ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA UENIKIH POSTIGNUA U NASTAVI

  • Slides: 25
Download presentation
ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA UČENIČKIH POSTIGNUĆA U NASTAVI GEOGRAFIJE Mr. sc. Ružica Vuk, asistent

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA UČENIČKIH POSTIGNUĆA U NASTAVI GEOGRAFIJE Mr. sc. Ružica Vuk, asistent Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet GEOGRAFSKI ODSJEK

Nastava je jedinstven odgojno-obrazovni proces koji se odvija u 3 etape: 1. PLANIRANJE I

Nastava je jedinstven odgojno-obrazovni proces koji se odvija u 3 etape: 1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE 2. OSTVARIVANJE 3. VREDNOVANJE UČITELJ znanja P R O G R A M K U R I K U L U M vještine navike razvoj sposobnosti sustav vrijednosti UČENIK PROCESI: a) učenje b) poučavanje c) pripremanje PLANOVI: a) globalni / okvirni / operativni b) izvedbeni ZNAČAJNE ODREDNICE NASTAVE: 1. Nastavna strategije (subjekti u nastavi) 2. Nastavna tehnologija 3. Didaktičke strane nastave (spoznajna, psihološka, metodička, sociološka) 1. Nastavni sustavi (tradicionalni suvremeni) 2. Nastavni modeli PRAĆENJE, PROVJERAVANJE I OCJENJIVANJE: 1. Što mjerimo? 2. Kako mjerimo? 3. Čime mjerimo?

Elementi vrednovanja i ocjenjivanja n DOGOVORENI ELEMENTI VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U NASTAVI GEOGRAFIJE (PRVI

Elementi vrednovanja i ocjenjivanja n DOGOVORENI ELEMENTI VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U NASTAVI GEOGRAFIJE (PRVI STUPAC TABLICE) n DRUGI STUPAC: UZ SVAKI ELEMENT UPISAN ODGOVARAJUĆI OPIS (što provjeravamo i ocjenjujemo pojedinim elementom)

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Geografske vještine

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Geografske vještine Kartografska pismenost

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Geografske vještine

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Geografske vještine Kartografska pismenost Poznavanje i primjena ključnih pojmova, razina/stupanj usvojenosti obrazovnih postignuća…

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i primjena ključnih pojmova, stupanj usvojenosti obrazovnih postignuća… Geografske vještine -praktične vještine (orijentacija u prostoru, izrada grafičkih priloga: profila, tematskih karata, dijagrama, ppt, postera, plakata…) -kognitivne vještine (analiza grafičkih priloga. . . ) Kartografska pismenost

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i primjena ključnih pojmova, stupanj usvojenosti obrazovnih postignuća… Geografske vještine -praktične vještine (orijentacija u prostoru, izrada grafičkih priloga: profila, tematskih karata, dijagrama, ppt, postera, plakata…) -kognitivne vještine (analiza grafičkih priloga. . . ) Kartografska pismenost -poznavanje elemenata i sadržaja svih vrsta geografskih karata -uporaba geog. karata

Oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja - rad u skupinama n U TREĆI STUPAC

Oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja - rad u skupinama n U TREĆI STUPAC ZA SVAKI ELEMENT UPIŠITE OBLIK PROVJERAVANJA I OCJENJIVANJA n U ČETVRTI STUPAC ZA SVAKI ELEMENT UPIŠITE INDIKATORE PROVJERAVANJA I OCJENJIVANJA

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i primjena Pisano, ključnih pojmova, stupanj usmeno usvojenosti obrazovnih postignuća… Geografske vještine -praktične vještine (orijentacija u prostoru, izrada grafičkih priloga: profila, tematskih karata, dijagrama, ppt, postera, plakata…) -kognitivne vještine (analiza grafičkih priloga. . . ) Kartografska pismenost -poznavanje elemenata i sadržaja svih vrsta geografskih karata -uporaba geog. karata

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i primjena Pisano, ključnih pojmova, stupanj usmeno usvojenosti obrazovnih postignuća… Geografske vještine -praktične vještine (orijentacija u prostoru, izrada grafičkih priloga: profila, tematskih karata, dijagrama, ppt, postera, plakata…) -kognitivne vještine (analiza grafičkih priloga. . . ) Kartografska pismenost -poznavanje elemenata i sadržaja svih vrsta geografskih karata -uporaba geog. karata Pisano, usmeno, praktično

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i primjena Pisano, ključnih pojmova, stupanj usmeno usvojenosti obrazovnih postignuća… Geografske vještine -praktične vještine (orijentacija u prostoru, izrada grafičkih priloga: profila, tematskih karata, dijagrama, ppt, postera, plakata…) -kognitivne vještine (analiza grafičkih priloga. . . ) Pisano, usmeno, praktično Kartografska pismenost -poznavanje elemenata i sadržaja svih vrsta geografskih karata -uporaba geog. karata Pisano, usmeno, praktično

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i primjena Pisano, ključnih pojmova, stupanj usmeno usvojenosti obrazovnih postignuća… Geografske vještine -praktične vještine (orijentacija u prostoru, izrada grafičkih priloga: profila, tematskih karata, dijagrama, ppt, postera, plakata…) -kognitivne vještine (analiza grafičkih priloga. . . ) Pisano, usmeno, praktično Kartografska pismenost -poznavanje elemenata i sadržaja svih vrsta geografskih karata -uporaba geog. karata Pisano, usmeno, praktično -točnost i kvaliteta odgovora; reakcija na postavljeno pitanje; samostalnost

