ELEKTRONIKA INSTRUMENTACIJA 1 Mjerni izvori MJERNI IZVORI zahtjevi

  • Slides: 13
Download presentation
ELEKTRONIČKA INSTRUMENTACIJA 1 Mjerni izvori

ELEKTRONIČKA INSTRUMENTACIJA 1 Mjerni izvori

MJERNI IZVORI zahtjevi za rad mjernih izvora: 1) stabilnost i točnost frekvencije 2) stabilnost

MJERNI IZVORI zahtjevi za rad mjernih izvora: 1) stabilnost i točnost frekvencije 2) stabilnost amplitude signala u cijelom frekvencijskom području i vremenz bez obzira na promjenu opterećenja 3) amplituda izlaznog napona mora biti baždarena kako bi se mogla očitati 4) izobličenje signala mora biti što manje, ne smiju se pojaviti ni šumovi ni smetnje 2

 podjela mjernih izvora: 1. prema karakteristiki izlasnog signala: a) Istosmjerni b) izmjenični 2.

podjela mjernih izvora: 1. prema karakteristiki izlasnog signala: a) Istosmjerni b) izmjenični 2. prema valnom obliku: a) generatori sinusnog valnog oblika; za područje nižih frekvencija, bez modulacije - nisko frekventni generator b) generaori funkcija - daje sinusni i ostale valne oblike c) generatori impulsa 3. Prema tehničkoj izvedbi: a) izvori s kontinuiranom promjenom frekvencije b) izvori s diskretnom promjenom frekvencije 4. Mjerni izvori istosmjernog napona: a) nekad kemijski danas elektronički b) bazirani na ispravljanju izmjenične gradske mreže 3

IZMJENIČNI IZVORI podjela: 1. generatori sinusnog valnog oblika: a) NF generatori b) VF generatori

IZMJENIČNI IZVORI podjela: 1. generatori sinusnog valnog oblika: a) NF generatori b) VF generatori 2. generatori funkcija 3. generatori impulsa 4

5

5

 primjena NF izvora - koriste se za ispitivanje i mjerenje servo sistema, u

primjena NF izvora - koriste se za ispitivanje i mjerenje servo sistema, u geofizici, medicniskim uređajima, audio pojačalima, video pojačalima itd. oscilator - najvažaniji element svakog mjernog izvora i on mu daje sljedeca svojstva: a) valni oblik signala b) širinu frekvencijskog područja c) stabilnost amplitude izlaznog signala d) stabilnost frekvencije izlaznog signala odvojni stupanj - služi da odvoji (rastereti) oscilator od ostalih stupnjeva kako bi zadržao potrebnu stabilnost amplitude i frekvencije izlazni stupanj - pojačalo snage koje osigurava potrebnu snagu za priključeno trošilo atenuator - služi za regulaciju izlaznog napona i mora biti dovoljno točan, dozvoljeno odstupanje +/- 2 % 6

SIGNAL GENERATORI današnji signal-generatori su sinusni oscilatori s mogučnošću amplitudne, frekvencijske, fazne i impulsne

SIGNAL GENERATORI današnji signal-generatori su sinusni oscilatori s mogučnošću amplitudne, frekvencijske, fazne i impulsne modulacije mogu pokriti dio frekvencijskog područja od 1 Hz do 40 GHz 7

GENERATOR FUNKCIJA generatori funkcija su izvori signala različitih valnih oblika koji se primjenjuju za

GENERATOR FUNKCIJA generatori funkcija su izvori signala različitih valnih oblika koji se primjenjuju za mjerenje ili ispitivanje elektroničkih uređaja i opreme na izlazu generatora najčešće dobijemo sinusni, trokutasti ili pravokutni valni oblik signala u frekvencijskom opsegu od 0, 05 m. Hz do više od 13 MHz 8

GENERATOR FUNKCIJE 9

GENERATOR FUNKCIJE 9

GENERATOR IMPULSA generatori impulsa su elektronički mjerni izvori koji na svom izlazu daju niz

GENERATOR IMPULSA generatori impulsa su elektronički mjerni izvori koji na svom izlazu daju niz jednako razmaknutih impulsa iste amplitude vrijeme trajanja impulsa neovisno je o njegovom periodu generatori impulsa proizvode naponske impulserazličitih iznosa, predznaka i trajanja koji se mogu ponavaljati s frekvencijom od oko 0, 1 Hz pa do preko 200 MHz 10

BLOK SHEMA GENERATORA IMPULSA 11

BLOK SHEMA GENERATORA IMPULSA 11

 prvi monostabil služi za kašnjenje signala i „sužava” poluperiodu drugi monostabil dodatno smanjuje

prvi monostabil služi za kašnjenje signala i „sužava” poluperiodu drugi monostabil dodatno smanjuje trajanje poluperiode, a uvjeotovano je vanjskom pobudom tš tk - regulira stanje stabilnog stanja Impuls je signal čije trajanje iznosi manje od jedne poluperiode Primjena GI: u digitalnoj i impulsnoj tehnici, pojačalima, filterima 12

PITANJA ZA PONAVLJANJE: MJERNI IZVORI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PITANJA ZA PONAVLJANJE: MJERNI IZVORI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Koji su zahtjevi za rad mjernih izvora Podjela mjernih izvora Koji je najvažniji element svakog izvora i koja ima svojstva? Što su signal generatori? Što su generatori funkcija? Nacrtaj blok shemu generatora funkcija. Čemu služi Millerov generator, sintetizator kvadratične karakteristike, bistabil, komparatori Opiši rad GF po generiranju pojedinih valnih oblika ( poveži odgovore iz pitanja 7. u jednu cjelinu) Definiraj impuls Primjena generatora impulsa Odgovore pošaljite vašem nastavniku na način koji ste dogovorili predajte pri povratku u školu. 13