Elektronick sluby nrodnej evidencie vozidiel Sekcia informatiky telekomunikci

  • Slides: 18
Download presentation
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR

Elektronické služby národnej evidencie vozidiel Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nové elektronické služby MV SR Štatistiky za rok 2013 •

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nové elektronické služby MV SR Štatistiky za rok 2013 • Počet evidovaných vozidiel 2 622 939 • 650 000 vydaných osvedčení Oo. E časť. I Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel (25): Pre občanov a podnikateľský sektor • Zápisové: • Prihlásenie nového vozidla (163 725) • Zmena držby (350 687) • Informačné – Pôvod vozidla, Držiteľ vozidla, Kontrola originality Výhody : • • Kdekoľvek v SR Nie je potrebné vypísať papierovú žiadosť Pri odhlásení nie je potrebná návšteva dopravného inšpektorátu Výrazne rýchlejšie poskytnutie služieb občanom a podnikateľom Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nové elektronické služby MV SR Požiadavky a predpoklady použitia elektronických

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nové elektronické služby MV SR Požiadavky a predpoklady použitia elektronických služieb • Občan • e. ID karta s čipom a ZEPom • nainštalované aplikácie e. ID klient a D. Signer • Pre informačné služby len plastový technický preukaz s čipom • Podnikateľský sektor • Registrácia v Národnej evidencii vozidiel • Platné splnomocnenie v evidencii splnomocnení na zastupovanie Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie Elektronická služba -

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie Elektronická služba - Kúpa nového vozidla • Rozhodnutie o kúpe nového vozidla • Predajca poskytne službu prihlásenia vozidla • Občan získava vozidlo prihlásené v Národnej evidencii vozidiel s dokladmi • Uskutočnené elektronickou službou • Možnosť sa objednania na termín na dopravný inšpektorát • Produkčná prevádzka pre vybraných predajcov značiek (Volvo, Scania, Mercedes, Land Rover, Jaguar, Ford) Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krok č. 1 – Podanie žiadosti Ministry of Interior of

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krok č. 1 – Podanie žiadosti Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vydané tabuľky evidenčných čísel na požiadanie občana Vydanie tabuliek s

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vydané tabuľky evidenčných čísel na požiadanie občana Vydanie tabuliek s evidenčným číslom zo skladových zásob na požiadanie občana (tzv. Zlaté TEČ) Od januára do októbra 2014 • Vydaných 3726 ks tabuliek zo skladových zásob na požiadanie občana • 1 110 348 Eur zvýšený príjem štátu zo správnych poplatkov Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krok č. 2 – Spracovanie žiadosti Ministry of Interior of

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krok č. 2 – Spracovanie žiadosti Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krok č. 3 – Úkony policajta na dopravnom inšpektoráte Ministry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krok č. 3 – Úkony policajta na dopravnom inšpektoráte Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krok č. 4 – Návšteva dopravného inšpektorátu Ministry of Interior

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krok č. 4 – Návšteva dopravného inšpektorátu Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ukážka vydania dokladov a odovzdania TEČ • Potrebné predložiť üDoklad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ukážka vydania dokladov a odovzdania TEČ • Potrebné predložiť üDoklad o nadobudnutí vozidla üPotvrdenie o PZP üPlatný doklad totožnosti üSplnomocnenie ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný üCOC doklad (certifikát o konformite) Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte Zrealizované kroky • Vybavenie dopravných

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte Zrealizované kroky • Vybavenie dopravných inšpektorátov centralizovaným Vyvolávacím systémom • Pripravené elektronické služby: • Informácia o aktuálnom stave na DI • Rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte Výhody elektronických služieb • Pri využití služby nečakáte v rade na DI • Občan si nemusí brať voľno v práci aby vybavil evidenčný úkon na DI • Občan si vyberie jemu vyhovujúci deň a čas na vykonanie úkonu Ministry of Interior of the Slovak Republic

Týždenný počet klientov na ODI BA

Týždenný počet klientov na ODI BA

Priemerná doba čakania na ODI BA

Priemerná doba čakania na ODI BA

Analýza pracoviska P 5

Analýza pracoviska P 5

Analýza pracoviska P 7

Analýza pracoviska P 7

Analýza pracoviska P 1

Analýza pracoviska P 1

Analýza pracovísk P 1, P 3 -P 7

Analýza pracovísk P 1, P 3 -P 7

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ďakujem za pozornosť Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ďakujem za pozornosť Ministry of Interior of the Slovak Republic