ELEKTROMOSSGTAN Elektromos alapjelensgek 10282020 Ksz Kriszta 1 A

  • Slides: 27
Download presentation
ELEKTROMOSSÁGTAN Elektromos alapjelenségek 10/28/2020 Kószó Kriszta 1

ELEKTROMOSSÁGTAN Elektromos alapjelenségek 10/28/2020 Kószó Kriszta 1

A Coulomb-törvény Azonos töltésű testek taszítják, ellentétes töltésű testek vonzzák egymást. Az elektromosan töltött

A Coulomb-törvény Azonos töltésű testek taszítják, ellentétes töltésű testek vonzzák egymást. Az elektromosan töltött testek közötti erőhatás vizsgálata Coulomb francia fizikus nevéhez fűződik. 10/28/2020 Kószó Kriszta 2

Charles Augustin de Coulomb (1736 – 1806) 10/28/2020 Francia fizikus. Fizikai munkái során az

Charles Augustin de Coulomb (1736 – 1806) 10/28/2020 Francia fizikus. Fizikai munkái során az elektrosztatikával, a mágnesességgel és az alkalmazott fizikával foglalkozott. Kimutatta, hogy az elektromosság csak a vezető felületén terjed valamint leszögezte, hogy az elektromosság és a mágneses erő távolba ható erő. Igazolta, hogy a mágnes nemcsak a vastartalmú anyagokra hat. Megteremtette a mágneses és az elektrosztatikus jelenségek elsődleges matematikai Kószó Kriszta alapját. 3

Coulomb haditengerészeti raktárak felügyelője volt. Kábelek, vasrudak szilárdságát kellett mérnie pl. a csavarás módszerével.

Coulomb haditengerészeti raktárak felügyelője volt. Kábelek, vasrudak szilárdságát kellett mérnie pl. a csavarás módszerével. Ehhez kifejlesztett egy eszközt, amellyel meg tudta mérni, hogy meddig csavarható egy vasrúd mielőtt eltörne. Az eszköz alkalmaz arra, hogy erőt mérjünk vele. Ez az eszköz a torziós mérleg. 10/28/2020 Kószó Kriszta 4

10/28/2020 Kószó Kriszta 5

10/28/2020 Kószó Kriszta 5

Coulomb-törvény Elektromosan töltött testek között ható erő egyenesen arányos a testek töltésének nagyságával és

Coulomb-törvény Elektromosan töltött testek között ható erő egyenesen arányos a testek töltésének nagyságával és fordítottan arányos a köztük levő távolság négyzetével. Ahol k arányossági tényező értéke: 10/28/2020 Kószó Kriszta 6

A térerősség fogalma Elektromos állapotban levő testek akkor is hatást fejtenek ki egymásra, ha

A térerősség fogalma Elektromos állapotban levő testek akkor is hatást fejtenek ki egymásra, ha közvetlenül nem érintkeznek. Elektromos állapotban levő testnek azt a környezetét, ahol még az elektromos hatás érvényesül elektromos térnek, vagy elektromos mezőnek nevezzük. 10/28/2020 Kószó Kriszta 7

Az elektromos tér egy Q pontszerű töltésre erőt gyakorol. Ez az erő a tér

Az elektromos tér egy Q pontszerű töltésre erőt gyakorol. Ez az erő a tér különböző pontjaiban más és más (a teret létrehozó töltés közelében nagyobb, távolabb kisebb). 10/28/2020 Kószó Kriszta 8

Térerősség Elektromos próbatöltésre ható erő függ a töltés nagyságától és a töltés térben elfoglalt

Térerősség Elektromos próbatöltésre ható erő függ a töltés nagyságától és a töltés térben elfoglalt helyétől. E az elektromos tér egy pontját jellemző mennyiség, amelyet térerősségnek nevezünk. 10/28/2020 Kószó Kriszta 9

A térerősséget elektromos erővonalakkal szemléltethetjük. 10/28/2020 Kószó Kriszta 10

A térerősséget elektromos erővonalakkal szemléltethetjük. 10/28/2020 Kószó Kriszta 10

10/28/2020 Kószó Kriszta 11

10/28/2020 Kószó Kriszta 11

Feszültség, potenciál Az elektromos tér kölcsönhatásba lép az elektromosan töltött testtel. Ha a test

Feszültség, potenciál Az elektromos tér kölcsönhatásba lép az elektromosan töltött testtel. Ha a test elmozdul, akkor az elektromos tér munkát végez. A végzett munka függ a mozgás kezdő és végpontjától. 10/28/2020 Kószó Kriszta 12

