Eigenlijk voel ik me wel belemmerd Een aanzet

  • Slides: 10
Download presentation
‘Eigenlijk voel ik me wel belemmerd’ - Een aanzet tot de ontwikkeling van Gezondheidsbevorderende

‘Eigenlijk voel ik me wel belemmerd’ - Een aanzet tot de ontwikkeling van Gezondheidsbevorderende Hulp voor dubbele diagnose patiënten-

Gezondheid bevorderende Hulp • • Belangrijk deelaspect binnen de behandelmethode IDDT (Integrated Dual Disorder

Gezondheid bevorderende Hulp • • Belangrijk deelaspect binnen de behandelmethode IDDT (Integrated Dual Disorder Treatement) Hulp op maat bij het voorkomen van somatische aandoeningen (!) Dubbele diagnose patiënten zijn vaak niet gemotiveerd voor behandeling -> Somatische zorg komt vaak niet tot stand. Hulpverleners spelen belangrijke rol

Dubbele diagnose problematiek en somatiek • Psychiatrische stoornissen <-> Middelengebruik • 41 Procent met

Dubbele diagnose problematiek en somatiek • Psychiatrische stoornissen <-> Middelengebruik • 41 Procent met ernstige psychotische aandoeningen -> Ooit Middelengebruik • Dubbele diagnose gaat bijgevolg vaak samen met somatische aandoeningen

Het bevorderen van motivatie voor behandeling • Motiverende gespreksvorming -> Opbouwen van een vertrouwensrelatie.

Het bevorderen van motivatie voor behandeling • Motiverende gespreksvorming -> Opbouwen van een vertrouwensrelatie. • 4 stappen: – Nauwkeurig begrijpen van het standpunt v. d. patiënt – Vermijden van weerstand bij de Patiënt – Verhogen van de eigen effectiviteit van de patiënt – Ontwikkelen van discrepantie tss het huidige en wenselijke gedrag v. d. patiënt • Gedragsveranderingsmodel ( Prochaska & Diclemente) -> Doel: Meer inzicht krijgen in welke fase van gedragsverandering de patiënt zich bevindt

Somatische aandoeningen Onder andere. . 1) Bewegingsstoornissen 2) Infectieziekten 3) Leverfunctiestoornissen, kanker, alvleesklier- &

Somatische aandoeningen Onder andere. . 1) Bewegingsstoornissen 2) Infectieziekten 3) Leverfunctiestoornissen, kanker, alvleesklier- & maagaandoeningen 4) Gebitsproblemen

Bewegingsstoornissen • Vooral patiënten met de psychiatrische diagnose schizofrenie, bipolaire stoornis of depressieve stoornis

Bewegingsstoornissen • Vooral patiënten met de psychiatrische diagnose schizofrenie, bipolaire stoornis of depressieve stoornis • Behandelingen met psychofarmaca als antipsychotica of antidepressiva hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van bewegingsstoornissen. • Oplossing: atypische anti psychotische medicatie

Infectieziekten • Patiënten met dubbel diagnose problematiek -> Verhoogd risico • Andere factoren: –

Infectieziekten • Patiënten met dubbel diagnose problematiek -> Verhoogd risico • Andere factoren: – – • onveilige seksuele contacten, het gebruik van niet steriele naalden een verslechterde persoonlijke hygiëne het hebben van een verminderde weerstand Oplossing : Voorlichting en advies, materialen beschikbaar stellen voor patiënten, regelmatig testen en vaccineren, medicamenteuze behandeling

Leverfunctiestoornissen, kanker, alvleesklier- & maagaandoeningen • Vaak levensstijl met alcoholgebruik • Advies : –

Leverfunctiestoornissen, kanker, alvleesklier- & maagaandoeningen • Vaak levensstijl met alcoholgebruik • Advies : – alcoholgebruik stoppen, – voorschrijven van vitamine B 1( alcoholgebruik gaat vaak samen met te weinig/ongezond eten -> Tekort aan vitaminen en minderalen) & benzodiazepinen – Medicatie de gunkering naar alcohol verminderd

Gebitsproblemen • Door gebruik van psychofarmaca ( antidepressiva, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren) • Door lang gebruik

Gebitsproblemen • Door gebruik van psychofarmaca ( antidepressiva, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren) • Door lang gebruik van verslavende middelen • Advies: Betere mondhygiëne en betere eet & drink gewoonten + verminderen/stoppen van verslavende middelen

Conclusie • Aandoeningen worden niet enkel in het GGZ behandeld -> In samenwerking met

Conclusie • Aandoeningen worden niet enkel in het GGZ behandeld -> In samenwerking met huisarts, algemeen ziekenhuis of GGD. • Geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose patiënten binnen de GGZ moet een meer prominente rol gaan innemen -> ontwikkelingen van Gezondheid bevorderende Hulp • Hoewel somatisch screenen van dubbele diagnose patiënten nog altijd ‘in de kinderschoenen staat’ is het van groot belang dat de geïntegreerde behandeling binnen de GGZ hier de aandacht op gaat vestigen. Als immers bij de dubbele diagnose patiënt de uitspraak kan worden ontlokt: ‘Eigenlijk voel ik me wél belabberd’ heeft hij of zij recht op passende hulp omdat het de kwaliteit van zijn of haar leven kan verhogen. •