Ekonomiska tips Strka lokal nrvaro Korpen Svenska Motionsidrottsfrbundet

  • Slides: 13
Download presentation
Ekonomiska tips Stärka lokal närvaro Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15 A,

Ekonomiska tips Stärka lokal närvaro Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08 -699 60 00 E-post: [email protected] se Hemsida: www. korpen. se

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 2 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 2 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Resultatrapport Tråkig men bra! Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 3 den 10 mars 2021 Skriv ditt

Resultatrapport Tråkig men bra! Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 3 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Budget Också bra (å inte lika tråkig) Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 4 den 10 mars

Budget Också bra (å inte lika tråkig) Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 4 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Balansrapport Har vi några pengar? Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 5 den 10 mars 2021 Skriv

Balansrapport Har vi några pengar? Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 5 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Likviditetsplan/Kassaflödesplan Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 6 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Likviditetsplan/Kassaflödesplan Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 6 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Ekonomisk uppföljning av verksamheten • • • Antal träningstillfällen/månad (staplar Excel) Antal aktiva träningskort

Ekonomisk uppföljning av verksamheten • • • Antal träningstillfällen/månad (staplar Excel) Antal aktiva träningskort (Excel) Anmälningsintäkter Personalkostnader Hyreskostnader/Räntor, amorteringar Marknadsföringskostnader Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 7 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Marknadsföringsplan Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 8 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Marknadsföringsplan Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 8 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Ingress Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 9 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Ingress Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 9 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Ekonomisk uppföljning Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 10 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Ekonomisk uppföljning Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 10 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Ekonomisk långtidsplanering Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 11 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Ekonomisk långtidsplanering Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 11 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Sätt er på berget Var är vi? Vart vill vi? Vad krävs för att

Sätt er på berget Var är vi? Vart vill vi? Vad krävs för att nå dit vi vill? Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 12 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 13 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 13 den 10 mars 2021 Skriv ditt namn här