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i primjena Pisano, ključnih pojmova, stupanj usmeno usvojenosti obrazovnih postignuća… -točnost i kvaliteta odgovora; reakcija na postavljeno pitanje; samostalnost Geografske vještine -praktične vještine (orijentacija u prostoru, izrada grafičkih priloga: profila, tematskih karata, dijagrama, ppt, postera, plakata…) -kognitivne vještine (analiza grafičkih priloga. . . ) Pisano, usmeno, praktično -točnost, preciznost, samostalnost, preglednost, … -primjena statističkih i grafičkih metoda -prezentacijske vještine, … Kartografska pismenost -poznavanje elemenata i sadržaja svih vrsta geografskih karata -uporaba geog. karata Pisano, usmeno, praktično

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i

Elementi, oblici i indikatori vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi geografije Usvojenost znanja Poznavanje i primjena Pisano, ključnih pojmova, stupanj usmeno usvojenosti obrazovnih postignuća… -točnost i kvaliteta odgovora; reakcija na postavljeno pitanje; samostalnost Geografske vještine -praktične vještine (orijentacija u prostoru, izrada grafičkih priloga: profila, tematskih karata, dijagrama, ppt, postera, plakata…) -kognitivne vještine (analiza grafičkih priloga. . . ) Pisano, usmeno, praktično -točnost, preciznost, samostalnost, preglednost, … -primjena statističkih i grafičkih metoda -prezentacijske vještine, … Kartografska pismenost -poznavanje elemenata i sadržaja svih vrsta geografskih karata -uporaba geog. karata Pisano, usmeno, praktično -orijentacija na geog. karti, čitanje i interpretacija sadržaja karata, pravilno pisanje geografskih imena…

Preporuka n Prezentacija i dostupnost tablice

Preporuka n Prezentacija i dostupnost tablice

Vrste znanja i razine kognitivnih procesa (revidirana Bloomova taksonomija) 1. - 3. skupina –

Vrste znanja i razine kognitivnih procesa (revidirana Bloomova taksonomija) 1. - 3. skupina – 1. tema 4. - 6. skupina – 2. tema 7. - 9. skupina – 3. tema n za svako postignuće u tablici odredite vrstu znanja i razinu kognitivnih procesa koje se očekuje od učenika nakon obrade triju odabranih nastavnih tema (u tablicu upišite znak ili )

Vrste znanja i razine kognitivnih procesa VRSTE ZNANJA Činjenično znanje RAZINE KOGNITIVNIH PROCESA I.

Vrste znanja i razine kognitivnih procesa VRSTE ZNANJA Činjenično znanje RAZINE KOGNITIVNIH PROCESA I. PAMĆENJE II. RAZUMIJEVANJE Konceptualno III. PRIMJENJIVANJE znanje IV. ANALIZIRANJE Proceduralno V. EVALUIRANJE znanje VI. KREIRANJE

Izrada zadataka i kriterija ocjenjivanja 1. - 3. skupina rade zadatke za usmenu provjeru

Izrada zadataka i kriterija ocjenjivanja 1. - 3. skupina rade zadatke za usmenu provjeru znanja n 4. - 6. skupina rade zadatke za pisanu provjeru znanja n 7. - 9. skupina rade zadatke za provjeru razvijenosti geografskih vještina n

Podjela uloga u skupinama Jedan ili dva para rade zadatke, n Ostali članovi skupine

Podjela uloga u skupinama Jedan ili dva para rade zadatke, n Ostali članovi skupine rade kriterije ocjenjivanja napisanih zadataka n

Pitanja za usmenu provjeru znanja prema obrazovnim postignućima, formulirajte pitanja za usmenu provjeru znanja

Pitanja za usmenu provjeru znanja prema obrazovnim postignućima, formulirajte pitanja za usmenu provjeru znanja tako da pitanjima možete ispitati 12 učenika n na temelju formuliranih pitanja, odredite kriterije ocjenjivanja i upišite ih u tablicu za pojedine brojčane ocjene n

Pitanja za pisanu provjeru znanja prema obrazovnim postignućima formulirajte pitanja za PISANU provjeru znanja

Pitanja za pisanu provjeru znanja prema obrazovnim postignućima formulirajte pitanja za PISANU provjeru znanja n primijeniti zadatke otvorenog i zatvorenog tipa n maksimalno smanjite udio činjeničnih znanja n na temelju formuliranih pitanja, odredite kriterije ocjenjivanja i upišite ih uz pojedine brojčane ocjene n

REZULTATI RADA SKUPINA Usmena provjera znanja - proizlaze li zadaci iz obrazovnih postignuća? n

REZULTATI RADA SKUPINA Usmena provjera znanja - proizlaze li zadaci iz obrazovnih postignuća? n Pisana provjera znanja - proizlaze li zadaci iz obrazovnih postignuća? n Zadaci za provjeru razvijenosti geografskih vještina – indikatori i kriteriji vrednovanja (ocjenjivanja) praktičnih radova? n

Kriteriji za zaključnu ocjenu n koraci u kreiranju kriterija

Kriteriji za zaključnu ocjenu n koraci u kreiranju kriterija

Vrednovanje današnjega stručnog skupa Reakcije na postavljene zadatke n Suradnja u skupinama n Ideje

Vrednovanje današnjega stručnog skupa Reakcije na postavljene zadatke n Suradnja u skupinama n Ideje (verifikacija; kreacija) n Imate li potrebu nešto korigirati u nastavnoj praksi u usmenom, pisanom i praktičnom provjeravanju i ocjenjivanju? n Realizacija ciljeva n

Zahvaljujem za pozornost i suradnju rvuk@geog. pmf. hr 091 59 72 587

Zahvaljujem za pozornost i suradnju [email protected]. pmf. hr 091 59 72 587