Eksamen i AT 2014 Vejledningsplan 5 Ma 2

  • Slides: 21
Download presentation
Eksamen i AT 2014

Eksamen i AT 2014

Vejledningsplan 5 Ma 2 Ti 2 On To Fr 6 2 7 8 V

Vejledningsplan 5 Ma 2 Ti 2 On To Fr 6 2 7 8 V I N T E R F E R I E 9 10 11 12 2 Aflevering 3 3 2 2 2 13 3 Skrivedag

Første fase 27. januar - 4. februar Mål: at fastlægge emne og fag •

Første fase 27. januar - 4. februar Mål: at fastlægge emne og fag • Hvilken ”sag”? • Hvilke fag? • Hvilke metoder? • Hvilke materialer? • Hvilke problemstillinger?

OBS! Hvis der er flere opgaver at vælge imellem: -Vær HELT SIKKER på hvad

OBS! Hvis der er flere opgaver at vælge imellem: -Vær HELT SIKKER på hvad forskellen på opgaverne er -Vælg den opgave, du kan få det bedste resultat i -KONTROLLER LØBENDE, at du besvarer den stillede opgave (og ikke bevæger dig ud af en tangent)

Anden fase 5. februar - 19. februar Mål: at blive sikker på at fag,

Anden fase 5. februar - 19. februar Mål: at blive sikker på at fag, emne og metoder er de rigtige • Er der nok stof? • Er det til at få egnet materiale? • Kan opgaven besvares indenfor de givne rammer? • Fremlæg dine ideer for begge vejledere NB! Efter den 19. februar ligger dine fagvalg fast

Tredje fase 20. februar - 12. marts Mål: at få bearbejdet materialer – evt.

Tredje fase 20. februar - 12. marts Mål: at få bearbejdet materialer – evt. lavet forsøg, spørgeskemaundersøgelser m. m. - samt at få skrevet på synopsens forskellige afsnit • Planlæg, hvad du skal arbejde med, når der er ATarbejdstid på skolen • Brug dine vejledere og studiekammerater – vær forberedt, så du ved, hvad du vil spørge om • Hav styr på dine materialer

Fjerde fase 13. marts - 24. marts Mål: at få synopsen færdig og afleveret

Fjerde fase 13. marts - 24. marts Mål: at få synopsen færdig og afleveret • Skriv, læs og ret til • Hold møde(r) med dine vejledere – helst begge samtidig • Brug hinanden til respons

Femte fase 24. marts – du kender eksamensplanen • Arbejd videre med din sag

Femte fase 24. marts – du kender eksamensplanen • Arbejd videre med din sag • Hold dig orienteret i medierne for evt. nyt og interessant stof • Gør dig tanker om, hvordan du vil præsentere dit stof til eksamen

Sjette fase eksamenstid • Udarbejd et talepapir • Vælg centralt stof som du vil

Sjette fase eksamenstid • Udarbejd et talepapir • Vælg centralt stof som du vil præsentere til eksamen • Øv din fremlæggelse – brug hinanden

Bedømmelseskriterier I • Elevens evne til at tilegne sig viden om en sag med

Bedømmelseskriterier I • Elevens evne til at tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder • Elevens evne til at foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf • Elevens evne til at perspektivere sagen

Bedømmelseskriterier II - Elevens evne til at vurdere de forskellige fags og faglige metoders

Bedømmelseskriterier II - Elevens evne til at vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag - Elevens evne til at demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag. - Karakterfastsættelsen er ikke et gennemsnit af to faglige karakterer, men en vurdering af, hvorledes eleven lever op til de faglige mål for AT

Bedømmelseskriterier III • Eleven bedømmes på sin mundtlige fremlæggelse og den efterfølgende dialog •

Bedømmelseskriterier III • Eleven bedømmes på sin mundtlige fremlæggelse og den efterfølgende dialog • Eleven har lov til at blive klogere fra synopsis afleveres frem til den mundtlige prøve. Må derfor gerne fremlægge nogle af elementerne anderledes og give andre vurderinger, end der står i synopsis

Formalia • Opdater din studierapport – den skal medbringes til den mundtlige eksamen •

Formalia • Opdater din studierapport – den skal medbringes til den mundtlige eksamen • Vær opmærksom på de centralt fastsatte formalia • Brug pjecerne og skolens hjemmeside

Vigtigt! • Der er mødepligt til alle de timer, der er afsat i vejledningsplanen

Vigtigt! • Der er mødepligt til alle de timer, der er afsat i vejledningsplanen • Der er almindelig skolegang ved siden af • Vejlederne har meget lidt tid til vejledning • Det er en lille øvelse i at være ”rigtig” studerende – tag det som en spændende udfordring • Benyt muligheden for at arbejde med noget, som du selv vælger ud fra, hvad du synes er spændende

Gode råd - 1 • Hav styr på alt materiale – husk 5 måneder!!!

Gode råd - 1 • Hav styr på alt materiale – husk 5 måneder!!! • Gem flere steder på computer, usb… • Lad der ikke gå for mange dage i mellem, at du arbejder med opgaven • Husk at du ikke er færdig med opgaven, når du har afleveret synopsis • Planlæg din tid – der er helt almindelig skolegang ved siden af • Planlæg vejledningsrunderne, så du ikke spilder din tid

Gode råd - 2 • Arbejd sammen med nogen, så I kan give hinanden

Gode råd - 2 • Arbejd sammen med nogen, så I kan give hinanden respons • Vær opmærksom på at problemformuleringen er helt central for en god opgave. ”Problemet” skal kunne løses, hvis de to fag arbejder sammen. En problemformulering er IKKE en opgaveformulering (jf. SRP) • Der skal være direkte forbindelse mellem problemformulering og konklusion

Hvad kan jeg forvente af min vejleder? • • God sparring At vejleder er

Hvad kan jeg forvente af min vejleder? • • God sparring At vejleder er nærværende At vejleder kender dele af mit fagområde At de to vejledere arbejder sammen

Hvad kan jeg ikke forvente af min vejleder? • • • At vejleder tager

Hvad kan jeg ikke forvente af min vejleder? • • • At vejleder tager kontakt til mig At vejleder henter bøger til mig At vejleder bestiller bøger til mig

Dine almene studiekompetencer? • • du arbejder selvstændigt og målrettet du er opsøgende du

Dine almene studiekompetencer? • • du arbejder selvstændigt og målrettet du er opsøgende du kan planlægge din arbejdstid hensigtsmæssigt du kan indgå i en konstruktiv vejledningssamtale du tager ansvar for egne valg og egen motivation du holder dig orienteret om information du overholder frister og aftaler

Sygdom • • • Kontakt rektor, hvis du bliver syg i en længere periode

Sygdom • • • Kontakt rektor, hvis du bliver syg i en længere periode i synopsisforløbet. Hvis du bliver syg i så lang tid, så du ikke kan aflevere til tiden, skal rektor have en lægeattest (du skal selv betale). Som udgangspunkt skal synopsen afleveres mandag den 24. marts 2014 kl. 8.

Information • • • Skolens hjemmeside Lectio Opslagstavlen til højre for lærerværelset AT-udvalget Studievejlederne

Information • • • Skolens hjemmeside Lectio Opslagstavlen til højre for lærerværelset AT-udvalget Studievejlederne Skolens ledelse