Elektronick trit pro sttn sprvu 5 dubna 2005

  • Slides: 15
Download presentation
Elektronická tržiště pro státní správu 5. dubna 2005, Hradec Králové

Elektronická tržiště pro státní správu 5. dubna 2005, Hradec Králové

Elektronická tržiště pro státní správu 2002 § usnesení vlády č. 875 ze dne 5.

Elektronická tržiště pro státní správu 2002 § usnesení vlády č. 875 ze dne 5. září 2001 § usnesení vlády č. 683 ze dne 26. června 2002 – pro ÚVIS -povinnost zajistit funkčnost elektronického tržiště pro subjekty veřejné správy § červenec – vypracování metodického pokynu. oslovení potenciálních provozovatelů §pilotní projekt

Elektronická tržiště pro státní správu § srpen – setkání se zástupci budoucích odběratelů jednotlivých

Elektronická tržiště pro státní správu § srpen – setkání se zástupci budoucích odběratelů jednotlivých resortů, akceptační řízení, organizace školení kontaktních zástupců veřejné správy § od 1. září 2002 zajišťuje ÚVIS funkčnost elektronického tržiště – nejdříve jen B 2 B a Cen. Trade § 18 listopadu bylo zaregistrováno 358 uživatelů § od listopadu a prosince 2002 přistupují další provozovatelé – Economy, Prago. Data, Losan a Live. Trade

Elektronická tržiště pro státní správu historie § B 2 B – 1. 8. 2002

Elektronická tržiště pro státní správu historie § B 2 B – 1. 8. 2002 § Cen. Trade – 6. 9. 2002 § Ally. Gem – 29. 11. 2002 § Ridea (Losan ) – 2. 12. 2002 § Live. Trade – 16. 12. 2002 § Český trh (Pragodata) – prosinec 2002 § ABClink – 23. 1. 2003

Elektronická tržiště pro státní správu §Statistika za rok 2003 Měsíc 1 / 03 2

Elektronická tržiště pro státní správu §Statistika za rok 2003 Měsíc 1 / 03 2 / 03 3 / 03 4 / 03 5 / 03 6 / 03 7 / 03 8 / 03 9 / 03 10 / 03 11 / 03 12 / 03 Celkem Ridea 0 24 126 37 628 1 404 212 611 896 361 326 518 908 525 298 1 752 707 2 387 4 651 782 4 073 517 16 348 887 Abc. Link 0 94 880 86 423 24 268 39 005 292 126 489 580 1 056 496 218 935 449 357 6 370 284 7 980 432 17 101 786 Český trh 0 0 0 1 457 580 5 146 456 1 828 127 3 622 552 2 359 528 2 696 951 6 658 835 31 851 753 18 217 180 73 838 962 Allygem 0 1 649 034 1 826 503 1 902 032 3 350 205 7 256 845 4 196 836 4 828 994 12 116 785 14 866 879 17 592 826 12 826 634 82 413 573 Livetrade 0 1 977 520 605 142 4 692 585 3 301 929 5 249 262 5 175 209 11 696 257 13 887 660 21 209 573 19 721 329 15 449 200 102 965 666 Centrade 6 520 264 3 656 981 8 127 360 9 230 098 8 085 547 15 742 848 3 917 373 7 333 663 19 913 218 21 369 042 86 787 513 71 164 213 261 848 120 B 2 B 7 798 777 12 016 718 23 214 841 21 438 504 26 201 129 27 578 014 30 790 475 22 836 765 49 962 922 64 160 956 148 809 522 133 513 072 568 321 695 CELKEM 1 122 838 689

Elektronická tržiště pro státní správu výhody § transparentnost e-tržiště § jednoduchost § snadná obsluha

Elektronická tržiště pro státní správu výhody § transparentnost e-tržiště § jednoduchost § snadná obsluha § finanční úspory, koordinovaný nákup § lepší přehled o produktech na trhu § možnost nastavení více kritérií pro hodnocení produktu § aplikace tržních postupů do státní správy

Elektronická tržiště pro státní správu problémy § problémy s akceptováním § vysoká obchodní marže

