Elektina Schematick znaky opakovn VY32INOVACE49Opakovanijednoduchesoucastkyvel obvodu Autor Pavlna

  • Slides: 12
Download presentation
Elektřina Schematické značky - opakování VY_32_INOVACE_49_Opakovani_jednoduche_soucastky_v_el. obvodu Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v

Elektřina Schematické značky - opakování VY_32_INOVACE_49_Opakovani_jednoduche_soucastky_v_el. obvodu Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1. 4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Nerozvětvený elektrický obvod - interaktivní obvod Pokud chceš vědět více o některé schématické součástce,

Nerozvětvený elektrický obvod - interaktivní obvod Pokud chceš vědět více o některé schématické součástce, klikni na ni.

Rozvětvený elektrický obvod - interaktivní obvod Pokud chceš vědět více o některé schématické součástce,

Rozvětvený elektrický obvod - interaktivní obvod Pokud chceš vědět více o některé schématické součástce, klikni na ni.

Tříčlánková baterie Baterie je zdrojem elektrického napětí. Po zapojení do elektrického obvodu bude obvodem

Tříčlánková baterie Baterie je zdrojem elektrického napětí. Po zapojení do elektrického obvodu bude obvodem procházet elektrický proud. Další schematické značky zdrojů: + elektrický článek - Je tvořena ze tří chemických článků.

Rezistor je součástka, která díky vnitřnímu odporu ovlivňuje velikost elektrického proudu v obvodu.

Rezistor je součástka, která díky vnitřnímu odporu ovlivňuje velikost elektrického proudu v obvodu.

Spínač je v elektrotechnice a elektronice mechanické zařízení určené k zapnutí nebo vypnutí elektrického

Spínač je v elektrotechnice a elektronice mechanické zařízení určené k zapnutí nebo vypnutí elektrického obvodu. Přepínač je elektronická součástka, fungující na podobném principu jako spínač. Na rozdíl od něj obsahuje dva spínače s jedním společným vývodem.

Elektrický zvonek je malé elektrické zařízení přeměňující elektrickou energii na mechanickou energii ve formě

Elektrický zvonek je malé elektrické zařízení přeměňující elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku. Využívá se např. v klasických telefonech, v domovních zvoncích, pro zvonění ve škole či jako výstražný signál na železničních přejezdech.

Žárovka = elektrický spotřebič Elektrický spotřebič je elektrotechnická součástka, která mění (spotřebovává) elektrickou energii

Žárovka = elektrický spotřebič Elektrický spotřebič je elektrotechnická součástka, která mění (spotřebovává) elektrickou energii na jiný druh energie. Elektrický spotřebič spolu se zdrojem elektrického napětí je nejdůležitější částí elektrického obvodu. Zapojením zdroje do obvodu bez spotřebiče dochází ke zkratu. Žárovka je jednoduché zařízení k přeměně elektrické energie na světlo.

Elektrický článek je technické zařízení sloužící jako zdroj elektrické energie.

Elektrický článek je technické zařízení sloužící jako zdroj elektrické energie.

Vodič je vodivý drát, kabel, pásek nebo lanko, které se použijí pro vodivé propojení

Vodič je vodivý drát, kabel, pásek nebo lanko, které se použijí pro vodivé propojení součástek v elektrickém obvodu. Elektrický vodič je látka, která vede elektrický proud. Elektrický vodič musí obsahovat volné částice s elektrickým nábojem, nejčastěji elektrony, příp. kladné nebo záporné ionty.

Pojistka jistí elektrický obvod před zkratem. V případě zkratu se drátek pojistky přepálí a

Pojistka jistí elektrický obvod před zkratem. V případě zkratu se drátek pojistky přepálí a obvod je v místě pojistky přerušen. V domácnostech jsou pojistky nahrazeny jističi. Ty se mohou opětovně „nahodit“.

Zdroje: Snímek 2, 3 – schémata vlastní Snímky 4, 9 – skeny str. 89,

Zdroje: Snímek 2, 3 – schémata vlastní Snímky 4, 9 – skeny str. 89, 96: učebnice RAUNER, Karel, et al. Fyzika 6 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Vyd. 1. Plzeň : Fraus, 2004. 119 s. ISBN 80 -7238210 -1. Snímek 5 – skeny str. 89 - Doc. Dr. Ing. RAUNER, Karel , et al. Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2006. 128 s. ISBN 80 -7238 -525 -9. Snímky 6, 7, 10 – obrázky vlastní Snímky 8, 11 – kliparty z www. microsoft. office. cz Vytvořeno jako DUM do předmětu fyzika na ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště