ELEMEN MERENTAS KURIKULUM DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  • Slides: 53
Download presentation
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Ku rik u Pe lum nta

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Ku rik u Pe lum nta St ks and ira a n B rd era Sek sa ola sk h an Re Se nd ko ah lah KS SR Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia & P BS 1

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA v Bahasa v Pendidikan Alam Sekitar v Nilai Murni

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA v Bahasa v Pendidikan Alam Sekitar v Nilai Murni v Sains dan Teknologi v Patriotisme v Kemahiran Berfikir v Kepimpinan v Kemahiran Belajar Cara Belajar v Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial v Pencegahan Rasuah v Kajian Masa Depan v Pendidikan Pengguna v Keselamatan Jalanraya Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 2

Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR? Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen:

Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR? Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen: Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang v berfikiran kreatif, kritis dan inovatif v mempunyai ciri dan sikap keusahawanan v serta dapat menguasai kemahiran TMK Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 3

Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen? v Kemahiran abad ke-21 Lima Bentuk Pemikiran (Gardner) Disciplined

Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen? v Kemahiran abad ke-21 Lima Bentuk Pemikiran (Gardner) Disciplined Mind Synthesizing Mind Respectful Mind Ethical Mind Creating Mind Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating New Basics Skills Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Ku Kreativiti: • keperluan masa kini/masa depan • menjamin kejayaan • k-ekonomi sesebuah negara rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS § § § § Multiliteracy Creativity Communication IT Teamwork Lifelong learning Adaptation and change § Environmental responsibility Successful Knowledge Economics Characterized by: • Creativity • Flexibility • Problem solving • Ingenuity • Collective intelligence • Professional task • Risk taking • Continuous improvement 4

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb. ) v Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb. ) v Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian. v “Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui. . . ”. (Tun Mahathir) v Model Baru Ekonomi (MBE) v Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif v Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan Ku v Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 5

Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum? Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar.

Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum? Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar. EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar. Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian. Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 6

EMK: ELEMEN TAMBAHAN Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Ku rik u

EMK: ELEMEN TAMBAHAN Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 7

EMK: ELEMEN TAMBAHAN KREATIVITI DAN INOVASI Ku rik u Pe lum nta St ks

EMK: ELEMEN TAMBAHAN KREATIVITI DAN INOVASI Ku rik u Pe lum nta St ks and ira a n B rd era Sek sa ola sk h an Re Se nd ko ah lah KS SR Bahagian Pembangunan Kurikulum Apakah Kreativiti? Kementerian Pelajaran Malaysia & P BS 8

Kreativiti? Inovasi? v Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan/mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah,

Kreativiti? Inovasi? v Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan/mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan” (QCA, 2007). v Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997). v Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 9

Matlamat Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti

Matlamat Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama. Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 10

OBJEKTIF v v v v Ku rik u Pe lum nta St ks and

OBJEKTIF v v v v Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah Supaya murid: Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif. KS S R & P BS 11

KREATIVITI DAN INOVASI Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum v Penekanan kurikulum

KREATIVITI DAN INOVASI Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum v Penekanan kurikulum v Pendekatan penerapan (infusion) v Objektif pembelajaran Pra sekolah, sekolah rendah, menengah Mata pelajaran berteraskan kreativiti § § § Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran Hidup. Komponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK Strategi P&P § Konstruktivisme § Pembelajaran Kontekstual § Inkuiri penemuan § Pembelajaran berasaskan projek § Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan § Kajian masa depan PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 12

Bagaimana membangunkan kreativiti? 1. 2. 3. 4. 5. Peranan Guru Merancang Pengajaran dan Pembelajaran

Bagaimana membangunkan kreativiti? 1. 2. 3. 4. 5. Peranan Guru Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Membimbing dan Menjadi Fasilitator Mentaksir Berterusan Mengurus Persekitaran Pembelajaran Membangunkan Komuniti metakognisi Pemerhatian Analisis 2. Imaginasi 1. Persediaan Penjanaan idea Amalan berterusan Sintesis idea metakognisi Pelaksanaan 4. Tindakan metakognisi Penambahbaikan 3. Perkembangan Penilaian metakognisi Model P&P Kreatif 1. Inkuiri Penemuan 2. Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Kajian Masa Depan 5. Konstruktivisme Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 13

