El Comproms de Casp Curs UBSpiens 2011 Matrimoni

  • Slides: 10
Download presentation
El Compromís de Casp Curs UB-Sàpiens 2011

El Compromís de Casp Curs UB-Sàpiens 2011

Matrimoni Joan I-Mata d’Armanyac • Jaume (1374) • Joana d’Aragó (1375 -1407) casada amb

Matrimoni Joan I-Mata d’Armanyac • Jaume (1374) • Joana d’Aragó (1375 -1407) casada amb Mateu I de Foix, comte de Foix • Joan d’Aragó (1376) • Alfons d’Aragó (1377) • Elionor d’Aragó (1378)

Matrimoni Joan I-Violant de Bar • Jaume (1382 -1388) • Violant d’Aragó (13841442), mare

Matrimoni Joan I-Violant de Bar • Jaume (1382 -1388) • Violant d’Aragó (13841442), mare de Lluís d’Anjou • Ferran (1389) • Antònia (1391 -1392) • Elionor (1393) • Pere (1394) • Joana (1396)

Martí I-Maria de Luna • • Martí el Jove (1376 -1409) Jaume (1378) Joan

Martí I-Maria de Luna • • Martí el Jove (1376 -1409) Jaume (1378) Joan (1380) Margarida (1385)

La successió segons el testament de Jaume I • Qualsevol descendent en línia masculina.

La successió segons el testament de Jaume I • Qualsevol descendent en línia masculina. • Descendències bastardes. • Descendència femenina.

Successió partint de Martí I

Successió partint de Martí I

Successió partint de Pere el Cerimoniós

Successió partint de Pere el Cerimoniós

Qualsevol altre opció

Qualsevol altre opció

Partidaris de Jaume d’Urgell • Família Cardona i alta noblesa catalana. • Facció dels

Partidaris de Jaume d’Urgell • Família Cardona i alta noblesa catalana. • Facció dels Luna a Aragó. • Facció dels Vilaragut al País Valencià. • Governador de València, Guillem Arnau de Bellera. • Ciutat de València. • Regne de Mallorca.

Partidaris de Lluís d’Anjou, després de Ferran d’Antequera • Entorn de Joan I. •

Partidaris de Lluís d’Anjou, després de Ferran d’Antequera • Entorn de Joan I. • Comte de Pallars, Guerau Alemany de Cervelló, governador de Catalunya, part de la noblesa catalana. • Ciutadans barcelonins. • Facció dels Urrea a Aragó. • Facció dels Centelles al País Valencià. • Benet XIII