Ha a végzett munkát elosztjuk a töltéssel, akkor egy az elektromos térre jellemző mennyiséget

Ha a végzett munkát elosztjuk a töltéssel, akkor egy az elektromos térre jellemző mennyiséget kapunk, amit a két pont közötti feszültségnek nevezünk. Mértékegysége: 1 V (volt) 10/28/2020 Kószó Kriszta 13

Potenciál: Az elektromos tér bármely pontjának egy meghatározott ponthoz (potenciálja: 0) viszonyított feszültségét potenciálnak

Potenciál: Az elektromos tér bármely pontjának egy meghatározott ponthoz (potenciálja: 0) viszonyított feszültségét potenciálnak nevezzük. 10/28/2020 Kószó Kriszta 14

Vezetők elektromos térben Földelés: Műanyaggal való érintkezés során testünk több ezer voltra feltöltődhet a

Vezetők elektromos térben Földelés: Műanyaggal való érintkezés során testünk több ezer voltra feltöltődhet a környezetünk tárgyaihoz képest. Azokat az eszközöket, amelyekben a feszültség kárt tehet, védeni kell, ennek eszköze a földelés. 10/28/2020 Kószó Kriszta 15

Árnyékolás: Faraday-kalitka 10/28/2020 Kószó Kriszta 16

Árnyékolás: Faraday-kalitka 10/28/2020 Kószó Kriszta 16

Kapacitás, kondenzátorok Az elektromos töltés előállítása a XVIII. Században sem jelentett problémát. Hausen (1693

Kapacitás, kondenzátorok Az elektromos töltés előállítása a XVIII. Században sem jelentett problémát. Hausen (1693 -1743) német fizikus 1743 -ban előállította az úgynevezett dörzselektromos gépet, amely elektromos töltések előállítására szolgált. 10/28/2020 Kószó Kriszta 17

A magára hagyott elektromosan töltött test elveszíti töltését. A töltések tárolására alkalmas első eszköz

A magára hagyott elektromosan töltött test elveszíti töltését. A töltések tárolására alkalmas első eszköz az ún. leideni palack. A töltések tárolására szolgáló eszközöket kondenzátoroknak nevezzük. 10/28/2020 Kószó Kriszta 18

10/28/2020 Kószó Kriszta 19

10/28/2020 Kószó Kriszta 19

Kondenzátorok: 10/28/2020 Kószó Kriszta 20

Kondenzátorok: 10/28/2020 Kószó Kriszta 20

10/28/2020 Kószó Kriszta 21

10/28/2020 Kószó Kriszta 21

10/28/2020 Kószó Kriszta 22

10/28/2020 Kószó Kriszta 22

Kapacitás Az elektroszkóp csak egy bizonyos töltésmennyiség befogadására képes. Adott befogadóképessége, kapacitása van. Ha

Kapacitás Az elektroszkóp csak egy bizonyos töltésmennyiség befogadására képes. Adott befogadóképessége, kapacitása van. Ha az elektroszkóp fémkorongja közelébe egy másik fémkorongot tartunk, megnövekszik az elektroszkóp kapacitása. 10/28/2020 Kószó Kriszta 23

A kapacitás a kondenzátor fegyverzeteire vitt töltés és a feszültség hányadosa. Mértékegysége a farad,

A kapacitás a kondenzátor fegyverzeteire vitt töltés és a feszültség hányadosa. Mértékegysége a farad, jele: F. 10/28/2020 Kószó Kriszta 24

A kondenzátorok kapacitása függ – A fegyverzetek felületének nagyságától – A fegyverzetek közötti távolságtól

A kondenzátorok kapacitása függ – A fegyverzetek felületének nagyságától – A fegyverzetek közötti távolságtól – A fegyverzetek közötti szigetelő anyagtól. 10/28/2020 Kószó Kriszta 25

Az egyenáram, az áramkör A kémiai áramforrások (akkumulátor, szárazelem) képesek arra, hogy folyamatosan szállítsák

Az egyenáram, az áramkör A kémiai áramforrások (akkumulátor, szárazelem) képesek arra, hogy folyamatosan szállítsák a töltéseket, ha a töltésáramlás feltétele biztosított. A töltésáramlás feltétele: a zárt áramkör létrehozása. 10/28/2020 Kószó Kriszta 26

Az egyszerű áramkör: áramforrás fogyasztó vezeték kapcsoló 10/28/2020 Kószó Kriszta 27

Az egyszerű áramkör: áramforrás fogyasztó vezeték kapcsoló 10/28/2020 Kószó Kriszta 27