Ekologick problmy Filip Kubus 1 B Ekologick problmy

  • Slides: 9
Download presentation
Ekologické problémy Filip Kubus 1. B

Ekologické problémy Filip Kubus 1. B

Ekologické problémy n Medzi najväčšie globálne ekologické problémy patria: 1. znečisťovanie ovzdušia 2. poškodzovanie

Ekologické problémy n Medzi najväčšie globálne ekologické problémy patria: 1. znečisťovanie ovzdušia 2. poškodzovanie zdravia ľudí 3. kyslé dažde 4. skleníkový efekt 5. zväčšovanie ozónovej diery 6. znižovanie tvorby kyslíka 7. znečisťovanie vôd 8. úbytok a znehodnocovanie pôdy 9. nadmerné čerpanie nerastných zdrojov 10. nárast objemu odpadov a problémy ich odstraňovania

Ozónová vrstva n Ozónová diera je oblasť - najmä nad Arktídou a Antarktídou -

Ozónová vrstva n Ozónová diera je oblasť - najmä nad Arktídou a Antarktídou - s prudko zníženou koncentráciou ozónu v dôsledku znečistenia.

Stenčovanie vrstvy n Od roku 1970 pozorujeme stenčovanie ozónovej vrstvy v oblasti celej zemegule.

Stenčovanie vrstvy n Od roku 1970 pozorujeme stenčovanie ozónovej vrstvy v oblasti celej zemegule. V súčasnosti poznáme viac ako 200 chemických reakcií procesu rozkladu ozónu. Hlavnou príčinou úbytku sú zlúčeniny chlóru, brómu, a fluóru.

Škodlivé účinky n n Spôsobuje rakovinu kože Očný zákal Šedý zákal Oslabenie imunity

Škodlivé účinky n n Spôsobuje rakovinu kože Očný zákal Šedý zákal Oslabenie imunity

Prevencia stenčovania n Krokom k obmedzovaniu vypúšťania CFC (freónov) do životného prostredia bola akcia

Prevencia stenčovania n Krokom k obmedzovaniu vypúšťania CFC (freónov) do životného prostredia bola akcia v USA v roku 1977.

Regenerácia Ozónová diera vzniká na jeseň a počas nasledovných troch mesiacov sa rozšíruje. V

Regenerácia Ozónová diera vzniká na jeseň a počas nasledovných troch mesiacov sa rozšíruje. V poslednom období zaberala najväčiu rozlohu v roku 2000 a to až 29 mil. km 2.

Zdroje n n http: //sk. wikipedia. org http: //google. sk

Zdroje n n http: //sk. wikipedia. org http: //google. sk

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