FASA PERSEDIAAN Pemerhatian Analisis Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna

FASA PERSEDIAAN Pemerhatian Analisis Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna kaedah atau prosedur, kenal pasti ciri, situasi, fenomena, dapatan makna, kenal pasti objek, situasi disekeliling. Persamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan, susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesan baik-buruk, imbas kembali idea, cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat. Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah Metakognisi: rancang, pantau dan nilai KS S R & P BS 14

FASA IMAGINASI Penjanaan Idea Sintesis Idea Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak), hasilkan

FASA IMAGINASI Penjanaan Idea Sintesis Idea Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak), hasilkan idea bermakna, cari hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada. Buat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkan komunikasi yang unik, maklumat cukup? Maklumat tambahan? , buat keputusan ttg sintesis akhir, bincang kebaikan/kelebihan, keburukan/kelemahan, cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan, buat refleksi berterusan Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah Metakognisi: rancang, pantau dan nilai KS S R & P BS 15

FASA PERKEMBANGAN Tokok tambah idea, ubahsuai Penambah idea, beri penerangan rasional baikan idea, beri

FASA PERKEMBANGAN Tokok tambah idea, ubahsuai Penambah idea, beri penerangan rasional baikan idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan. Menilai Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea, nyatakan kekuatan/kelemahan, kebaikan/keburukan berdasarkan bukti, buat pilihan berdasarkan kenyataan dan tidak dipengaruhi oleh perasaan. Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah Metakognisi: rancang, pantau dan nilai KS S R & P BS 16

FASA TINDAKAN Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan Pelaksanaan khusus, susun idea, hasikan

FASA TINDAKAN Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan Pelaksanaan khusus, susun idea, hasikan idea tidak sama dengan org lain Amalan berterusan Peka dengan sekeliling, buat pemerhatian untuk kenal pasti masalah, kesilapan dan kelemahan, praktikkan proses kreatif unt hasilkan idea baharu secara berterusan Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah Metakognisi: rancang, pantau dan nilai KS S R & P BS 17

Aktiviti Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B

Aktiviti Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 1. Pemerhatian 2. Analisis 3. Penjanaan idea 4. Sintesis idea 5. Penambahbaikan 6. Menilai 7. Pelaksanaan 8. Amalan berterusan Contoh Aktiviti 18

Indikator Pemikiran Kreatif banyak idea LANCAR boleh menghasil idea baharu ASLI Indikator LUWES idea

Indikator Pemikiran Kreatif banyak idea LANCAR boleh menghasil idea baharu ASLI Indikator LUWES idea boleh dikembang dan dipelbagaikan JELAS menghurai idea dengan terperinci dan sistematik Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 19

EMK: ELEMEN TAMBAHAN ELEMEN KEUSAHAWANAN Ku rik u Pe lum nta St ks and

EMK: ELEMEN TAMBAHAN ELEMEN KEUSAHAWANAN Ku rik u Pe lum nta St ks and ira a n B rd era Sek sa ola sk h an Re Se nd ko ah lah KS SR Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia & P BS 20

MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ? USAHAWAN TEKNOLOGI PERKEMBANGAN EKONOMI INOVASI Ku rik

MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ? USAHAWAN TEKNOLOGI PERKEMBANGAN EKONOMI INOVASI Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 21

MATLAMAT Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B

MATLAMAT Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah Diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan KS S R & P BS Membentuk ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. 22

OBJEKTIF 1 Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan 2 3

OBJEKTIF 1 Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan 2 3 5 rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional 4 Ku Mengamalkan sikap keusahawanan Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan. 23

FOKUS Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu: EK 2 EK 1 Mengamalkan sikap keusahawanan

FOKUS Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu: EK 2 EK 1 Mengamalkan sikap keusahawanan Mengamalkan cara EK 3 berfikir ke arah Mengamalkan keusahawanan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli 5 EK EK 5 Nilai moral dan etika keusahawanan Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS EK 4 Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan 24

