ELEMENTY NOWOCZESNYCH METOD UCZENIA SI Prezentacja autorstwa Marii

  • Slides: 12
Download presentation
ELEMENTY NOWOCZESNYCH METOD UCZENIA SIĘ Prezentacja autorstwa Marii Królikowskiej

ELEMENTY NOWOCZESNYCH METOD UCZENIA SIĘ Prezentacja autorstwa Marii Królikowskiej

MAPA MYŚLI

MAPA MYŚLI

NOTATKA to krótki tekst napisany w celu zapamiętania lub podania do wiadomości.

NOTATKA to krótki tekst napisany w celu zapamiętania lub podania do wiadomości.

NOTOWANIE to przelewanie na papier w możliwie skróconej, ale wyraźnej formie naszych myśli, skojarzeń,

NOTOWANIE to przelewanie na papier w możliwie skróconej, ale wyraźnej formie naszych myśli, skojarzeń, wniosków.

RODZAJE NOTATEK • • streszczenie konspekt punkty, podpunkty notatka graficzna Notując w sposób tradycyjny,

RODZAJE NOTATEK • • streszczenie konspekt punkty, podpunkty notatka graficzna Notując w sposób tradycyjny, tracimy sporo czasu. Poza tym, takie sporządzanie notatek jest czynnością odtwórczą, która nie pobudza mózgu do czynnego działania, lecz wręcz przeciwnie – usypia szare komórki.

CEL SIECI SKOJARZENIOWEJ: odwzorowanie na papierze procesu myślowego

CEL SIECI SKOJARZENIOWEJ: odwzorowanie na papierze procesu myślowego

ZASADY TWORZENIA SIECI SKOJARZENIOWEJ: w centrum czystej kartki (formatu A 4), ułożonej poziomo, umieść

ZASADY TWORZENIA SIECI SKOJARZENIOWEJ: w centrum czystej kartki (formatu A 4), ułożonej poziomo, umieść słowo klucz, które będzie sednem opracowywanego tematu (dobrze jest go zilustrować symbolicznym, kolorowym rysunkiem) od środka sieci prowadź linie, jak gałęzie drzewa, zmniejszając ich grubość w miarę oddalania się od centrum (zasada od ogółu do szczegółu)

Zasady tworzenia sieci skojarzeniowej: linie podpisuj słowami kluczami (pisz DRUKOWANYMI LITERAMI) stosuj własne oznaczenia

Zasady tworzenia sieci skojarzeniowej: linie podpisuj słowami kluczami (pisz DRUKOWANYMI LITERAMI) stosuj własne oznaczenia (sieć skojarzeniowa jest Twoją osobistą notatką)

ZASADY TWORZENIA SIECI SKOJARZENIOWEJ - CIĄG DALSZY: Używaj wielu kolorów i rób rysunki. Nie

ZASADY TWORZENIA SIECI SKOJARZENIOWEJ - CIĄG DALSZY: Używaj wielu kolorów i rób rysunki. Nie zastanawiaj się, gdzie umieścić poszczególne elementy i czy w ogóle je umieścić. Twój umysł zatroszczy się o uporządkowanie informacji. Ważne jest zapisanie wszystkiego, co nasuwa Ci się w związku z zadanym tematem.

DARWIN LEONARDO DA VINCI

DARWIN LEONARDO DA VINCI

Sieci skojarzeniowe

Sieci skojarzeniowe