Elgesys Asmenyb Aplinka mogaus sivaizdavimas apie savo sugebjim

  • Slides: 16
Download presentation

Elgesys Asmenybė Aplinka

Elgesys Asmenybė Aplinka

§ žmogaus įsivaizdavimas apie savo sugebėjimą sėkmingai veikti konkrečiose situacijose. § Saviveiksmingumas skiriasi nuo:

§ žmogaus įsivaizdavimas apie savo sugebėjimą sėkmingai veikti konkrečiose situacijose. § Saviveiksmingumas skiriasi nuo: § Pasekmių laukimo (pvz – darbo interviu) § Nuo paprastų veiksmų atlikimo (vaikščiojimas) § Savęs vertinimo

§ Kokybiški veiksmai ir įgytas meistriškumas § Papildomas patyrimas stebint kitus (Socialinis modeliavimas) §

§ Kokybiški veiksmai ir įgytas meistriškumas § Papildomas patyrimas stebint kitus (Socialinis modeliavimas) § Įtikinėjimas § Fizinė ir emocinė būsena

§ Tai yra veiksmų atlikimas praeityje § Sėkmė didina saviveiksmingumą, nesėkmė – mažina §

§ Tai yra veiksmų atlikimas praeityje § Sėkmė didina saviveiksmingumą, nesėkmė – mažina § Aspektai: § Priklauso nuo užduoties sunkumo § Savarankiškai atliktos užduotys kelia saviveiksmingumą labiau § Nesėkmė labiau mažina saviveiksmingumą, jei buvo įdėtos visos pastangos § Nesėkmė stresinėje situacijoje ne taip mažina saviveiksmingumą, kaip nesėkmė idealiose sąlygose § Nesėkmė besiformuojančiam saviveiksmingumui turi didesnę žalą, nei jau susiformavusiam § Atsitiktinė nesėkmė turi nedaug poveikio saviveiksmingumui, ypač, jei bendras sėkmės laukimas - aukštas

§ Modelio sėkmė/nesėkmė § Modelio panašumas

§ Modelio sėkmė/nesėkmė § Modelio panašumas

§ Poveikis mažesnis § Sąlygos: § Įtikinėtoju turi būti tikima § Įtikinėjimas turėtų remtis

§ Poveikis mažesnis § Sąlygos: § Įtikinėtoju turi būti tikima § Įtikinėjimas turėtų remtis ankstesne žmogaus patirtimi § Įtikinėjimas efektyvesnis, jei po to pastiprinamas sėkmingu atlikimu

§ Stiprios emocijos blogina atlikimą, taip pat mažina ir saviveiksmingumą § Vidutinio lygio emocinis

§ Stiprios emocijos blogina atlikimą, taip pat mažina ir saviveiksmingumą § Vidutinio lygio emocinis sužadinimas dažnai gerina atlikimą

§ Išoriniai faktoriai: § Pateikia vertinimo standartus § Pateikia pastiprinimo būdus § Vidiniai faktoriai:

§ Išoriniai faktoriai: § Pateikia vertinimo standartus § Pateikia pastiprinimo būdus § Vidiniai faktoriai: § Savistaba § Sprendimo procesas: § Vidinė reakcija

§ tarpusavyje susiję individo gebėjimai ir procesai, kurie leidžia valdyti ir moduliuoti elgesį, emocijas,

§ tarpusavyje susiję individo gebėjimai ir procesai, kurie leidžia valdyti ir moduliuoti elgesį, emocijas, dėmesį prisitaikant prie aplinkos reikalavimų § Savikontrolė, savitvarda, ego kontrolė, savęs valdymas ir t. t.

§ Akademiniai pasiekimai mokykloje § Gera socialinė kompetencija § Psichologinis atsparumas § Impulsyvumas §

§ Akademiniai pasiekimai mokykloje § Gera socialinė kompetencija § Psichologinis atsparumas § Impulsyvumas § Delinkventinis elgesys § Agresyvus elgesys § Dėmesio ir aktyvumo sutrikimas

§ Užuomazgos – S. Freudo gynybos mechanizmai § Empiriniais tyrimais pagrįstos teorijos: A. Bandura,

§ Užuomazgos – S. Freudo gynybos mechanizmai § Empiriniais tyrimais pagrįstos teorijos: A. Bandura, W. Mischel, J. B. Rotter

§ http: //www. youtube. com/watch? v=QX_oy 9614 HQ § Kokiomis savireguliacijos strategijomis naudojasi vaikai?

§ http: //www. youtube. com/watch? v=QX_oy 9614 HQ § Kokiomis savireguliacijos strategijomis naudojasi vaikai?

§ Dėmesio atitraukimas § Situacijos pervertinimas § Istorijų kūrimas § Dainavimas § Vaizduotės panaudojimas

§ Dėmesio atitraukimas § Situacijos pervertinimas § Istorijų kūrimas § Dainavimas § Vaizduotės panaudojimas § Sugebėjimas atidėti apdovanojimą siejamas su § Geresniais mokymosi rezultatais § Karjeros pasiekimais § Sėkmingesniu gyvenimu

§ Išoriniai savireguliacijos veiksniai § Vidiniai savireguliacijos veiksniai § Standartai § Savo elgesio stebėjimas

§ Išoriniai savireguliacijos veiksniai § Vidiniai savireguliacijos veiksniai § Standartai § Savo elgesio stebėjimas § Paskatinimas § Savo elgesio vertinimas (reikšmingas kintamasis – kontrolės lokusas J. Rotter) § Atsakas į savo elgesį