PENDEKATAN Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan 1 2 Pendekatan Penyebatian Pendekatan Pengintegrasian 3 Pendekatan

PENDEKATAN Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan 1 2 Pendekatan Penyebatian Pendekatan Pengintegrasian 3 Pendekatan Pengaplikasian Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 25

PENYEBATIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR Penerapan bermula

PENYEBATIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P PENUTUP Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 26

PENGINTEGRASIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR Integrasi di

PENGINTEGRASIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR Integrasi di mana-mana langkah pengajaran/ perkembangan P&P PENUTUP Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 27

PENGAPLIKASIAN RANCANGAN PENGAJARAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR PENUTUP ELEMEN KEUSAHAWANAN Aplikasi

PENGAPLIKASIAN RANCANGAN PENGAJARAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR PENUTUP ELEMEN KEUSAHAWANAN Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 28

1. SIKAP KEUSAHAWANAN 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1.

1. SIKAP KEUSAHAWANAN 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Berani mengambil risiko Daya kreativiti dan inovasi Fleksibiliti Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 29

1. SIKAP KEUSAHAWANAN 1. 8 1. 9 1. 10 1. 11 1. 12 1.

1. SIKAP KEUSAHAWANAN 1. 8 1. 9 1. 10 1. 11 1. 12 1. 13 1. 14 Kesanggupan belajar daripada kesilapan Berkeupayaan memimpin Berorientasikan pencapaian Berdaya tahan Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi Tabah Boleh membina jaringan sosial Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 30

2. PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN 9 langkah utama: 2. 1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan

2. PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN 9 langkah utama: 2. 1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan; 2. 2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif; 2. 3 menghasilkan idea dari pemerhatian; 2. 4 memilih idea baik dari banyak idea; 2. 5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi); Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 31

2. PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN 2. 6 menilai idea secara kritis dalam konteks; 2. 7 melaksanakan

2. PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN 2. 6 menilai idea secara kritis dalam konteks; 2. 7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit; 2. 8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran; 2. 9 meneruskan peningkatan kualiti idea. Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 32

3. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN PENGURUSAN PERNIAGAAN Melibatkan proses-proses: 3. 1 Merancang sesuatu projek dengan

3. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN PENGURUSAN PERNIAGAAN Melibatkan proses-proses: 3. 1 Merancang sesuatu projek dengan teliti; 3. 2 Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan; 3. 3 Memantau projek; 3. 4 Menilai pelaksanaan projek. Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 33

4. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN Murid boleh: 4. 1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan

4. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN Murid boleh: 4. 1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional; 4. 2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama; 4. 3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 34

5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN Prinsip Tanggungjawab Sosial Prinsip Ketelusan Prinsip Keadilan Lima

5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN Prinsip Tanggungjawab Sosial Prinsip Ketelusan Prinsip Keadilan Lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik Prinsip Hak Manusia Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S Prinsip Autonomi R & P BS 35

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAJUK AKTIVITI TEMA TAJUK MASA : :

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAJUK AKTIVITI TEMA TAJUK MASA : : : MENGGAMBAR KOLAJ ALAM BENDA KAD HARI LAHIR 60 MINIT Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & 36 P BS 36

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1. 1 Persepsi Estetika: v Murid memerhati dan menceritakan

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1. 1 Persepsi Estetika: v Murid memerhati dan menceritakan tentang bahan-bahan yang ditunjukkan oleh guru. (EK- 2) v Murid mengenal pasti unsur-unsur komersial seperti: - rupa - kualiti (EK- 4) - warna - menarik perhatian (EK- 1, 2, 4 dan 5) - bentuk - harga (EK – 1, 3 & 5) Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 37

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1. 2 Aplikasi Seni: v Murid menghasilkan kad ucapan

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1. 2 Aplikasi Seni: v Murid menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh guru (EK- 3 & 4). 1. 3 Ekspresi Kreatif v Murid memilih dan memanipulasi (EK- 3 & 4) bahan kolaj secara kreatif berdasarkan unsur-unsur komersial (EK- 1, 2, 3 & 4) pada tempoh masa (EK-1) yang diberikan. Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 38

