ELEKTROMOTOR Elektromotor je elektrick zariadenie premieajce elektrick prd

  • Slides: 7
Download presentation
ELEKTROMOTOR

ELEKTROMOTOR

§ Elektromotor je elektrické zariadenie premieňajúce elektrický prúd na mechanickú prácu, resp. na mechanický

§ Elektromotor je elektrické zariadenie premieňajúce elektrický prúd na mechanickú prácu, resp. na mechanický pohyb.

Rozdelenie elektromotorov § Jednosmerný motor (Elektromotor na jednosmerný prúd) § § § S permanentnými

Rozdelenie elektromotorov § Jednosmerný motor (Elektromotor na jednosmerný prúd) § § § S permanentnými magnetmi S elektromagnetmi Sériový motor Derivačný motor (paralelný) Sériovo-paralelný motor § Striedavý motor (Elektromotor na striedavý prúd) § Synchrónny § Krokový motor § Asynchrónny § Jednofázový § Trojfázový

Elektromotor ako vynález § 1888 - srb Nikola Tesla vynašiel prvý elektromotor na striedavý

Elektromotor ako vynález § 1888 - srb Nikola Tesla vynašiel prvý elektromotor na striedavý prúd. § 1832 - Brit William Sturgeon zostrojil prvý prakticky použiteľný elektromotor na jednosmerný prúd. § 1827 -1829 - slovák Štefan Jedlík zostrojil prvý známy elektromotor - r. 1842 svoj vylepšený vynález použil na pohon vozíka po koľajniciach.

§ • • Výhody: Jednosmerného motora jednoduchosť a univerzálnosť možnosť dosiahnuť ľubovoľné otáčky §

§ • • Výhody: Jednosmerného motora jednoduchosť a univerzálnosť možnosť dosiahnuť ľubovoľné otáčky § Elektromotorov všeobecne • elektromotory na rozdiel od benzínových a naftových motorov nevypúšťajú do ovzdušia žiadne škodlivé látky a teda sú šetrné aj voči prírode.

Elektromotor sa využíva: V autách na hybridný pohon V električkách v trolejbusoch

Elektromotor sa využíva: V autách na hybridný pohon V električkách v trolejbusoch

Ďakujem za pozornosť. Patrícia Šeminská 1. A

Ďakujem za pozornosť. Patrícia Šeminská 1. A