Ekologi Johan Karlsson Pilngskolan Lomma www lektion se

  • Slides: 23
Download presentation
Ekologi Johan Karlsson, Pilängskolan, Lomma – www. lektion. se

Ekologi Johan Karlsson, Pilängskolan, Lomma – www. lektion. se

Ekologi – Samspel & beroende

Ekologi – Samspel & beroende

Organismers omgivning

Organismers omgivning

Ekosystem Växtsamhälle Djursamhälle Producent Autotrof Karnivor Herbivor Nedbrytare Destruent Miljöfaktorer

Ekosystem Växtsamhälle Djursamhälle Producent Autotrof Karnivor Herbivor Nedbrytare Destruent Miljöfaktorer

Nedbrytare • Bryter ner döda djur och växtdelar så att delarna kan användas igen

Nedbrytare • Bryter ner döda djur och växtdelar så att delarna kan användas igen M M M Nedbrytare Jord med mycket mineraler

Biotop (naturtyp)

Biotop (naturtyp)

Energi

Energi

Ämnen

Ämnen

Näringskedja Producent Förstahandskonsument Andrahandskonsument Tredjehandskonsument Toppkonsument

Näringskedja Producent Förstahandskonsument Andrahandskonsument Tredjehandskonsument Toppkonsument

Näringspyramid 90 % 10 %

Näringspyramid 90 % 10 %

Näringspyramid Biomassa räv = 10 kg Biomassa kanin = 100 kg Biomassa gräs =

Näringspyramid Biomassa räv = 10 kg Biomassa kanin = 100 kg Biomassa gräs = 1000 kg

Kretslopp

Kretslopp

Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp

Kolets kretslopp C Koldioxid i luften Döda växter och djur

Kolets kretslopp C Koldioxid i luften Döda växter och djur

Populationer

Populationer

Population – Födsel/Död • En blåmes får ungefär 8 ungar per år • Hur

Population – Födsel/Död • En blåmes får ungefär 8 ungar per år • Hur många blåmesar finns det efter 7 generationer? 16. 777. 216 262. 144 32. 768 4. 096 512 64 8 1 6 2 generationer 13 5 7 4 generationer generationer

Populationers storlek Konkurrens inom arten Klimat Parasiter Rovdjur Föda

Populationers storlek Konkurrens inom arten Klimat Parasiter Rovdjur Föda

Populationskurvor S - kurva J - kurva

Populationskurvor S - kurva J - kurva

Symbios Mykorrhiza

Symbios Mykorrhiza

Ekologisk Nisch boplats föda gömställe jord

Ekologisk Nisch boplats föda gömställe jord

Revir

Revir

Försurning Svavelsyra Salpetersyra Svavelföreningar Kväveföreningar

Försurning Svavelsyra Salpetersyra Svavelföreningar Kväveföreningar

Bärförmåga Dungen kan ge mat till max 8 rödhakar Blir de nio… kommer en

Bärförmåga Dungen kan ge mat till max 8 rödhakar Blir de nio… kommer en att dö