Elektronická tržiště pro státní správu problémy § problémy s akceptováním § vysoká obchodní marže § drobné technické nedostatky § řešení mimořádných situací/nákupů § administrativní náročnost při nákupu drobného materiálu

Elektronická tržiště pro státní správu Rok 2004 Cen. Trade B 2 B Centrum Allygem

Elektronická tržiště pro státní správu Rok 2004 Cen. Trade B 2 B Centrum Allygem Český trh Live. Trade ABC link Ridea počet poptávek: 3 826 8 223 1 405 732 27 209 374 počet nabídek: 15 556 34 977 10 048 2 263 22 1 067 1 816 poč. uzavř. obchodů: 3 363 10 040 1 402 634 42 97 394 prům. počet nab/1 zak. 72 49 97 23 20 41 3 prům. poč. zakázek/1 odb 44 26 37 23 19 17 3 celkem v Kč s DPH: 289 995 687 700 626 469 174 749 405 60 645 035 17 848 458 15 912 948 17 181 229 celkem v Kč s DPH bez mimořádných nákupů 285 345 058 700 626 469 174 749 405 60 645 035 17 848 458 15 912 948 17 181 229 2 061 2 488 1 340 33 0 0 0 počet mimoř. nákupů 449 6 728 444 247 0 0 119 výše mimoř. nákupů 4 650 629 37 898 008 7 780 759 1 852 990 0 0 614 852 2004 počet dodavatelů

Elektronická tržiště pro státní správu Rok 2004

Elektronická tržiště pro státní správu Rok 2004

Elektronická tržiště pro státní správu § Zákon o veřejných zakázkách § Celoevropská snaha o

Elektronická tržiště pro státní správu § Zákon o veřejných zakázkách § Celoevropská snaha o zavedení elektronických nástrojů

Elektronická tržiště pro státní správu perspektivy Evropská komise do r. 2006 provádění podstatné části

Elektronická tržiště pro státní správu perspektivy Evropská komise do r. 2006 provádění podstatné části výběrových řízení elektronickou cestou Legislativní balíček: - dynamické systémy nákupu - elektronická aukce - centrální nákupní místa - rámcové dohody

Elektronická tržiště pro státní správu Perspektivy větší efektivita – urychlení procesu – zkrácení lhůt

Elektronická tržiště pro státní správu Perspektivy větší efektivita – urychlení procesu – zkrácení lhůt transparentnost – kvalita zadávacího řízení otevření trhů – přístup k výběrovým řízením požadavek elektronického obchodního styku

Elektronická tržiště pro státní správu perspektivy informační systém zadávání veřejných zakázek – ministerstvo pro

Elektronická tržiště pro státní správu perspektivy informační systém zadávání veřejných zakázek – ministerstvo pro místní rozvoj ( + CADR ) a správa katalogu kvalifikovaných dodavatelů SSHR – „agentura“ pro centrální nákup – - použití elektronických nástrojů ? ? ? e-tržiště pro nákupy do 2 milionů Kč – ministerstvo informatiky – rozšíření komodit ? ? ?

Elektronická tržiště pro státní správu nevýhody: § Vysoké zaváděcí náklady – zajištění právní závaznosti,

Elektronická tržiště pro státní správu nevýhody: § Vysoké zaváděcí náklady – zajištění právní závaznosti, autentičnosti, důvěrnosti a kontroly lhůt na základě kvalifikovaných e-podpisů, kódování § Vysoké organizační náklady – změna obchodního procesu (workflow), standardizace v oblasti IT § Problémy s akceptováním – změna navyklé činnosti, potřeba zaškolení § Hospodárnost především u standardizovaného zboží – podíl na procesních nákladech komplexního cenově nákladného zboží je nízký § Standardizace produktů – omezené přizpůsobení individuálním potřebám ( např. IT )

Elektronická tržiště pro státní správu informace www. micr. cz www. mmmr. cz – odkaz

Elektronická tržiště pro státní správu informace www. micr. cz www. mmmr. cz – odkaz veřejné zakázky www. centrální-adresa. cz www. compet. cz – rozhodnutí ÚOHS http: //simap. eu. int - portál EU o e-procurement dana. [email protected] cz