Standard Pembelajaran Dunia Seni Visual Tindakan: Murid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini

Standard Pembelajaran Dunia Seni Visual Tindakan: Murid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini untuk dijual (EK-1, 2, 3 & 5) kepada rakan dan kenalan menggunakan papan kenyataan, laman web atau blog. Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 39

INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA

INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI Ku APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN 40

EMK: ELEMEN TAMBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) Ku rik u Pe lum nta

EMK: ELEMEN TAMBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) Ku rik u Pe lum nta St ks and ira a n B rd era Sek sa ola sk h an Re Se nd ko ah lah KS SR Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia & P BS 41

Apa itu Elemen TMK? Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya

Apa itu Elemen TMK? Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran. KS S R & P BS 42

Objektif v Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: v Menggunakan TMK

Objektif v Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: v Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. v Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. v Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. v Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. v Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. v Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 43

Fokus Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut: Belajar Mengenai TMK pengetahuan dan

Fokus Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut: Belajar Mengenai TMK pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output Belajar Mengenai TMK Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office). R & P BS TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. Belajar Melalui TMK maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROMPortal E-bahan, Eduweb. TV dan Google Earth). 44

Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum) - Belajar Dengan dan Melalui TMK v Pengajaran dan

Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum) - Belajar Dengan dan Melalui TMK v Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CD-ROM atau bahan muat turun daripada Internet. v Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital. Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah v Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. KS S R & P BS 45 45

v Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid

v Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3. Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 46

Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap I Tahun 1 Literasi TMK • Pengenalan Perkakasan

Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap I Tahun 1 Literasi TMK • Pengenalan Perkakasan Komputer • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip • Menyisip imej • Membuka fail • Menyimpan fail • Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. • Merakam suara • Melakar dan melukis secara digital • Mencetak dokumen Ku Internet • Mencari imej Nilai Peraturan makmal, Bertoleransi, bertanggung jawab rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS Tahun 2 Literasi TMK • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip dalam lajur dan baris • Menyisip imej ke dalam jadual • Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks, grafik dan audio • Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid Internet • Mencari maklumat • Menghantar dan membalas e-mel Tahun 3 Literasi TMK • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip dan format • Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta • Membuat pengiraan ke atas maklumat • Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit Internet • Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data, Teknologi Hijau, kerjasama Nilai Teknologi Hijau, Keselamatan komputer dan data 47

Mod Penggunaan TMK Dalam P&P 1. Guru dan murid 2. Guru sahaja 3. Murid

Mod Penggunaan TMK Dalam P&P 1. Guru dan murid 2. Guru sahaja 3. Murid sahaja Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 48

Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK Ku Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat

Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK Ku Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui: v Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian v Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian v Menjana idea baru dengan menggunakan TMK v Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK v Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK v Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 49 49

Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum Ku rik u Pe lum nta St ks and

Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 50

Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian Mata Pelajaran: Pendidikan Moral Tahun 2 Tema /Topik: Tiada

Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian Mata Pelajaran: Pendidikan Moral Tahun 2 Tema /Topik: Tiada Masa: 120 minit Standard Pembelajaran mata pelajaran: 12. 1. 1, 12. 1. 2, 12. 1. 3 dan 12. 1. 4 Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama. Aktiviti P&P: 1. 2. 3. EMK: 1. 2. 3. Ku Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga. . TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah. BBM/Media: Perisan Tidy Up. Penilaian P&P: Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga. Refleksi: Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong. rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 51

Rumusan EMK - ENT Kreativiti & Inovasi dan/atau Dokumen Standard + Mata Pelajaran Keusahawanan

Rumusan EMK - ENT Kreativiti & Inovasi dan/atau Dokumen Standard + Mata Pelajaran Keusahawanan = dan/atau TMK Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok. Ku rik u Pe lum nta St ks and ira ar n. B d. S era ek sa ola sk h R an e Se nda ko h lah KS S R & P BS 52

Ku rik u Pe lum nta St ks and ira a n B rd

Ku rik u Pe lum nta St ks and ira a n B rd era Sek sa ola sk h an Re Se nd ko ah lah KS SR Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia & P BS 53