EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXI VERBAL

  • Slides: 16
Download presentation
EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ L’IMPERFET DEPARTAMENT DE FILOLOGIA

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ L’IMPERFET DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA PRESENT TEMPS SECUNDARI

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA PRESENT TEMPS SECUNDARI

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMPS I MODES

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMPS I MODES

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA PRESENT TIPUS DE

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA PRESENT TIPUS DE FLEXIÓ COM EL PRESENT TEMÀTICA / ATEMÀTICA CONTRACTE / NO CONTRACTE ACTIVA / MITJANA-PASSIVA

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA DE PRESENT VERBS

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA DE PRESENT VERBS EN -ω VERBS EN -μι DESINÈNCIES PERSONALS ESPECÍFIQUES SÍ IMPERFET VOCAL TEMÀTICA AUGMENT NO IMPERFET REDUPLICACIÓ TIMBRE “i” EN ALGUNS VERBS

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMPS SECUNDARIS PRIMARIS IMPERFET

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMPS SECUNDARIS PRIMARIS IMPERFET PRESENT AORIST FUTUR PLUSQUAMPERFET DESINÈNCIES SECUNDÀRIES AUGMENT

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ AUGMENT MARCA DE TEMPS

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ AUGMENT MARCA DE TEMPS PASSAT A L’INDICATIU: IMPERFET, AORIST, PLUSQUAMPERFET PRECEDEIX EL TEMA VERBAL VOCAL ε TEMES VERBALS COMENÇATS PER CONSONANT ἔ-φερον προσ-έβαινες ALLARGAMENT VOCÀLIC TEMES VERBALS COMENÇATS PER VOCAL ὥριζον ἤγετε

DESINÈNCIES PERSONALS Activa Primàries Mitjana-passiva Secundàries Primàries Secundàries singular 1 -ω -ν -ς 2

DESINÈNCIES PERSONALS Activa Primàries Mitjana-passiva Secundàries Primàries Secundàries singular 1 -ω -ν -ς 2 3 -μι ---- -σι (-τι) ---- -μαι -μην -σαι -σο -ται -το plural 1 -μεν -μεϑα 2 -τε -σϑε 3 -σι -ασι temàtiques atemàtiques -ν / -σαν -νται -ντο

DESINÈNCIES SECUNDÀRIES VEU ACTIVA VEU MITJANA-PASSIVA singular 1 2 3 -ν -ς ------- -μην

DESINÈNCIES SECUNDÀRIES VEU ACTIVA VEU MITJANA-PASSIVA singular 1 2 3 -ν -ς ------- -μην -σο -το plural 1 2 3 -μεν -τε -ν / -σαν temàtiques / atemàtiques -μεθα -σθε -ντο

TERMINACIONS VERBS ATEMÀTICS VEU ACTIVA singular 1 -ν 2 -ες 3 -ε plural 1

TERMINACIONS VERBS ATEMÀTICS VEU ACTIVA singular 1 -ν 2 -ες 3 -ε plural 1 -μεν 2 -τε 3 -σαν singular 1 -μην 2 -σο 3 το plural 1 -μεθα 2 -εσθε 3 -ντο VEU MITJANA-PASSIVA