EKM117 11 9 2019 Karhuryhm Tausta Sosiaalisen median

  • Slides: 10
Download presentation
EKM-117 11. 9. 2019 Karhuryhmä

EKM-117 11. 9. 2019 Karhuryhmä

Tausta • Sosiaalisen median merkitys brändeille kommunikaation välineenä kiinnostaville yleisöille kasvussa • 78 %

Tausta • Sosiaalisen median merkitys brändeille kommunikaation välineenä kiinnostaville yleisöille kasvussa • 78 % markkinoijista kertoi käyttävänsä sosiaalista mediaa brändäyksessä parantamaan asiakkaiden sitoutumista (Door et al 2012) • Monia eri vaihtoehtoja brändityön tueksi: mainokset, sisältömarkkinointi. . . • Brändiviesti siirtyy vuorovaikutteisen tapahtuman seurauksena osaksi kuluttajan omaa identiteettiä • Kuluttajat valitsevat brändejä, jotka auttavat heitä oman identiteetin ja positiivisen minäkuvan luomisessa

Tutkimuksen tavoite • Tavoite oli tutkia, miten huippubrändit hyödyntävät sosiaalista mediaa • Mitkä tekijät

Tutkimuksen tavoite • Tavoite oli tutkia, miten huippubrändit hyödyntävät sosiaalista mediaa • Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajan brändikohtaiseen sitoutumiseen? • Mitä mediakanavia ja strategioita huippubrändit käyttävät? • Ei juuri tietoa siitä, miten erilaiset markkinointiviestit ja –strategiat vaikuttavat kuluttajan sitoutumiseen • Aiempi kirjallisuus: Kannattaa suosia käyttäjäkeskeistä sisältöä vs. viestikeskeistä sisältöä • Sisältömarkkinoinnissa halutaan luoda sisältöä, joka vetoaa kuluttajaan saadaan aikaan sitoutumista • Sitoutunut kuluttaja esim. tykkää ja jakaa tai kommunikoi brändin kanssa jakamalla kokemuksiaan

Tutkimuskysymykset

Tutkimuskysymykset

Tutkimuksen toteutus • Valittiin 28 brändiä, jotka olivat päässeet sadan parhaan brändin listalle ja

Tutkimuksen toteutus • Valittiin 28 brändiä, jotka olivat päässeet sadan parhaan brändin listalle ja saaneet tunnustusta sosiaalisen median käytöstään • Kuvakaappaukset brändien somekanavista (Facebook, Twitter, My. Space yms), joiden perusteella tehtiin sisällönanalyysi • Luodun koodin avulla tarkasteltiin käytettyjen strategioiden yleisyyttä ja miten ne korreloivat sitoutumisen kanssa

Tulokset • Kanavista käytetyimmät olivat mikroblogit (esim. Twitter), sosiaaliset verkostot (esim. Facebook), videoalustat (esim.

Tulokset • Kanavista käytetyimmät olivat mikroblogit (esim. Twitter), sosiaaliset verkostot (esim. Facebook), videoalustat (esim. Youtube) ja keskustelufoorumit • Brändit menevät sinne, missä kuluttajatkin ovat • Aktiivisuus ja käytettyjen kanavien määrä korreloi seuraajien määrän ja sitoutuneisuuden kanssa • Käytetyimmät strategiat: funktionaalisuus (functional appeals), resonanssi ja kokemuksellisuus (experiental appeal) • Kilpailuja käytettiin tuplasti enemmän kuin alennuksia • Brändit kannustivat käyttäjiä tuottamaan sisältöä

Ajatuksia tutkimuksesta • Tutkimus vuodelta 2015, ja kaipaisi jo päivitystä • • Kanavista mukana

Ajatuksia tutkimuksesta • Tutkimus vuodelta 2015, ja kaipaisi jo päivitystä • • Kanavista mukana My. Space mutta Instagramia ei mainita ollenkaan ”Spokespeople” – tänä päivänä SMI – merkitys todennäköisesti jo suurempi Myös mobiilisovellusten rooli v. 2015 pieni Ilmastonmuutoskeskustelu kiivasta nykyään näkyykö ”social cause” tänä päivänä enemmän brändien some-viestinnässä? • Kertoo siitä, kuinka nopeasti markkinointi muuttuu: uusia kanavia ja uusia tapoja viestiä tulee jatkuvasti lisää