Epicentre Ones sísmiques Focus

La intensitat dels terratrèmols Sismògrafs La intensitat és variable i poden causar grans catàstrofes

La intensitat dels terratrèmols Sismògrafs La intensitat és variable i poden causar grans catàstrofes

Mesurem els efectes d'un terratrèmol Escala Mercalli de dotze graus Grau 3: trontellen els

Mesurem els efectes d'un terratrèmol Escala Mercalli de dotze graus Grau 3: trontellen els llums de cases Grau 5: vibren les prestatgeries Grau 6: es trenquen vidres i els mobles es mouen Grau 7: construccions danyades Grau 8: s'ensorren cases Grau 10: el terra s'esquerda i cauen edificis.