Elektronick uebnice II stupe Zkladn kola Dn VI

  • Slides: 9
Download presentation
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 8. 1 Konstrukce trojúhelníku typu SSS http: //it. pedf. cuni. cz/~proch/program/trojuhl. htm http: //planimetrie. kvalitne. cz http: //cs. wikipedia. org/wiki/výška_(geometrie) http: //www. matweb. cz/trojuhelnik http: //www. planimetrie. chytrak. cz/trojuhelnik. htm Autor: Mgr. Karel Rajchl

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 8. 2 Co již víme o trojúhelnících? rozdělení: pojmenování: obecný, ostroúhlý Strana a proti vrcholu A, strana b proti vrcholu B, strana c proti vrcholu C. poučka: Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je vždy 180°! rovnostranný, ostroúhlý pravoúhlý rovnoramenný, ostroúhlý obecný, tupoúhlý 37° 73° 70° 180°

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 8. 3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? zkratka SSS Tato zkratka znamená typ konstrukce, kde je dána vždy Strana daného trojúhelníka. zápis konstrukce Pomocí matematických symbolů zapíšeme naprosto detailně celou konstrukci daného trojúhelníka. trojúhelníková nerovnost Pravidlo, které nám umožní okamžitě určit, zda LZE či NELZE daný trojúhelník zkonstruovat.

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 8. 4 Co si řekneme nového? trojúhelníková nerovnost např. : trojúhelník, kde je dána strana a=5, b=8, c=9 Ověření, zda lze trojúhelník sestrojit: trojúhelníkové nerovnosti: a+b>c a+c>b b+c>a 5+8>9 5+9>8 8+9>5 Závěr: Trojúhelník lze sestrojit. Součet libovolných dvou stran musí být vždy větší než strana třetí !!!

Elektronická učebnice - II. stupeň Matematika Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 –

Elektronická učebnice - II. stupeň Matematika Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace 8. 5 Procvičení a příklady Sestrojte trojúhelník ABC, ve kterém a = 6 cm, b = 8 cm, c = 7 cm. Ověření, zda lze trojúhelník sestrojit: trojúhelníkové nerovnosti: a+b>c a+c>b b+c>a 1. AB; |AB| = 7 cm 2. k; k (B; r = 6 cm) 3. l; l (A; r = 8) rozbor b = 8 cm A k 4. C; C k l a = 6 cm 5. ABC závěr c = 7 cm k zápis Závěr: Trojúhelník lze sestrojit. C C konstrukce 6+8>7 6+7>8 8+7>6 l l A B Daná úloha má v polorovině ABC právě 1 řešení. B

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 8. 6 Další příklady Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže: 1. ) c = 3 cm, b = 6, 5 cm, a = 5, 5 cm 2. ) a = 5 cm, b = 2 cm, c = 7 cm 3. ) b = 5 cm, a = 4 cm, c = 2 cm POZOR na počet řešení!! v polorovině je 1 či 2 v rovině jsou pak 2 či 4

Elektronická učebnice - II. stupeň Maths Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 –

Elektronická učebnice - II. stupeň Maths Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace 8. 7 Triangle - construction part of the circle side "b" vertex of the triangle side "c" base

Elektronická učebnice - II. stupeň Matematika Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 –

Elektronická učebnice - II. stupeň Matematika Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace 8. 8 Test znalostí Správné odpovědi: 1. Co je to název sss? a). konstrukce dle strany spojnice b). konstrukce dle strany Sobsahu c). konstrukce dle strany d). název bezpečnostních jednotek za 2. sv. války 2. Trojúhelníková nerovnost je: a). porovnávání dvou trojúhelníků b). porovnávání tří trojúhelníků c). porovnávání dvou stran trojúhelníku d). porovnávání tří stran trojúhelníku 3. Lze sestrojit daný trojúhelník? a=5, b=3, c=9 a). b). c). d). ano ne nevím jak kdy 4. Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je: a). b). c). d). úhel pravý úhel přímý úhel ostrý záleží na typu trojúhelníka 1. 2. 3. 4. c d b b

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 8. 9 Anotace Autor Mgr. Karel Rajchl Období 07 – 12/2011 Ročník 7. ročník Klíčová slova Trojúhelník, konstrukce, sss, trojúhelníková nerovnost Anotace Prezentace popisující konstrukci trojúhelníku, pokud známe velikosti tří stran ( sss )